ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
'Dün Beyrut'u öldürdüler'
'Dün Beyrut'u öldürdüler'
ABD'de Kovid-19'un bilançosu ağırlaşıyor
ABD'de Kovid-19'un bilançosu ağırlaşıyor
Sri Lanka'da genel seçim
Sri Lanka'da genel seçim
Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak
Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak

R.Bülend KIRMACI

GENEL VE GÜNDEM
16 Ekim 2019 Çarşamba

Dünya tek kutuplu, hayat tek boyutlu değil… Yürümekte olan bir harekat var, her şeyden önemlidir… Devam eden bir de hayat var, her zaman üzerine söz söylemeye değerdir. Yani bir “genel olan” var, bir de “gündem olan” vardır… Bu yazı her ikisinden oluşmaktadır. Önce genelden başlayacağım, ona değineceğim ve sonra da gündemden dem vuracağım

Genel olan: Ekonominin Gerçeği

Ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi koşullar, tarım-sanayi toplumunu iç içe yaşayışımız, kırılgan bütçe dengeleri ve özelleştirme eliyle kamu varlıklarına “kaba bir el atma”; gelir dağılımı adaletsizliği, teknoloji üretim katsayımızın yetersizliği, yeni gelişen sektörleri ve dünya dinamiklerini okumadaki ve uygulamadaki zorluklarımız; bizi, sanayileşme, iş yaşamı, üretimde emeğin ve bilimin etkinliği gibi konularda yeniden düşünmeye yönlendirmelidir. 

Özcesi, eğitim sistemiyle, endüstriyel organizasyonuyla, mali ve finansal kurumsal işleyişi ile yeni bir çağda yenilikler yapmak zorundayız. Bu anlamda elzem gördüğüm konuları maddeler halinde sıralamadan son sözü ilkin söylemek isterim: Çağımız ve ülkemiz, yalın gerçeğimiz ve gereğimiz şunu söylemektedir: kamusal yatırımların önü açılmalı, devlet-özel sektör el birliğiyle kalkınma ereğimiz ve hedefimiz bütünsel bir temele dayandırılmalıdır

1. Sanayileşme ve istihdam sağlama birincil hedeftir. Hammadde ve ara malı ithalatını en aza indirecek, öz-kaynaklara dayalı bir büyüme anlayışını hedefleyecek, değişim değeri yüksek mal ve meta üretimi ile dış ticaret dengesini artıya dönüştürecek, yatırımcılık esas olmalıdır.

2. Çalışanların ve işçilerin hakları, çalışma yaşamında gerçek bir iş barışını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Sendikal örgütlenme olanakları iyileştirilmelidir. İşsizlik sigortası fonu amacına uygun olarak kullanılmalı, kıdem tazminatının sulandırılmasına izin verilmemelidir. Asgari ücret, insanca yaşanacak koşullarda belirlenmeli ve standart olarak uygulanmalıdır. İşçi simsarlığına geçit verilmemeli, istihdam devletin asli ödevi ve sorumluluğunda olmalıdır.

3. Kamunun elinde bir “Devlet Yatırım Bankası” aracı mutlaka bulunmalıdır. Yatırımlara yönlendirilecek sermaye birikiminin kısa vadeli devlet tahvilleriyle toplandığı bir güven ortamı sağlanmalıdır. Bu yatırımlar, alt yapı, yeni işlerin kurulması ve kitlesel-konut üretimi sektörünün geliştirilmesine yönlendirilmelidir.

4. Merkez Bankası ekonomi siyasetiyle uyumlu işlev görmelidir. Piyasayı dengeleyici potansiyelinin yanı sıra “enflasyonla” mücadele açısından “silahsızlandırılmamalıdır”. Öte yandan, (bizim deneyimimizde olduğu gibi Ziraat ve Halk bankaları benzeri) çiftçinin de esnafın da “dostu” birer banka mutlaka olmalıdır, yaşatılmalıdır; güçlendirilmelidir.

5. Banka faizlerinin denetimsiz artmasına izin verilmemelidir. Bankaların işlem için aldıkları ücretler sınırlandırılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su fiyatları, haksız ve ölçüsüz vergilerden arındırılmalıendüstriyel ve bireysel tüketiciyi gözeten geçerli bir fiyatlandırma anlayışına dayanmalıdır.

6. Tüketici hakları alabildiğine genişletilmeli ve geliştirilmelidir. Bu hakların kullanımı konusunda toplum daha çok bilinçlendirilmeli, hukuk alanındaki uzman kuruluşlar tahkim edilmelidir. Tüketici bilincinin ve tasarruf duygusun geliştirilmesi için, eğitim kurumlarından yararlanılmalıdır.

7. Toplumlar ve ekonomiler “özelleştirme” bakımından adeta doygunluk noktasına ulaştılar. Özelleştirme çok yerde amacını aştı, “açık kapamaya” ve adeta yeni zenginler sınıfı yaratmaya dönüştü. O açıdan bizde özelleştirmeye “dur” denmeli. Haksızca özelleştirilen kamu varlıklarının geri alınması düşünülmelidir.

8. Eğitim hizmetleri ve sağlık olanakları vatandaşlık hakkı; dahası, “insanlık hakkı” olarak görülmelidir… Devlet, eğitim ve sağlık hizmetlerinin arzını ilke olarak parasız üstlenmelidir.

Eğitim ve sağlık alanına daha çok yatırım yapılmalıdır. Bu alanlarda yapılacak yatırımların ülke ekonomisine de ivme katacağı çok açıktır.

9. Vergi yükü hakça dağıtılmalıdır. “Az kazanandan az, çok kazanandan daha çok” vergi alınmalıdır. KDV daha etkin olarak ‘geri’ getirilmelidir. Sağlık, eğitim ve yılda bir kez tatil giderleri vergiden düşürülebilmelidir. Orta direğin ve alt gelir grubunun gözetilmesi bu sayede olanaklı olacaktır.

10. Ülke ekonomisinin “üstünlük alanları” gözden geçirilmeli ve bu alanlardaki yatırımlar öncelikli olarak desteklenmelidir. Araştırma-Geliştirme bütçeleri artırılmalıdır. Kalite artırıcı yatırımlara ve hizmet-içi eğitime destek olunmalıdır. Eğitimin endüstriyle bağları güçlendirilmelidir.

Nihayet, gelir dağılımını düzeltecek, gelişmenin bütünselliğine önem verecek, üretken yatırımları destekleyecek, sistemin temeline ‘insanı’ koyacak ve aile kavramına özen gösterecek, bir anlayış, ekonominin de demokrasinin de gelişmesinde en belirgin katkıları sağlayabilir…

Gündemde olan: Barış Pınarı Harekatı

Güneydoğu sınırlarımızda ABD güdümünde, İsrail desteğiyle ve taşeron narko-terör örgütü PKK eliyle “yapay bir devlet” oluşturulmak isteniyor. Dün Irak’ı bölenler bugün Suriye’yi parçalamak, biraz daha uzun erimde İran’dan ve yanı sıra ülkemizden koparılacak topraklar üzerinde; evet biz dahil bu dört ülkeyi tarumar ederek, Akdeniz’e çıkışı olan ve petrol, gaz yataklarını emperyalist çıkarlar için garantileyen, o arada, Batı Asya’nın ve bizim de dahil olduğumuz ticaret ve enerji yolarının önünü kesecek bir devlet peşindeler. Bu bize karşı açık ve acı bir gerçektir. Bu temelde yıllardır terör nedeniyle uğradığımız can ve maddi kayıplar ortadadır. Buna dur demek uluslararası kurallara da dayanan hakkımızdır. Bu hak kapsamında Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları sonrasında, 9 Ekim 2019’dan beri Barış Pınarı harekatını uygulamaya koymuştur. Bu harekat da haklıdır, hakçadır, meşrudur, vicdanlara uygundur. Geldiğimiz noktaya neden geldiğimiz elbette sorgulanmalıdır. Yıllardır izlenen yanlış dış siyasetin bu aşamaya gelinmesindeki katkısı unutulmamalıdır.

Hatalar tekrar edilmemeli, Milletçe seferber olunan bu harekat en az kayıpla icra edilerek zaferle taçlandırılmalıdır. Bu bağlamda önce şunu ifade edeyim; bu Ordu, savaşı kesen, barışı getiren bir büyük uygarlığın ordusudur. Tanrıdan Mehmetçiklerimiz, evlatlarımız ve masum hayatlar için esirgeme diler, bu son harekat ile ilgili olarak daha ilk günden yaptığım tespit ve önerileri paylaşmak isterim: 1) Ordu “yürürken” kitle iletişim ve medya mecraları dahil herhangi bir ortamda “bozguncu” söylemlerden kaçınılmalıdır.
2) Adana Mutabakatı esas alınmalıdır. Yalnız kendi toprak bütünlüğümüz için değil, Suriye’nin de toprak bütünlüğü için terörle ve devletleşmeye çalışan terör örgütleriyle “savaştığımız” anlaşılmalıdır.
3) Astana Süreci ön planda tutulmalıdır.
4) Esad yönetimi ile -uluslararası kamuoyuna açık şekilde- karşılıklı anlayış ve güven ortamı geliştirilmelidir.
5) Şehirlerimize yönelik olası biyolojik, kimyasal ve her türlü terör saldırısına karşı güvenlik önlemleri “kırmızı alarm” düzeyinde değerlendirilmelidir.
6) Dünya’ya Barış Pınarı Harekatındaki haklılığımızı anlatan ve tercihen İngilizce hazırlanarak, siyaset ve medya çevreleriyle paylaşılabilecek olan kısa bir VTR hazırlanmalıdır.
7) Türkiye’nin bu harekatla aslında dolaylı olarak Dünya’da birikmiş “büyük negatif enerjinin” olası bir 3. dünya savaşını bölgemizden başlatmasına engel olunmasına katkı yaptığı vurgulanmalıdır.
8) İncirlik başta yüksek düzeydeki taktik üslerin denetimi belki geçici bir süre için tamamen TSK yetkililerine devredilmelidir.
9) Doların ulusal ihale ve ödeme sistemlerinde tedavülü en aza indirgenmelidir.
10) Pakistan gibi nükleer silah teknolojisi olan ülkelerle ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi bir yana, Türkiye, “Batı”da ve Avrupa’da olsun, Güney Amerika’da, Afrika’da veya Batı Asya’da olsun hiçbir ülkenin dostluğunu ihmal etmemelidir... Konvansiyonel ilişkilerinden yeni ilişkilere kendi lehine olacak her olanağı değerlendirmelidir.
11) Eşitlikçi Demokrasi değerleri ve ayrımsız insan hakları ideallerine özden bir saygının bizce benimsenmişliği daima vurgulanmalıdır.
12) O arada Türkmenler, Balkan Türklerinin ve Kıbrıslı Türklerin esenliği konusunda tarihi sorumluluklarımız duyarlıkla izlenmelidir.
13) On bin yıllık uygarlık tarihimizin üzerinde yükselen Cumhuriyet’imizin, dil, din, etnik köken ayrımı gözetmeyen ve ilkeleriyle insancıl bir yaşamı işaret eden birikimi, bu topraklarda (Türk-Kürt) hangi kökenden olursa olsun insanlarımızın kardeşçe yaşadığı ve yaşayacağı gerçeği, en büyük dayanak noktalarımızdandır... Bu olgu daima hatırda tutulmalı ve hiç bir zaman unutulmamalıdır.
14) Bu harekat asla iç siyaset çekişmelerine konu olmamalıdır…

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
ÜÇ SORU ÜÇ CEVAP
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
HİBRİT SAVAŞ VE TÜRKİYE
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
YAŞAMAK BAYRAMDIR
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
GENÇLER UMUDU NEDEN YURT DIŞINDA ARIYOR?
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
BAZI RAKAMLAR: YENİLENEBİLİR ENERJİ
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
PANDEMİDE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
65 YAŞ ÜSTÜNÜN PSİKOLOJİSİ
Esra SARI
Esra SARI
YAŞIYORSAK HALA UMUT VAR
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
ÖĞRENCİ EĞİTİM VE SORUNLAR
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
SOSYAL MEDYAYA NELER OLACAK?
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
HANGİ SEKTÖR NE KADAR KAZANDI?
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
VARLIK VE VAROLUŞ KARŞISINDA DOĞRU DÜŞÜNEMEME SORUNLARI
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
REŞADİYE VE SULTAN I. OSMAN
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İNSAN DİN İLİŞKİSİ II
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
“BÜYÜK EKONOMİ”
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
MISIR SİLAHLI KUVVETLERİ: ESNAFAT-I ASKERİYE
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
TÜRKİYE’DE KİCK BOKS SPORU
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva