ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Kapadokya kanunla korunacak
Kapadokya kanunla korunacak
Denizli'de motosiklet ambulanslar göreve başladı
Denizli'de motosiklet ambulanslar göreve başladı
Kilis müzesi tarihi binaya taşınıyor
Kilis müzesi tarihi binaya taşınıyor
600 megavat batarya kapasitesine ihtiyaç duyabilir
600 megavat batarya kapasitesine ihtiyaç duyabilir
KPSS kampı Yenimahalle’de başlıyor
KPSS kampı Yenimahalle’de başlıyor

Prof.Dr. Esat ARSLAN

BÜYÜK ÇEVRELEME - BÜYÜK OYUN
9 Mart 2019 Cumartesi

Konuya isterseniz, biraz da durumu içselleştirerek duygudaşlıkla, yani empatiyle başlayalım. Çok moda terim olduğu için söylüyorum, eğer büyük resme ABD gözüyle bakar ve manzara-yı umumiyeyi ABD bakış açısıyla tüm detayıyla görmeye çalışırsanız, ABD’nin Çin, İran ve Rus Yayılmacılığı”na karşı ne kadar endişe ve kaygı içerisinde olduğunu çok daha iyi duyumsayabilirsiniz. Öyle değil mi? Bence öyle. ABD baştan beri, bu yayılmacı düşünce ve politikaya karşı supleks bir karşı koyma düşüncesini de İngiltere ve Almanya’dan ödünç almıştır. Hep beraber anımsayalım, Dünya Savaşları nedeniyle biraz da İngilizlerin gaza getirmesiyle, ABD “Yeni Dünyevi Düzen”de başat rol almak amacıyla Amerika kıtasından diğer bir deyişle “Yeni Dünya Adası”ndan  “Eski Dünya Adası” (Afro-Avrasya)’na zorunlu bir giriş yapmıştı. İngiliz-Amerikan Barışı denilen Pax-Anglo-Amerikano bu koşullarda kuruldu. Ondan sonra da ABD sahneye “bir geldi, pir geldi”, bir daha da geri dönemedi. Bizim yerel politikacılar gibi, siyasete bir kere bulaştın mı,  bırakamıyorsun. Aslında dönmek istemedi, bu politikayı da devletin kalıcı bir politikası haline getirmeyi bildi, ABD. Gerçekten de “Monreo Doktrini”nde ortaya koyduğu gibi, sadece Yeni Dünya Adası’ndan lider konumundan ABD doları üzerinde ve Büyük Amerikan Ulusal Mührü’nde belirttiği gibi “Yeni Dünyevî Düzeni (Novus Ordo Seclurum)’nde dünyanın mega gücü olmaya, “Başlanmışın Tamamlanması”  (Annuit Coeptis)’nı yerine getirmeye soyundu. İşte bu nedenle, tüccarların kurduğu ABD, tasını tarağını toplayıp bir türlü anavatanına dönemedi, dönmek istemedi. Her ne vakit döneceğim dediyse, ya birilerine vekâlet vererek mankurtlarını, conilerini çatışma bölgesinde bıraktı, ya da dönüşünü bir şekilde öteledi. Bu konuda başlangıçta İngiliz İstihbarat Servisi” (British Intelligence Service BIS)’nin birikimi, İkinci Dünya Savaşından sonra ise Nazi Almanya’sı üretilerinden bire bir istifade etti, doğrudan eyleme geçirdi. Öncelikle de komünizmle savaşmak için Soğuk Savaş döneminin savaş mühendisleri “Nazi Düşünürleri”nden yararlandı. İkinci Dünya Savaşı sonrası bu görevi hiç fasıla vermeden Nazilerin yaptığı çalışmaları devralarak sürdürdü. Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve İngiliz Dış İstihbarat Örgütü (MI6), “Nazi Almanya’sı İstihbarat Örgütü” (Sicherheitsdienst)nün güçlü adamı Reinhard Gehlen ile anlaştı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’sının Dış İstihbarat Teşkilatı BND’yi de kuran Reinhart Gehlen, MI6’yla birlikte Amerikan “Stratejik Hizmetler Bürosu (Office of Strategic Services OSS)’i CIA’e dönüştürdü. İşte bu nedenle 1946-1989 yılları arasındaki Soğuk Savaş’ın ihtiyaçlarına göre biçimlendirilen CIA, ABD’nin dünyada çatışmacı, savaş çıkartıcı örgütü oldu. Çok değil iki yıl sonra da 4 Nisan 1949 tarihinde ABD’nin politikasının önemli halkası Truman öğretisi kapsamında “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü” anlamına gelen NATO kuruldu. ABD, bu şekilde Marshall Yardımı paralelinde yıkılmış Avrupa’yı tıpkı Almanya gibi yaşam alanı (Lebensraum)haline getirmesini bildi. ABD Mccarthycilik politikasıyla da bir korku imparatorluğu içerisinde komünizme karşı önlemler alırken, ABD Başkanı II. Dünya Savaşını bitiren General Eisenhower’un doktriniyle halefi olduğu Truman’ın SSCB’yi çevreleme politikasını Orta Doğu‘ya taşıdı.

Neydi bu Soğuk Savaş sırasında çokça bahsedilen ABD’nin bu çevreleme (containment) politikası. Çevreleme, ABD’nin Soğuk Savaş sırasında, Sovyetler Birliği’ne karşı uyguladığı politikanın adıydı. Bu sözcük ilk defa ABD’nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı George Kennan tarafından Hazine Bakanlığı’na yazdığı bir değerlendirmede kullanıldı. Kennan daha sonra Hazine Bakanlığı’na gönderdiği telgrafındaki görüşlerini geliştirerek Foreign Affairs dergisinin Temmuz 1947 sayısında yayınladı. Kennan’ın bu çevreleme politikası, daha sonra  “İkili Çevreleme(dual containment) ve onun adıyla anıldı, ABD’nin soğuk savaş sırasındaki dış politikasının en önemli mimarlarından biri olarak kabul edildi. ABD Kuvvetleri’nin konuşlanma biçimi buna göre yüzde 60 Atlantik, yüzde 40 Pasifik’ten 2013 yılında Çin devlet başkanı Xi Jinping’in “Tek Yol, Tek Kuşak” (one belt, one road) sloganı ile diğer bir deyişle “Yeni İpek Yolu Projesi”yle ağırlık tam tersi bir biçimde doğal olarak Pasifik’e kaydı. Bu proje Çin devlet başkanı Xi Jinping’in 2013 yılının Eylül ve Ekim aylarında Kazakistan’a ve Endonezya’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde İpek Yolu Ekonomi Kuşağı” ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu ortaklaşa inşa etme projesi olarak gündeme yerleşti. Kısaca “Kuşak - Yol” olarak anılan “İpek Yolu Ekonomi Kuşağı” ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” projesi, hem karadan hem de denizden Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine bağlanmasını; “Kuşak-Yol” üzerindeki ülkeler arasında ortaklıklar kurmayı ve bu ülkelerde dengeli ve sürdürülebilir kalkınmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer tam da burasıdır. ABD’nin devreye girmesiyle Orta Asya ülkeleri bir taraftan bu proje ile ÇHC’nin etki alanını genişletme ihtimalinden endişe duyarken diğer taraftan da bu projeye katılmaları durumunda ABD ve Rusya ile ilişkilerinin olumsuz etkilenmesinden endişe duyar hale geldiler. ABD’ye her ne pahasına olursa olsun yakın duran Truva Atları hemen ortaya çıktılar. Dünyanın en güvenli, ucuz, kısa, tarih boyunca kullanılmış ve netice alınmış en güzel yolu, Çin – Hindistan – Körfez – Basra – Bağdat – İstanbul – Avrupa üzerinden geçen “Yeni İpek Yolu” daki maalesef tarihi çatışma bölgeleri karşılıklı hesaplaşmaların da yeni yerleri olmaya aday gözükmektedir. Örneğin Pakistan’ın ABD denetiminden uzaklaşıp Çin’e yaklaşmasına karşı bir “cezalandırma” girişimi olarak görülebilir. Düşünün ki Hindistan’ın bağımsızlığa kavuştuğu yine 1947 yılından bu yana Hindistan ve Pakistan dört kez savaştılar. Bu durumda sormak lazım değil mi? Bu gerginlik ve çatışmalar, bir topyekûn savaş üretebilir mi? Bana sorarsanız evet. Birlikte anımsayalım. Türk Milli Mücadelesinden esinlenerek I. Dünya Savaşı’nda Alman Genel Kurmay Başkanlığı da yapmış olan General Erich Von Ludendorff, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde 1935 yılında yazmış olduğu “Topyekûn Savaş” (Der total Kriegl) Konseptini nasıl ifade etmişti?

Toplumların  sahip  oldukları  bütün  maddî  ve  manevî  kaynakları  seferber ederek savaş halinde olmaları biçiminde tanımlamıştı. Bu öğreti literatüre öylesine yerleşmiştir ki, bir devlet ya da devletlerin bir anda uluslararası ilişkilerin başat kurallarından birisi olan topyekûn savaş (Der total Kriegl)la karşı karşıya kalınması işten bile değildir. Topyekûn Savaş Hitler Almanya’sının Propaganda Bakanı Dr. Paul Joseph Goebbels’in Stalingrad bozgunu sonrası Berlin’de yaptığı efsanevi konuşmasının da önemli tümcesiydi. Gerginlik ortamı birden bir kıvılcımla savaş üretebileceğini insanlara bir deney gibi göstermesini bilmişti. Ne olup bittiğini anlamadan savaşın keskin acımasızlığı içerisinde kendinizin bulunabileceğini kafalara kazımıştı. Tüm bireyleri doğrudan alana gönderebileceğini veciz bir biçimde test etmişti.

Gelelim ABD’nin genel küresel tehdit değerlendirmesine. Her şeyden önce, Soğuk Savaşı kazanan Kennan’ın çevreleme politikasının yeni hedefi zorla hasım haline sokulmaya çalışılan İran, Ukrayna’dan Kırım’ı kopartan RF ve askerî olmaktan ziyade ekonomik risk olan ÇHC. Neo-conların Okulu John Hopkins Üniversitesi’nden Michael Mandelbaum Foreign Affairs’in son sayısında “Yeni Çevreleme” başlıklı bir yazısında ABD’nin bu “Büyük Çevreleme Politikası”nın emarelerini vermektedir.

Anımsanılacağı üzere Afganistan üzerinden Rusya ve İngiltere arasında yaşanan bu büyük rekabet tarihe “Büyük Oyun” olarak geçmişti. ABD’nin Sovyetler Birliği için uyguladığı çevreleme politikasının eylem planı ise “İkinci Büyük Oyun“ olarak tarihsel arka planda yer almıştı. ABD ile Rusya (Sovyetler Birliği) arasında yine Afganistan üzerinden “İkinci Büyük Oyun”da çok büyük bir hesaplaşma yaşanmıştı. 1979’da başlayan Afganistan işgali ve ABD’nin ikinci büyük oyun için ürettiği “Yeşil Kuşak Kuramı” (Green Belt Policy) ve ardından gelen direniş, Müslüman bir ülke üzerinden yürütülen hesaplaşmanın Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle sonuçlandığını da bir tarafa not edelim.

Peki bütün bu genel çerçeveden sonra, siz sormadan ben söyleyeyim, Suriye ve Irak’taki DAİŞ’liler n’oldu? Efendim söyleyelim. ABD tarafından, Suriye ve Irak’taki DAİŞ’liler ÇHC sınırına yakın yerlere, Türkistan’ın doğu bölgelerine yerleştirilmeye başlandı. Buna karşılık, ÇHC de Tacikistan topraklarında askeri üs kurmakta. ABD ile ÇHC arasında Doğu Türkistan’ı, Tacikistan’ı, Afganistan’ı genel anlamda Türkistan’ın doğusunu etkileyecek müthiş bir hesaplaşma, daha doğrusu  ‘Üçüncü Büyük Oyun’ Türkistan coğrafyasında başlıyor, sevgili okurlar. Daha doğrusu “Türkistan’ın Doğusu”, rahmetli babamın ifadesiyle “Türkistan-ı Şarki”  ABD ve Çin gibi küresel ölçekte iki büyük gücün hegemonya savaşına sahne olacak gibime geliyor, sevgili okurlar.

İkinci Dünya Savaşında da durum bundan farklı değildi. Almanlara karşı Sovyet üniforması altında savaşırken esir düşen, esir kamplarından toplanarak Millî Türkistan Davasının Büyük Önderi Veli Kayyum Han tarafından Sovyetlerle savaş etmek için oluşturulan 280.000 kişilik ”Millî Türkistan Lejyonu” Ordusu da, kollarında “Allah Bizimle Beraberdir” (Allah Biz Bilan) “Ayet-i Kerime” si ile savaşın bayrağı haline getirilmiş, Alman Büyük İdeali, “Doğuya Hamle” (Drang Nach Osten)için savaştırılmışlardı. Osmanlı Devletini, atalarımızı Birinci Dünya Savaşında cephenin ilerisine sürenler, İkinci Dünya Savaşında da hem Ruslar hem de Almanlar tarafından soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimizi cephenin ilerisine koyup, bizi birbirimize kırdırtmışlardı.

Şimdi de bundan farklı mı? Hayır, bin defa aynı, yüz bin defa aynı. Cephede değişen bir şey yok, durum Çanakkale’dekinin aynı. “Üçüncü Büyük Oyun” kâğıtları karılırken, ani bir kıvılcımla çıkabilecek her iki tarafın çatışmasında yine Müslümanlar, safların en önünde kendi davaları için savaştıklarını sanarak, bu sefer de ABD için, Çin için şehit şüheda olacaklar, işte buna isyan ediyorum, sevgili okurlar. 

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİREYSEL EMEKLİLİK
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
O MÜTEVAZİ FOTOĞRAF TAM DA BÖYLE HİSSETTİRDİ
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
ABD’NİN TÜRKİYE UYARILARI
Esra SARI
Esra SARI
SOKAKLAR ÇÖP KUTUSU MU?
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
SURİYELİLER AĞAÇ DİKSİN
Halil YATAR
Halil YATAR
SAĞLIKSIZ ÇAĞDA SAĞLIKLI KALMA ÇABALARI
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
SAĞLIĞIMIZ ÇOK GÜZEL OLSUN
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
''KİBİR'' VE ''KİBRİYA''
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
GEZİ İZLENİMLERİ III SLOVENYA'DAN SONRA 2. DİNİSİZ ÜLKE OLAN ÇEK CUMHURİYETİ(ÇEKYA), ESKİ ÇEKOSLOVAKYA-2
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
DÜNYANIN EN ETKİLEYİCİ YERLERİ BELLİ OLDU!
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
GENÇLİK HAFTASININ ARDINDAN
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
GÖRÜNENLER VE GERÇEKLER
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
ABD'NİN İRAN'DAN SONRAKİ HEDEFİ TÜRKİYE
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENİYOR, PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
NE OLACAK BU TURİSTLERİN HALİ!
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva