ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
'Tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var'
'Tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var'
Bakan Akar: Azerbaycan'ın yanındayız
Bakan Akar: Azerbaycan'ın yanındayız
Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
Afrika'da antikor teslerine başlanacak
Afrika'da antikor teslerine başlanacak

Hüseyin ALPASLAN

SİNE-İ MİLLETTE BİR FERD-İ MÜCAHİT
9 Temmuz 2020 Perşembe

Mustafa Kemal Paşa, Doğu Karadeniz ve bağlantılı illerde asayişi düzeltmek, olayları yatıştırmak, silahları toplamak ve kurulan cemiyetleri kapatmak üzere Sadrazam Damat Ferit tarafından 9’uncu Ordu Müfettişi olarak resmi görevle atanmış ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır.

Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığında ulusal bir direnişi başlatma fikrini tasarlıyordu[1]. Bu fikrini uygulamaya geçirmek maksadıyla kendinden önce Anadolu’ya gönderilen orduda görevli komutanlarla görüşerek ortak kararlar almış, İstanbul’dan ayrılmadan önce de istihbarat ağının önemli bir bölümünü oluşturmuştur.

Mustafa Kemal, büyük yetkilerle çıktığı Samsun’da devlet makamının kıymetini biliyor ve elde ettiği yetkilerin ordu ve halk üzerinde yapacağı etkiyle Anadolu’da Ulusal Kurtuluş Mücadelesini örgütleyerek planladığı hedeflerine ulaşmak istiyordu[2]. Mustafa Kemal iyi bir asker olmasının yanı sıra, siyasi becerilerini kullanarak hem İstanbul’u oyalıyor hem de Millî Mücadele’yi başlatmak için çalışmalar yapıyordu.

Anadolu’da milli heyecanın alevlenmesinin yeni işgallere yol açacağından korktuğunu söyleyen Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, İngilizlerin baskısıyla 30 Mayıs’ta Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf göndererek yurdun birçok yerinde işgallere karşı yapılan mitingleri durdurmasını emretmiştir. Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı’na 30 Mayıs ve 3 Haziran’da çektiği telgraflarda şöyle cevap verir; “İtilaf Devletleri’nin Türk milli izzetinefsine tecavüzlerinden dolayı tezahürat meşru ve heyecan umumidir…”, “Milletin heyecanını ve milli tezahüratı men ve tevfik etmek için hiç kimsede kudret ve takat göremem!” [3]

Mustafa Kemal, yurdun her yerinde mitingler yapılması için Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini telgrafla teşvik ederken, Hristiyanlara eziyet ediliyor şeklinde işgal güçlerine gerekçe ve fırsat vermemek için rahatsız edici tavır ve davranışlarda sakınılmasını istemiştir. Ancak bölgede istihbaratını yoğunlaştıran İngilizler, Mustafa Kemal’in niyetini anlamışlar ve İstanbul’a derhal geri dönmesi veya görevinden azledilmesi için Padişah’a ve Sadrazam’a baskı yapmaya başlamışlardır.

Harbiye Nazırı, 11 Haziran’da Mustafa Kemal’e İstanbul’a dön emrini gönderdiğinde, Millî Mücadele’yi destekleyen Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Harbiye Nazırına dön emrinin gerekçesini sormuş ve aldığı cevap “İngilizler celp buyurulmasını istedi” şeklinde olmuştur. İngilizlerin baskısı ve İstanbul Hükûmeti’nin tutumu üzerine Mustafa Kemal zaman kazanmaya çalışmıştır. Kazım Karabekir ile mevcut durumu telgraf üzerinden konuşan Mustafa Kemal, milletin hukukunu ve istiklalini sağlamak için gerekirse milletle beraber çalışmak gerektiğini söylemiştir.

18-22 Haziran 1919 tarihlerinde Amasya’da en güvendiği arkadaşlarıyla toplantı yapan Mustafa Kemal için artık İstanbul kesin kararını vermiştir. 20 Haziran’da Mustafa Kemal’i görevden alma kararı veren İstanbul Hükûmeti’ne İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe gönderdiği gizli telgrafta “Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas’ta Padişah’ın iradesine aykırı kongreler düzenliyor. Padişah’ı ve hükumeti destekleriz ancak herhangi bir ihtilale karşı çıkacağız” diyerek Amasya’da bulunan 9’uncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve Konya’da bulunan 2’nci Ordu Müfettişi Cemal Paşa’nın geri çağrılmalarını istiyordu[4].

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7’nci maddesi gereği İtilaf Devletleri’nin kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkı vardır, yine aynı anlaşmanın 24’üncü maddesine göre; Ermenilerin yoğun yaşadığı vilayet-i Sitte denilen altı vilayet: Van, Elâzığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis ve Erzurum illerinde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri’nin bu illerin herhangi bir bölümünü işgal etme hakları vardır[5].

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7 ve 24’üncü maddeleri yurdu kurtarma çabasında olan Türk Milliyetçilerini endişelendirmekteydi. Ermenilerin doğu illerine göz diktiği ve Ermenistan kurma hayalleri peşinde oldukları herkes tarafından biliniyordu. Bu kaygı verici durum Mustafa Kemal’in ve ulusal akım önderlerinin hepsinin yazışmalarında önemli bir yer tutmuştur. Doğu illerinin işgali ile oluşacak tehlikeli durumun önceden önüne geçebilmek maksadıyla Amasya’da yapılan toplantıda milli mücadelenin ilk kalesi olan Erzurum’da bir kongre yapılmasına karar verilmiştir.

Erzurum; özellikle Osmanlı-Rus Savaşları’nda ve Birinci Dünya Savaşı’nda çok acılar çekmiş bir Türk şehriydi. Rus işgali ile Ermenilerin yaptığı katliamların üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişken şimdi de İngiltere ve Amerika’nın Ermenistan fikrini desteklemesi üzerine Erzurum halkını korku, endişe ve öfke sarmıştı. Aralık 1918’de İstanbul’da, 19 Mart 1919’da ise Erzurum’da kurulan “Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ileri gelenlerince; 30 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal ve Türk Milliyetçilerinin diğer önderlerine gönderilen mektup ile doğu illerinin Ermenilere bırakılacağına dair kesin bilgiler elde edildiği, Ermeni zulmü altında mahvolmamak için iş birliği yapılması gerektiği bildirilmiştir[6].

Amasya’da 18 Haziran’da başlayan görüşmeler 22 Haziran’a kadar sürmüştür. Görüşmelerde açık ve gizli kararlar alınmıştır. Açık alınan karar ile Ulusal direnişi başlatmak, gerekirse Anadolu’da geçici bir yönetim kurmak üzerine mutabakat sağlanmıştır[7]. Amasya Genelgesi ile 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanması kararı duyurulmuştur. 27 Haziran’da Amasya’dan Sivas’a gelen Mustafa Kemal Paşa’ya 30 Haziran’da Padişah Vahideddin tarafından “İstediği bir mahalde hava değişimi yapması” önerilmiştir. Ancak; her ne olursa olsun Türk Milleti’ni bağımsızlığına kavuşturma davasından asla vazgeçmeyecek olan Mustafa Kemal, yolundan dönmeyerek Erzurum’a hareket etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz’da Erzurum’a kentin İstanbul kalesinden girdiğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Kars ve Ardahan Ermenilere verilmiş, Karadeniz’de kurulması planlanan ve Erzurum’un sınır komşusu olması ihtimali olan Pontus Devleti kurma çabaları da ortadadır. İşgal ile Ermeni ve Pontus tehlikeleri karşısında, çileli Erzurum halkı korku ve kaygı içerisinde bulunurken Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ile Rauf Bey ve Kazım Karabekir’e bir kurtarıcı gözüyle bakıyor ve bağımsız kalma umut ve inançları körükleniyordu.

Mustafa Kemal Paşa Erzurum’da temaslara ve bilgi edinme çalışmalarına başladıktan iki gün sonra Erzurum Kalesi Muhafızlığına ait bir binada gece yarısı gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda şunlar bulunuyordu; 15’inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, Hamidiye kahramanı Rauf Bey, Erzurum valisi Münir Bey, Süreyya Bey, Mustafa Kemal’in kurmay başkanı Kazım Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey, Doktor Binbaşı Refik Bey ve Mazhar Müfit[8].

Mustafa Kemal Paşa’nın toplantıda yaptığı açılış konuşmasında söyledikleri özetle şöyledir[9];

“- İtilaf Devletleri ülkemizi paylaşmaya ve yok etmeye karar vermişler. Bu kararlarını yerine getirmek için her şeyi yapıyorlar. İstanbul hükumeti miskince bu zillete boyun eğmekte, Padişah ise saltanat ve makamı mahfuz kalmak kaydıyla her şeye razı görünmektedir.

- Millet ıstırap ve perişanlık içerisindedir. Geleceğinin ne olacağını bilmemekte, memleketi kurtarmak için yurdun çeşitli bölgelerinde cemiyetler kurmaktadır.

- Ordu yorgun, ancak bitkinliğine rağmen vatanın bölünüp yutulduğunu görerek çareler aramakla meşguldür.

- Ülke şu anda üç fikri tartışmaktadır:

 a) İtilaf Devletleriyle baş edemeyiz, uysal ve fedakâr davranmalıyız.

 b) Padişah’ın etrafında toplanarak, Padişah ve Halife için hükümranlık haklarının tanınacağı bölgede Osmanlı Devleti ikame ettirilmelidir.

 c) Osmanlı Devleti’nin paylaşımı kararlaştırılmış ve kaçınılmaz bir durumda olduğuna göre ırk ve bölge özelliklerine önem vererek kurtuluş çareleri aranmalıdır.”

Mustafa Kemal Paşa toplantıda durumun genel hatlarını çizdikten sonra gür bir sesle o halde ne yapmalıyız diyerek çarenin ne olduğuna dair şu sözü söylemiştir; “Arkadaşlar, tek tedbir: Hakimiyet-i Milliye’ye dayanan kayıtsız şartsız müstakil bir Türk Devleti teşkil etmek ve bu hedefe kesinkes ulaşmak olmaktır” [10].

5 Temmuz’da tekrar İstanbul’a çağrılan Mustafa Kemal Paşa, 7 Temmuz’da bir genelge yayınlayarak illerde idari yetkilerin kolordularda toplanmasını, haberleşme kanallarının denetim altına alınmasını istemiştir. Genelgenin amacı; İstanbul Hükumeti’nin Anadolu üzerindeki faaliyetlerini engellemek, orduların dağıtılmasını önlemek, silah ve mühimmatı korumaya almaktır. Artık, Millî Mücadelenin sivil ve askeri teşkilatlanması kurulmuş ve önderi de Mustafa Kemal’dir.

7/8 Temmuz gecesi yaşananlar, Ulusal Mücadelenin dönüm noktalarından birisidir. Mustafa Kemal Paşa Yıldız Sarayı’ndan telgraf başına çağrılarak İstanbul’a dönmesi istenmiştir. Mustafa Kemal’in ret cevabı üzerine görevine son verildiği bildirilmiştir. Ancak görevinin resmen sonlandırıldığı 13 Temmuz’dan önce 7/8 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Harbiye Bakanlığı ve Saray’a peş peşe istifasını göndermiştir[11].

Mustafa Kemal Paşa istifasında; ulusun kurtuluşu için milletle beraber sonuna kadar çalışacağına bütün kutsal değerleri üzerine söz verdiğini bildirerek şöyle diyordu; “Bundan sonra gaye-i mukaddese-i milliyemiz için her türlü fedakarlıkta çalışmak üzere SİNE-İ MİLLETTE BİR FERD-İ MÜCAHİT suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim” [12].

Mustafa Kemal Paşa’nın istifasının ardından Doktor Binbaşı Refik Bey (Saydam), Binbaşı Hüsrev Bey (Gerede), Kalem Müdürü Hayati, Yaver Yarbay Cevat Abbas ve mülazım Muzaffer Bey askerlikten istifa etmişlerdir.

Tarihin döndüğü günlerden birisi de 10 Temmuz günüdür. “Doğu illeri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” toplanarak Mustafa Kemal Paşa’nın yolunu açmak için kendisini Cemiyetin Reisliğine, Rauf Bey’i de ikinci reisliğe getirmişlerdir.

Sonuç

Mustafa Kemal, 9’uncu Ordu Müfettişliği ve askerlik görevlerinden ayrılmış, tüm yetki ve unvanları uçup gitmiştir. İstifanın hemen arkasından Mustafa Kemal, Rauf Bey ile düşünceli ve endişeli halde iken, anlık olaylardan habersiz olan ve istifayı öğrenince nasıl hareket edeceğini bilemedikleri Kazım Karabekir’i bekliyorlar ve ne düşündüğünü tahmin edemiyorlardı. Kazım Karabekir’in Mustafa Kemal’in yanına gelişini Şevket Süreyya Aydemir “Tek Adam” kitabında şöyle anlatmıştır;

Cevat Abbas, Mustafa Kemal’in odasına hızla dalar ve Karabekir Paşa geliyor arkasında bir bölük asker var! Mustafa Kemal, Rauf Bey’in kulağına eğilerek, gördün mü Rauf? Dediklerim doğru değil miymiş? der. Yerinden kalkarak odanın ortasında dikilir ve gözleri kapıdadır. Hayatının en önemli anlarındandır. Kazım Karabekir Paşa kapıda görünür. Arkasında subaylar ve süvari bölüğü bina önünde safta durmaktadırlar. Karabekir yaklaşır ve vaziyet alır. Emrinizdeyim Paşam! Ben, subaylarım ve kolordum hepimiz emrinizdeyiz! Der ve Mustafa Kemal onu kucaklar” [13].

Millî Mücadele Batı Cephesi’ne kayana kadar mücadelenin temelleri Doğu’da atılmıştır. 8 Temmuz 1919’da Erzurum’dan itibaren “Sine-i Millette bir Ferd-i Mücahit” olan Mustafa Kemal ile beraber hareket eden Kazım Karabekir ve Rauf Bey doğudan başlayan bu onurlu mücadelenin ilk bayrağını taşıyarak Batı Cephesinde kendilerine katılan diğer arkadaşlarıyla beraber bağımsız Türkiye için fedakârca kendilerini adamışlardır.

Sevgili okurlar, Mustafa Kemal Paşa’nın istifasından sonra Ulusal Mücadele’nin devamında mihenk noktaları olan Erzurum ve Sivas Kongrelerini anlatacağım yazıları ileri tarihlerde bu köşeden okuyabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın….

Hüseyin ALPASLAN; Tarihçi- Yazar. alpasker.84@hotmail.com

[1] Salahi R. SONYEL; “Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika”, s.74, Türk Tarih Kurumu, 2014, Ankara.

[2] Taha AKYOL; “Ama Hangi Atatürk”, s.45, Doğan Egmont Yayıncılık,2008, İstanbul.

[3] Taha AKYOL; “Ama Hangi Atatürk”, s.46.

[4] Salahi R. SONYEL; “Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı”, s.49, Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, Ankara.

[5] İsmail SOYSAL; “Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I. Cilt”, s.12-15, Türk Tarih Kurumu, 2000, Ankara.

[6] Salahi R. SONYEL; “Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika”, s.77.

[7] Hüseyin ALPASLAN;” Türkiye’nin Doğum Belgesi Amasya Genelgesi”, Ticari Hayat Gazetesi,18.06.2020.

[8] Mazhar Müfit KANSU; “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber Cilt II”, s.30, Türk Tarih Kurumu, 2019, Ankara.

[9] Mazhar Müfit KANSU; “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber Cilt II”, s.31.

[10] Mazhar Müfit KANSU; “Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber Cilt II”, s.32.

[11] Zeki SARIHAN; “Kurtuluş Savaşı Günlüğü l”, s.369, Türk Tarih Kurumu, 1993, Ankara.

[12] Mehmed Tayyib GÖKBİLGİN; “Millî Mücadele Başlarken Cilt I”, s.153, İş Bankası Kültür Yayınları, 1965, Ankara.

[13] Şevket Süreyya AYDEMİR, “Tek Adam Cilt III”, s. 104-108, Remzi Kitapevi, 1971, İstanbul.

[14] İstiklal Harbi Gazetesi 8 Temmuz 1919.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen 2 yorum var.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Cemal hato 14 Temmuz 2020 Salı  00:03

Sineiyi millet yazını ve şiirini çok begendimi

Yorumu oyla      0      0  
Mahir 9 Temmuz 2020 Perşembe  08:24

Tesekkurler

Yorumu oyla      0      0  
Murat ERDOĞAN 9 Temmuz 2020 Perşembe  07:46

Kıymetli devrem.. yazılarını takip edeli henüz 2 gün oldu.. tarihe meraklı bir kardeşin olarak ilgiyle okuyorum.. cok mutlu oldum.. yazılarında sade temiz bir dil kullanıyorsun.. yazdıklarına bilgimizi de ekleyince oldukça ilgimi çekti.. tüm yazılarını okumaya devam edeceğim.. selamlar..

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
PİYASALARIN SEYRİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İNSAN DİN İLİŞKİSİ IV
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
KURULUŞUNDAN II. MEŞRUTİYET’E KADAR İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
HER ŞERDE BİR HAYIR
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
İYİ NİYETLİ HAREKETLER KARŞI TARAFI CESARETLENDİRMEMELİ
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
SOSYAL MEDYANIN ESİR ALDIĞI ÇOCUKLAR
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
YIKINTILARIN İÇİNDEKİ UMUT
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
NEDEN BU HALDEYİZ?
Esra SARI
Esra SARI
TÜRKİYE’DE ÇOCUK YETİŞTİREMEME SORUNSALI
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
ALTIN UÇUŞTA
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
TURİZMİN LEZZETLİ HALİ
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
VAROLUŞ VE BENLİK
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
HER ŞEYİMİZ DAHA BÜYÜK OLSUN..
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
YENİ MEDYA
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
VARLIK VE VAROLUŞ KARŞISINDA DOĞRU DÜŞÜNEMEME SORUNLARI
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
“BÜYÜK EKONOMİ”
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
MISIR SİLAHLI KUVVETLERİ: ESNAFAT-I ASKERİYE
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva