ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son durum
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son durum
Eczacılara Kovid-19 aşısı yapılıyor
Eczacılara Kovid-19 aşısı yapılıyor
Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı
Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı
Çin'den Biden'a 'ilişkileri onarma' çağrısı
Çin'den Biden'a 'ilişkileri onarma' çağrısı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

R.Bülend KIRMACI

“BÜYÜK EKONOMİ”
29 Temmuz 2020 Çarşamba

Dünya yaklaşık 90 trilyon dolarlık bir top. Biz bu topun ancak yüzde birine yakınını çevirebiliyoruz. Bunu nasıl artırabiliriz?

Üretim kapasitesi, değişim değeri olan mal ve meta üretimi, teknolojiye dayalı ürün profili, etkili bir tedarik ve geçerli bir garanti sistemi ile uluslararası ticaretin kurallarına uygun “çalışmak” ile artırabiliriz…

Tüm bunların yanı sıra verimlilik etmenini yükseltmek, dünya ekonomileri arasında daha çok dış satım yapmaya, döviz girdisi elde etmeye, bu yolla da hazinenizin güçlenmesine ve nihayet halkınızın refahını artıran gelir dağılımı eşliğinde ekonominizin büyümesine neden olur. Hemen bütün ülkelerin ve hükümetlerin de doğal hedefi bu olsa gerekir.

Ortada durgunluk koşullarında hacmi sabit seyreden bir pasta var ve siz bu pastandan pay almak / pay kapmak istiyorsunuz. İşte bu yaman bir rekabeti, sisteminizin arkasına güçlü işleyen banka ve finans kuruluşlarını ve çok iyi donatılmış bir iş ve çalışma piyasası düzenini gerektiriyor.

Her şeyin temelinde ekonomi var

Sürdürülebilirlik kadar sürekli olarak ileriye, yeniliğe, çağdaşlığa da açık olmanız bir başka zorunluluk olarak beliriyor.

 Bu konularda sistemlerini yenileyebilen ve piyasalarını geliştirebilenler, pastadaki paylarını artırmasalar da en azından koruyabiliyorlar.

Yaşadığımız sorunların özünde, nüvesinde, tanık olduğumuz çatışmaların ve hatta savaşların bir yerinde, ekonomik çıkarlar var.

Toplumlarının barış içinde kalkınmasını önceleyen yönetimler, dünyanın fırtınalı denizlerinde dış siyasetlerinden ekonomi yapılarına dümeni doğru tutmak zorundalar.

Türkiye gemisinin de dünya ekonomik denizlerinde en verimli, en güvenli bir şekilde başarıyla “seyir etmesi” elbette en büyük dileğimiz ve ortak hedefimizdir. Bunun yollarını son bölümde ele alacağım.

İlk dört: Çin, ABD, Hindistan, Japonya

Dünya Bankası ve IMF çevrelerinin analistleri, 1992’den bu yana yoğunlaştırdıkları çalışmalarında Çin ekonomisinin ABD’yi geçeceğini ve Hindistan’ın 3. sıraya yerleşeceğini çoktan belirlemişlerdi… Nitekim 2018 yılı Dünya Gayri Safi Hasılası temelindeki dağılım yüzdeleri itibariyle ülkeler ve sıralamaları şu şekilde belirmektedir:

Çin 25,57; ABD 20,49; Hindistan 10,51; Japonya 5,59; Almanya 4,36; Rusya 4,21; Endonezya 3,49; Brezilya 3,37; İngiltere 3,04; Fransa 2,96; Meksika 2,57; İtalya 2,40. Öte yandan, 2024 yılına dair projeksiyonlarda, Japonya’nın 4. ve de Rusya’nın 6. sırayı koruyacağı öngörülmektedir. Bu tabloda ikinci dünya savaşı sonrasının tablosundan farklı bir tablodur. Bretton Woods’un şekillendirdiği rezerv sistemleri veya IMF’nin borçlandırdığı ve Atlantik merkezli medyanın (gelişmiş/geri kalmış) diye sınıflandırdığı bir dünyadan çok farklı bir dünya giderek kendisini belli etmektedir. Bu dinamikte en büyük pay Çin başta olmak üzere, Asya ülkelerinindir… Asya; inşaat şirketleri, demiryolları, hatta deniz taşımacılığı, elektronik aletler üretimi, maden işletmeciliği ve kalkınma bankaları ile kendisini de dünyayı da değiştirmektedir.

Ekonomik performans siyasi performansla ikiz kardeş

Çin’in performansında gitgide güçlenen orta sınıfının büyük katkısı olduğu kesindir. Çalışan sınıfların gelişmesi bu ülkede olduğu kadar Malezya gibi diğer Asya ülkelerinde de büyümeye vesile olmaktadır. O arada, “Dünya’nın hızla yükselen ekonomileri” aynı zamanda kendi uluslararası markalarını da yaratmaktadır. Çin’de Huawei ve de Hindistan’da Tata birer dev olarak piyasada yerlerini almış durumdadırlar.  Asya ekonomilerindeki bu yükselme bu ülkelerde kent ve kırsal alandaki refah dağılımı veya idari sorunların da aşılması için bir gündem yaratmaktadır. Yani ekonomi gelişirken ve dünya pastasından daha büyük bir pay almak söz konusu haline gelirken, ülke içinde kararlara katılım ve refahın dağılımı açısından da yeni bir değerlendirme gereksinmesi kendisini ortaya koymaktadır.

İşte bu dengeyi tutturmak tam anlamıyla bir yönetim becerisini ve ufku geniş yönetimlerin iş başında olmasını gerektirmektedir. Ekonomik performans siyasi performansla ikiz kardeş gibidir.

Sonuç olarak 2024 yıllarında da Dünyanın sırasıyla en büyük ekonomileri olması beklenilen; Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Endonezya, Rusya, Almanya, Brezilya, İngiltere ve Fransa; gelişmeyi dengelemek, büyümeyi hakça paylaştırmak ve halklarının refahı için sistemlerini sürekli gözden geçirmek zorunda kalacaklar.

Bu da “her nimetin bir külfeti vardır” mantığının bir gereğidir. Elbette, yetersiz bir ekonomi olarak küçülmektense gelişen bir ekonomide, gelişmenin gereği olan düzenlemeler için çaba göstermek çok daha evladır. Bunun yanı sıra, bu yıl Amerika’nın yüzde 5 Avrupa’nın yüzde 10 küçülmesi söz konusu edilmektedir.

Dünya belli bir küçülmenin neden olacağı durgunluğun olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Doğaldır. Fakat bu koşullar da er geç aşılacaktır. “Her gecenin bir sabahı vardır” misali her küçülme çevrimini izleyecek bir büyüme çevrimi de söz konusu olacaktır.

Buna, hazır olunmalıdır. 90 trilyon dolarlık dünyayı ikiye katlamak hemen mümkün olmayabilir ancak siz ülke veya büyük bir şirket olarak iyi bir planlama ile cironuzu, iş hacminizi, beş yıl içinde dörtte bir; % 25 oranında artırmak olanağına odaklanmaktan geri durmamalısınız. Her yıl ortalama yüzde 5 büyüyen şirketler veya dünya pastasından aldığı payı yüzde beş artırabilen ülkeler bu yaman rekabet yarışından kazançlı çıkacaklardır.

Devletin ve şirketlerin ödevleri

Bu rekabet dünyasıdır. Rekabetin dünyasında devletlere de, kuruluşlara da, şirketlere de düşen görevler vardır. Bu görevler kesin hatlarla birbirinden ayrılmasa da ve bunların icrasında kimi zaman ortak çalışma alanları belirse de, bazı konuların birincil sorumluluğunu gözden kaçırmamak esastır.

Bu anlamda; devletler, ya da daha dar tanımıyla kamu yönetimi; iş gücü eğitiminden birinci derecede sorumludur. Bunun yanı sıra mal ve hizmetlerin nakliyesi için entegre ulaştırma sistemlerinin tesisi, sağlıklı, geniş kapasiteli depolama ünitelerinin kurulması, vatandaşlarına, çalışanlara, sağlık olanaklarının temini ve sunulması, özel ve halk sektörleriyle devlet sektörünün eşgüdüm içinde üretken yatırımların hayata aktarılması başlı başına devletin ödevlerindendir…

Devlet, genel sistemin tüm alt sistem birleşenleriyle birlikte geçerli, saydam, çağdaş hukuk düzeni ve kuralları içinde çalışacağı bir şekilde tüm kurumları gözetmek, denetlemek ve yenilenmesi için desteklemekten de sorumludur. Şirketlere gelince… Onların da ödev ve sorumlulukları vardır…

Bunların arasında; geleceği planlamak, rekabet avantajları ve iş modellerini geliştirmek, müşteri tercih ve ihtiyaçlarını göz önünde tutmak, bilgi depolama ve kullanma kapasitesini en üst düzeyde değerlendirmek, talep istikrarı planlaması yapmak, organizasyonel etkinliği ve verimliliği yükseltmek, başlıca konu (sorumluluk) alanları olarak sayılabilir.

Yüzyılın Planlaması

Yeni bir yüzyıldayız. 21. yüzyılın ilk çeyreği de tamamlanmak üzeredir. Dünya ticaretinden almakta olduğumuz payı artırmak ve halkımıza refah sağlamak zorundayız. Bu konuda yasalarımızı, kurumlarımızı, şirketlerimizi gözden geçirmeli, yaşamın gereklerine göre yeniden organize olmalıyız.

Türkiye, üretkenlik ve katma değerden oluşan yapısal dönüşüm katsayısını yükseltmek mecburiyetindedir. İç pazarda talebi karşılayacak, dış piyasada rekabete meydan okuyacak üretim, depolama, sevk zincirleri oluşturmak, teknolojiye daha çok yatırım yapmak, yazılım, gıda mühendisliği, deniz ticareti ve su ürünleri tarımı, lojistik gibi alanlarda yeterli sayıda uzmanları yetiştirmek durumundayız

 Türkiye mutlaka planlama anlayışını ihya etmeli; sektörel, bölgesel planlarla, büyümesini sürekliliğe ve süre istikrarına kavuşturmalıdır. Organize sanayi bölgeleri, Serbest Bölgeler, TeknoParklar ile yurdumuzu donatmalı, fabrika, tersane, işliklerin kurulması için girişimcilerimize destek olmalıyız. Türkiye’nin iktisadi maddi gündemi budur. İktisadi maddi alanın geliştirilmesi, kurumsal, teknolojik alt yapının yenilenmesine ve parasal kaynakların bu alan aktarılmasına bağlıdır.

Türkiye’nin iktisadi sosyal gündeminde ise, işsizliğe çare bulmak, gelir dağılımında adaleti, ücretlerde ve vergilerde hakkaniyeti sağlamak vardır. İktisadi sosyal alanda yapılacak iyileştirmeler yasal, mali düzenlemeler ve bütçe dinamikleri başta, mevcudun onarımı ve yeni elde edilenin hakça paylaşımı esasıyla/ ilkesiyle gerçekleşebilir. Nihayet tüm bunları gerçekleştirebilecek birikim ve potansiyelimiz de vardır.

Değerli okurlarım, yıllık mola hakkımı kullanacağımdan, sizlerden izin rica ediyor;

Ağustos ayının ikinci yarısında yazılarımla buluşmak üzere, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
ÇOK MU ZOR?
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
KUR’AN SÜRÜ PSİKOLOJİSİNDEN İNSANI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
ERKEĞİN ÖZ GÜVENİ
Esra SARI
Esra SARI
BAKAMAYACAĞINIZ HAYVANI, SAHİPLENMEYİN!
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
KARADENİZ’İN KUZEYİNDE YAŞAMIŞ KADİM TÜRK KAVİMLERİ-1
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
ŞİDDET VİRÜSTEN DE BETER
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
GIDADA ZAM ŞAMPİYONLUĞU!
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
SALGIN KONUT SATIŞLARINA YARADI
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
İNGİLİZ AKLI
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
KAMUCU ANLAYIŞ
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
İNSANDAN BAŞKA KİM DOĞAYI HOYRATÇA KULLANIR?
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
YOK-SULLUK
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
AB'YLE FLÖRTÜN BEDELİ, YİNE YUNANİSTAN'A ÖDÜN MÜ?
Halit Aydıngöz
Halit Aydıngöz
YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'YE 2022 YILINDA GELECEK
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
ÇÖZÜM, TEMİZ ENERJİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
YERLİ VE MİLLİ DİN ANLAYIŞI
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
SANAL MÜZELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
YENİ YIL YAZISI
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva