ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Erbil'de Türk diplomatlara saldırı: 1 diplomat şehit oldu
Erbil'de Türk diplomatlara saldırı: 1 diplomat şehit oldu
Bu paralar dilencinin üzerinden çıktı
Bu paralar dilencinin üzerinden çıktı
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Ünlü et lokantasının sahibine FETÖ'den 5 yıl hapis
Ünlü et lokantasının sahibine FETÖ'den 5 yıl hapis
Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı
Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı

R Bülend KIRMACI

BESLENME VE GIDA GÜVENLİĞİ
5 Aralık 2018 Çarşamba

İnsan soyu kendi devamlılığı için yaşar. Hayat yaman bir mücadeledir. Yok olmaya meydan okumaktır. Bu nedenle üretir, bölüşür, sevişir ve savaşırız. Soyun devamı çocuklardır. Onların dermanı ise, sağlıklı, güvenilir, yeterli gıdaya ulaşmaktır. Bu olmadan laf ile peynir gemisi yürümez! Soyun devamını sağlayacak çocukların bir başka anlatımla gelecek kuşakların; en iyi şekilde beslenmesini dert edinmek insani bir reflekstir. Üstelik bilim de bunu söylüyor, böyle öğütlüyor: Doğumdan ölüme sağlıklı bir besin zincirini garantilemek devletin en temel görevidir. Oysa dünya genelinde her yedi insandan biri neredeyse aç ve çöplükten ekmek toplamaya muhtaç.

Gazetemizde de işlenen “Küresel Beslenme Raporu” bu anlamda çok ürkütücü tespitlerle dolu. 2030 yılında sıfır açlık hedefine erişilmesi zor görünüyor. Tarım alanları tarumar edilmiş, küresel ısınma dizginlenememiş, tohum ve makine kullanımı dengelenmemiştir. Türkiye’mizde de nüfusumuzun yüzde yirmiden fazlasının açlık sınırının altında yüzde altmışa yakınının da yoksulluk sınırında yaşadığı tahmin ediliyor, kesin açlıkla ilgili de bir milyon kişi varsayımı yapılıyor… Çeyrek asır önce gıda üretimi açısından kendine yeten bir ülkeden şimdilerde tarımda sistematik ithalatçı bir ülke konumuna gelmişsek bunu bir değil bin defa düşünmek zorundayız.

Kötü Beslenmenin Maliyeti 3,5 trilyon dolar
Küresel
Beslenme Raporu’na kaynaklık eden araştırmayı John Hopkins Üniversitesi’nden Jessica Franzo yürütmüş ve Tayland’ın Başkenti Bangkok’ta düzenlenen Küresel Beslenme Konferansı’nda yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekmiş: “Beslenme ile hastalığa yakalanma ve ölüm oranı arasında çok temel bir korelasyon var ve kötü beslenme (insan soyu) için kirli hava ve sigara dahil diğer tüm olumsuz etmenlerden daha sakıncalı bir durumdur”. Gerçekten, Dünya genelinde 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 5 yaşın altındaki 151 milyon çocuk, kötü beslenme nedeniyle yaşlarına göre aşırı kısa boya sahipler. 2012’de bu sayı 165 milyondu. Küresel olarak Afrika ve Asya, büyüyememiş çocukların sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 55’ini barındırıyor. Küresel Beslenme Raporu’nda her 5 ölümden birine kötü ya da yetersiz beslenmenin yol açtığı belirtiliyor. 194 ülkede yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre, kötü beslenmenin her yıl küresel ölçekteki maliyetinin 3,5 trilyon doları bulduğuna dikkat çekilerek, sadece ABD’de “obezlerin” maliyetinin yıllık yaklaşık 500 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Ülkelerin çoğunun sağlıklı beslenmeyle ilgili hedefleri tutturamadığının belirtildiği raporda, yiyecek reklamlarına sınırlanma getirilmesi ve okullarda sağlıklı atıştırmalıkların özendirilmesi gibi önlemlerin alınması gerektiği de vurgulanıyor. 
 

Beslenme ile Başarı ilişkisi
Beslenme ile başarı, beslenme ile kültürel üretim, beslenme ile sportif performans arasında bire bir ilişki var, ki, bunlar arasından sonuncusu yani spor alanı bu gerçeği çok daha erken ve açık biçimde ortaya koymaktadır. Örneğin yirmi bir yaş altına kadar rakipleriyle başa baş mücadele eden takımlarımız ne oluyorsa birden bire yetişkin çağlarda fizik kondisyon olarak rakiplerinin gerisine düşüyorlar! U-18’de, U-17’de, U-14’te yendiğiniz bir ülke takımına Dünya Kupasında yeniliyorsunuz! Bunun bence temel nedeni -etkisi sonradan daha çok beliren- çocukluk ve erişkinlik çağındaki beslenme tablosudur. Öte yandan, son yıllarda diyet konusunda ve sporcu diyeti alanında değerli uzmanlar çalışmaktalar. Kuşkusuz onların önemli katkıları olmaktadır. Dikkate alınmalıdırlar. Ancak soruna çözüm “Küresel Beslenme Raporu”nda vaaz edilenden bile daha derinde ve ülke genelinde aranmalı ve bulunmalıdır. Milyonlarca çocuk ve gencimizin hiç birini aç ve açıkta bırakmayacak dahası onların sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak temiz, güvenilir, yeterli gıdayı üretmek ve onlara sağlıklı koşullarda sunmak, ülke olarak sorumluluğumuzdur. Bu da genel su kaynaklarını da içine alan tarım politikasını çok ciddi olarak ele almak ve değerlendirmekten geçer. Gerçekten 21. yüzyılın dünyasında her ülke veya herhangi bir pakt için yaşamsal önemde iki sektör vardır; biri enerji diğeri de tarımdır.
 

9 milyar insana yüzde 70 daha fazla gıda gerekecek
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun tahminlerine göre 2050 yıllarında dünya nüfusu 9 milyarı aşacak ve mevcuda oranla yüzde 70 daha fazla gıda üretimi ihtiyacı hasıl olacak. Bir afaki veridir ama hatırlatmak isterim: 2027 yılına insanlık, 214 trilyon kalori açığıyla girecek. Çin, Hindistan gibi ülkeler Avrupa’nın tüm gıda ihraç ürünlerini ithal etseler de genel haritada mevzi olarak açlık, yoksunluk ve yokluk devam edecek. Kaldı ki, nüfus artış hızı görece yavaşlasa da tarım alanlarının etkin değerlendirilmemesi, hava ve doğa kirliliği, kentlerdeki yığılma ve akortsuz yapılaşma, gelişmiş ülkeleri de içine alan bir iklimde giderek konforu azalan bir hayatı vaat etmektedir. İçinde bulunduğumuz şu çağ, çiçeğin, böceğin, ağacın, ormanın, derenin, denizin, hatta gökyüzünün doğal görüntüden uzaklaştığı bunun bir yansıması olarak insan topluluklarının metalik, mekanik, robotik kendi küçük dünyalarına hapsolduğu bir devrandır… Tüm bu gıda zirveleri, tarım panelleri, beslenme toplantıları bunun ‘farkındalığıyla’ ve de adeta bir alarm çığlığıyla yapılmaktadır. Ne ki, kapitalizmin en aksak, emperyalizmin en sinsi senaryolarını piyasaya sürdüğü, kirlenmenin, tüketmenin, nükleer denemelerin en yabani görüntülerinin sergilendiği böyle bir ortamda, insanlık için bir solukluk refah da çok zordur. İşte bu gerçekle giderek bilinçlenmek orada burada her yerde daha insancıl ve doğal bir dünyayı kurmak zorundayız.
 

Gerçek zenginlik herkese insanca yaşam sağlamaktır
Büyük bütçelerimiz, sayfalarca bilançolarımız, derinlikli mali tablolarımız, öte yanda lüks arabalarımız, hızlı trenlerimiz, süper uçaklarımız, yıldızlı otellerimiz, görkemli AVM’lerimiz, modern silahlarımız, ışıldayan yollarımız, yüzlerce katlı gökdelenlerimiz var-dır, doğrudur. Ancak yetmez! Bunların yanı sıra hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmemeli, hiçbir aile temel beslenme ihtiyaçları açısından yoksunluk çekmemeli, tek bir yurttaşımız bile ekmeğini çöplükten arar durumda olmamalıdır. Tam tersine ve her şeyden önce yediden yetmişe tüm bireylere sağlıklı, güvenli, yeterli su ve gıda temin etmiş ve bunu hayat boyu garantilemiş durumda olmalıyız. Bu ise planlı bir kalkınma anlayışını ve sosyal devletin tüm unsurlarıyla hayatta ve ayakta olmasını gerektirir. Türkiye’miz, yoksullukla hele ki açlıkla anılamaz. Yarımız tok, beşte birimiz aç yaşayamayız. İşlenmemiş topraklarımız işletilmemiş makine parklarımız değerlendirilememiş sularımız, bize boşa akıp giden hayatların acı tablosunu hatırlatmaktadır. O nedenle hızla alınması gereken önlemler yapılması gereken işler vardır. Dolaylı açıdan bakarsak, öncelikle gençlere geçerli meslekler verecek, iş arayanlara güvenceli işler sağlayacak şekilde eğitim ve endüstri alanları yapılandırmalı; eğitim ile endüstrinin bağlarını güçlendirmeliyiz. Gelir dağılımında adaleti, ücretlerde hakkaniyeti, çalışma yaşamında liyakati gerçek kılmalıyız. Evet, sağlıklı beslenme sürdürülebilir gelişme için bunlar da gereklidir.
 

Sağlıklı Beslenme ve Tarım için Çözüm Önerileri
Genetiği değiştirilmiş gıdalar ve yapay tatlandırıcıların önünü kesmeli, bu türden ham madde kullanan üretim tesislerini kapatmalıyız. Yerli tohuma öncelik vermeli, gübre kullanımında çiftçiyi bilinçlendirmeli, mazot ve diğer girdilerini devletçe desteklemeliyiz. Su kaynaklarını en etkin değerlendirmeli, kültür balıkçılığını özendirmeli, balıkçılık kooperatiflerine her türlü katkıyı sağlamlayız. Ürün deseni ve gıda zincirini planlama konusunda hassas davranmalıyız. Sebze, meyve ürünlerinin tedarik zincirinde aracıyı ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yapmalıyız. Soğuk hava depoculuğunu, siloları ve entegre taşımacılık dahil depolama, sevk ve nakliyat zincirini geliştirmek için her türlü tedbiri almalıyız. Gıda tüketimi konusunda bir yandan okulları bir yandan aileleri bilinçlendirirken, gıda güvenliği başta olmak üzere tüketiciyi korumak için son derecede özenli, duyarlı, hızlı ve etkili davranabilmeliyiz. Konya Ovası ve Trakya Ovası projeleri gibi bütüncül tarım kalkınma projelerine ağırlık vermeli, GAP’ta veya diğer bölgelerde bitmemiş baraj bırakmamalı, baraj inşaat konumlarını erozyon konusuyla mücadele önceliklerimizi dikkate alarak seçmeliyiz. Ziraat Bankası gibi bir bankayı tüm varlığıyla çiftçinin üreticinin desteğine adamalı, işsiz ziraat mühendisleri başta olmak üzere kırsal kalkınma için yetişmiş insan gücümüzden azami oranda faydalanmalıyız. Uzay ve uydu teknolojileriyle gıda üretimi planlaması yapmalıyız. Arazi birleştirme işlerini kolaylaştırmalı, atıl arazilerden başlayarak yeni bir tarım ve toprak reformu projesinin geçerliliğini aramalıyız. Sonuçta gıdada (beslenme değeriyle) kendine yeten, ürün fazlasını kaliteli markalarının güvencesiyle dışarıya satabilen, toprağı verimli, denizi bereketli, insanları mutlu, güvenli, sağlıklı ve de genç kuşakları geleceğinden umutlu bir Türkiye’yi el birliğiyle kurmalıyız.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
YENİ VERGİ AFFI GELEBİLİR
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
ÜNİVERSİTE YAPACAK ÖĞRENCİLERE DİKKAT
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
S-400’LER GELDİ, MÜTTEFİKİMİZ(!) ABD NE YAPACAK?
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
SANAL PARALARDA YENİ DÖNEM
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
DÜNYA'YI OLUMLU ETKİLEYENLER
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
TÜRK DERİCİLİK SEKTÖRÜ HIZLA İLERLİYOR
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
DOĞAYA DÖNÜŞ
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
YOLA DEVAM ETMEK
Esra SARI
Esra SARI
“NE EKERSEN, ONU BİÇERSİN ”
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
DELİRDİK Mİ BİZ?
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
DOĞRUSUYLA YANLIŞIYLA SOSYAL MEDYA
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
GÜNÜMÜZDE OLUŞAN SEÇMEN PROFİLLERİ
Halil YATAR
Halil YATAR
YAZ SONUNDA GELDİ
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
DÜNYAYI ATEŞE VEREN, CEHENNEME KAPI AÇAN TAMAH (AÇGÖZLÜLÜK) ÜZERİNE
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KAYIKÇI DEĞİL "MEKTUP KAVGASI"
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva