ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Kışın ayva yemeyi ihmal etmeyin
Kışın ayva yemeyi ihmal etmeyin
Uyku apnesi 20’li yaşlara kadar indi
Uyku apnesi 20’li yaşlara kadar indi
24. İklim Konferansı uzatıldı
24. İklim Konferansı uzatıldı
İspanya Shakira'yı vergi kaçırma suçladı
İspanya Shakira'yı vergi kaçırma suçladı
Milyonlarca Yemenli Hudeyde anlaşmasını bekliyor
Milyonlarca Yemenli Hudeyde anlaşmasını bekliyor

Prof.Dr. Esat ARSLAN

KAMUNUN TASARRUFU
3 Kasım 2018 Cumartesi

Geçen hafta değinmiştik millî tasarrufun önemine. Tasarruf bilincinin bir toplumdaki önemini dikkatlerinize sunmaya çalışmıştık. Kuşkusuz, yaşamın tüketimi tetiklemesi, ulusal ve uluslararası ekonomik krizler, bireyleri ve ülkelerin ekonomi yönetimlerini tasarruflar konusunda dikkatli davranmaya zorlamaktadır. Ulusal düzeyde hükümetlerin yeni yatırımların yapılması, yeni sermaye mallarının üretimi, ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için tasarruf artışına önem vermesi son derece doğal bir davranıştır.
Gelelim ekonominin kurallarına. Tasarrufların yatırımları karşılaması sürdürülebilir büyüme için ön koşullardan biridir.

Ancak yurt içi tasarrufların sürdürülebilir büyümenin tek kaynağı olmadığı da bir gerçektir. Türk yatırımcıların, ülkemiz ekonomisinin tasarruf eksikliği nedeniyle uzun yıllar yatırımlarını finanse etmek için yurt dışı kaynaklara müracaat ettikleri bilinen bir gerçektir. Ama şimdi durum biraz daha farklı, özellikle de ithale bağlı ihracata yönelik üretimde bulunan işletmeler, döviz bulmakta oldukça zorlanmaktadırlar.

Türkiye’nin yatırımlarını finanse edebilmesi, yurt dışı finansmana bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilir iktisadi büyüme ve kalkınmasını sağlayabilmesi için yurt içi tasarrufları yeterli ve istikrarlı hale getirmeye yönelik politikaların cumhuriyet hükümetlerince önemle ele alınması gerekmektedir. Peki, bu kadar üst düzey açıklamadan sonra bir kez daha soralım. Buna başlandı mı, oldukça zor bir soru. Buna verilecek yanıt da bir o kadar zor, o zaman gelin ekonominin laboratuvarı deneyimlerden yararlanalım.

1980 Darbesinin önder kadrosunu işim dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Onların en büyük özellikleri tasarrufa yatkınlıkları ile tutumlu olmalarıydı. Hani deyim yerindeyse tam bir “Yerli Malı Haftası” çocuklarıydılar. Elbiselerin ters yüz edildiği, yamalı pantolon devrinden geliyorlardı. Çocukluk yıllarının İkinci Dünya Savaşıyla örtüşmesi, üretimin son derece kısıtlı olduğu savaş yıllarında karne devrinin acımasızlığı belleklerinde derin izler bırakmıştı. Bunun yansıması onların inanılmaz tutumlu bir yaşam geçirmelerine neden olmuştu. İşte bu nedenle bir anlamda yasadışı ve demokratik olmayan bir harekâtla iktidarı ele geçirdiklerinde ulusal tasarruf tedbirlerinin de doğal öncüsü olmuşlardı.

Bir gecede “Kuyruklu Amerikan ve Mercedes” makam araçlarından inerek Renault 12 SW’ye binmeyi yüksünmeden becerebilmişlerdi. SW yani “station wagon” aile arabası olarak reklam yapılmasına karşın, o hep ticari araç olarak halkın zihninde yer etmişti. Nedense bilinmez, kırsal kesim bu araçları tercih etmiş, kentte yaşayanlar tarafından bu tip araçlar pek tercih edilmemişti. Ev hanımlarının yapmış olduğu işlemeli oyalar, karpuz rölyefleri ya da sallanan köpek figürleri aracın arka camında teşhir edilemediğinden mi bilmem ama kent aileleri bu araca pek fazla rağbet etmemişlerdi.

Çocukluğumda Pick up’tan esinlenen, Türkçemize kazandırılan ‘Kaptıkaçtı’ kadar belleklerimizde yer etmemişti. Bakkal, esnaf ve tamirci esnafı bu araçları tercih etmiş ama halkımız tercihlerini bu yönde kullanmamıştı. Sonradan çıkan “Kombo / Kanguru” tipi araçların hafif ticari araçlar “station wagon”ların yerini alması biraz da ergonomik olmasından kaynaklanmaktaydı.

Darbeyle birlikte bu araçlar öncelikle paşalara tahsis edilmişti. Ama gelin görün ki kamunun 75 sente muhtaç olduğumuz dönemde tercih ettiği bu araçlar “vesayetçi” olarak tanımlamış oldukları cihet-i askeriyece üretiliyordu. Başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere kamunun tercih nedeni açıktı, MAİS Renault Fabrikası Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK’ın bir kuruluşuydu.

Ayrıca, muvazzaf askerlerin ön ayak olduğu bu fabrika kuş serisi İtalyan araçlarına göre bir tık öndeydi. Renault 12 makam araçları öyle ahım şahım araçlar hiç değildi. Bu araçlarda en büyük sıkıntı da bir türlü verimli bir şekilde sonuç alınamayan fors direklerini tutturabilmekti. Kamuda kullanılan Renault araçlarının genelde kaportası ince olduğundan bir türlü kaynak tutmuyordu.

En önce de Darbenin lideri Devlet Başkanı sıfatıyla Orgeneral Kenan Evren bu araçlardan birine binmişti. Aynı aracın sağına soluna Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı forslarını diktirmişti ama aracın saçını güçlendirmişlerdi.1980 Darbesiyle birlikte tüm Amiral/Generaller yani paşalar bir anda Renault 12 “station wagon”ların arka koltuğunda yerini almışlardı. Orduda emir komuta ve sadakat egemen olduğundan pek ayak sürüme olmamıştı.

Ben de Suriye’ye, Şam Askeri Ataşelik görevine giderken bu araçlardan bir tane edinmiştim. Şam’da bulunduğum sıralar başta NATO subayları olmak üzere Batılı diplomatlara bu aracın Türkiye’de üretildiğini gösterir ve bundan bayağı keyif alırdım. Anımsayan bilir, ne menem bir şeyse bu araçların arka koltukları son derece rahatsızdı. Darbe yapanlar, bir anda geniş Amerikan ve Mercedes arabalarından inerek, kendilerine Renault 12 SW’nin ancak arka koltuğunda yer bulabilmişlerdi.

İdamla yargılanacakları darbeyi başarmışlardı, ama bu yolda attan inip neredeyse eşeğe bile binememişlerdi. En başta Kenan Paşa olmak üzere “Yerli Malı Haftası Çocukları” adam gibi “Kamu Tasarrufu” yapmaya karar vermişlerdi. Akabinde elektrik suya yakacağa, levazıma her şeye el atmışlardı.
Kamu tasarrufuna da önce Çankaya Köşkü’nden başlamışlardı. Köşk bir anda karanlıklara bürünmüştü. Darbenin güçlü adamı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin lojmanına yerleşmişti. Bir evrak sunmak için Çankaya Köşkü’ndeki lojmanını zor bulmuştum. Koridorlarda bir ışıktan fazlası neredeyse kapalıydı. Üç sokak lambasından biri yanıyordu.

Kenan Paşa tüm teftişlerinde cari tasarrufu arıyor, Çankaya Köşkü’nün odalarında birer lamba yanmasına ancak izin veriyordu. Gözleri lüzumsuz yanan ışıkta, boş yere akan sudaydı. Nerede ışık görseler lambaları söndürüyorlar, musluk kapatıyorlardı. Darbenin liderleri ulusal tasarrufun önderliğine soyunmuşlardı.

Ayda 300 Dolarla NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı yapan Orgeneral Haydar Saltık’tan sonra MGK Sekreteri olan Orgeneral Sedat Güneralp’ın Meclisteki odasına gittiğimde sadece evrakı imzalamak için masasındaki ışığı yakınca gerçekten afallamıştım. Eski Senato Başkanının odasını kendisine tahsis etmişlerdi.

Odasını hiçbir şekilde yeniden tefriş etmeyi düşünmemişti. Daha sonra Milli Mücadele önlemlerinden biri olan 14 Eylül 1920 tarihinde çıkarılan Men-i Müskirat (İçki Yasağı Kanunu) gibi resmi balo ve kokteyllerden neredeyse içki ikramını kaldırmışlardı. Teftişe geldiklerinde Subay/Astsubay tabldotundan yiyorlar ve parasını da kuruşuna kadar ödüyorlardı. II. Abdülhamit’in muayede salonlarında verdiği yemeklere mülhem, orduda verilen ziyafetler için söylenile gelen “Hamitten” tabirini neredeyse kökünden kaldırmışlardı.

İsmini vermeyeyim, koskoca Ordu Komutanı bir Orgeneralin sabahları sakal tıraşı olduğu elektrikli tıraş makinesinin parasını her ay Maliye ve Bütçe Şube Müdürlüğüne yatırdığını bugünkü gibi anımsıyorum.
Türk halkına, düğünlerde ziyafetlerde aşırıya kaçılmamasını kendi çocuklarının mutlu günlerinde örnek olmayı her vesileyle gösteriyorlardı.

Sanki Milli Mücadelenin en buhranlı günlerinde Eskişehir-Afyon Denizli yitirildikten sonra TBMM Hükümeti tarafından 28 Mart 1337 (1921) tarihinde çıkarılan “Düğünlerde Men?-i İsrâfât Kanunu”nda belirtilen israfın önlenmesi tedbirlerini uyguluyorlardı. Görkemli, şatafatlı düğünleri bile, Men-i İsrafatın birinci maddesine göre biçimlendiriyorlardı. “
 

“Düğünlerde alelıtlak (genellikle) cihaz teşhiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından iki kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerine münhasır olmak üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet verilmesi, nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve hedâya itası ve köçek oynatılması gibi isrâfât memnudur.”

Şimdilerde Boğaz’da eski Osmanlı Saray mekânlarında icra edilen 7-10 Milyon dolarlık düğünleri görseler herhalde akıllarını kaçırırlardı.

Evet, Sevgili Okurlar, Türkiye’de yatırımların finansmanı iç kaynaklardan sağlanacak şekilde ulusal tasarrufların artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Gerekli sermaye birikimi olması için yatırıma, yatırımın olması içinde tasarrufa gereksinim duyulmaktadır. Bu açıdan mevcut tasarrufların ekonomide etkin olarak kullanılması, katma değer üreten sektörlere kaynak aktarılması ve teşvik verilmesi ile sağlanabilir. Eh benden söylemesi…

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSUNUN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
HATIRALARIMIZ SİLİNMESİN
Halil YATAR
Halil YATAR
KARDA EĞLENİRKEN DİKKAT EDİN
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
YENİ YILDA YENİ BİR HAYAT..
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
EN ÇOK KAZANAN 10 YOUTUBER
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
BÜYÜME ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ALTINDA
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
SARI YELEKLİLER VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
MONTREUX SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
SAVUNMA SANAYİNDEKİ İHRACAT ARTTI
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
İNSAN HAKLARI EVRENSEL; İNSAN HAKLARI İHLALİ DE!
Esra SARI
Esra SARI
DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN SORUNLAR MAALESEF KÜÇÜLMÜYOR
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
ENGELLİYE ASLA ENGEL YOK!
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
İNSANIN VAROLUŞ AMACI VE SALİH AMEL KONUSU ÜZERİNE
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
TOPLUM LAYIK OLDUĞUNU İLLAKİ BULUR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
BUĞDAYIN İYİ YETİŞMESİNE ENGEL, ZARARLI OTLAR DEĞİL, ÇİFTÇİNİN İHMALİDİR
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
HER TÜRK ASKER DOĞAR
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
NE OLACAK BU TURİSTLERİN HALİ!
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva