ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'deki Kovid-19 salgınında son durum
Türkiye'deki Kovid-19 salgınında son durum
İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam istiyor
İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam istiyor
Haziran'da en fazla otel oda konaklama ücreti arttı
Haziran'da en fazla otel oda konaklama ücreti arttı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini aştı
Mardin'de TNT patlayıcı ele geçirildi
Mardin'de TNT patlayıcı ele geçirildi

R.Bülend KIRMACI

ASYA ÇAĞI
20 Kasım 2019 Çarşamba

Asya çağına girdik ve artık bunun geri dönüşü yok. Atlantikçi emperyalizmin “ya paranı, ya canını” yaklaşımına karşı, “gelin canlar birlikte üretelim, Hakça bölüşelim” diyen bir “İnsancıl Dünya” sözünü yükseltmeliyiz. Emperyalizmi ilk kez yenen ama masa başı oyunlarla onun cenderesi altına giren Türkiye’nin böyle bir sesi yükseltmede ve bu sözü yüceltmede ciddi imkan ve deneyimleri vardır. Bizler, Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bektaş’ın hemşehrileri, Atatürk Anadolu devrimiyle on bin yıllık uygarlığının kökenleriyle buluşup tüm mazlum dünyaya seslenen Türk ulusuyuz. Hiç kuşku yok ki, insancıl ve hakça bir dünyanın kurulması yolunda atılacak adımlar, bugüne kadar, paktlarla, bloklarla yerküreyi bölen emperyalist ülkeler ve halkları için de gerekli ferahı, arzulanan refahı sağlayacak ve dünya, doğaya saygı içinde sürdürülebilir büyüme olanaklarına kavuşacaktır. Evet 19. Yüzyıl Kıta Avrupasının, 20. Yüzyıl ABD’nin yüzyılları idi ve elbette insanlığın yararına kimi gelişmeler de sağlandı. Fakat net hasılada, son tahlilde, insanlıktan aldığından çok azını geri verdi, doğal kaynaklar sömürüldü, tabiat tahrip edildi, o arada, “barış, demokrasi, özgürlük” umutları hayal kırıklarına dönüştü. Artık yeni bir çağ başlıyor... Adına “Asya Çağı” deniyor ve yazımızın girişinde olduğu gibi bu, kaçınılmaz… İşte bu çağda, Türkiye, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olmanın avantajını da iki kere iki değerlendirmek olanağına sahip bulunuyor. Aslında hayat hükmünü icra ediyor.

Asya 56 sayı, Geri kalan Dünya 51 sayı

“Asya” deyince dünya nüfusunun yarısından ve 2040 yılından itibaren dünya gayrı-safi hasılasının % 50’sini üretmesi ve dünyadaki tüketimin % 40’ını gerçekleştirmesi beklenilen bir coğrafyadan söz ediyoruz. Aralarında Batılıların da bulunduğu hemen hemen bütün “saygın” küresel araştırma kuruluşları da dünya ekonomisinin sıkletinin giderek Asya’ya doğru kaydığını teyit etmektedir. Günümüzde Asya ülkeleri, ticaret, sermaye, ulaştırma, doğal kaynaklar ve kültürel etkinlikler alanlarında, dünyanın geri kalan kıta ve bölgelerine oranla giderek yükselmektedir. Bu alanlarda ve konu başlıklarındaki sıralamalarda sportif deyişle, altın, gümüş, bronz madalyalar genellikle Asya ülkelerince paylaşılmaktadır. Dünya Ekonomik Formu’nca yayınlanan bir araştırmaya göre bu durumun tek istisnası çevre kirliliğiyle mücadele fazında belirmekte, bu da, Batılının çöpünün geri dönüşümde kullanılmak üzere kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bırakalım eskiyi gelelim yeni verilere: 2040 yılında gayrı-safi milli gelir ve dolar bazında, Çin’in 36 trilyon buna karşılık ABD’nin 34 trilyon; Ön Asya ve Hindistan’ın 13 trilyon buna karşılık Afrika ve Orta Doğu’nun 9 trilyon; Diğer Asya ülkelerinin 7 trilyon buna karşılık tüm Latin Amerika’nın 8 trilyonluk bir ekonomi olacağı öngörülmektedir. Yani Asya enlem olarak da boylam olarak da dünyanın geri kalanını hemen tüm gruplamalarda yakalamakta ve geçmektedir… Toplarsanız ve basketbol skoru ile yazarsanız şudur: Asya 56 sayı Geri kalan Dünya 51 sayı! Küresel maçın kazananı şimdiden bellidir ve iletişim teknolojileri ve yazılımdaki hakimiyetleri de göz önüne alındığında bu maçta şike yapılamayacaktır!

Doğrudan yabancı yatırımlar

Çin’den Hindistan’a, Rusya’dan Kazakistan’a Asya ülkeleri, dünya emtia ticaretinin on yıl önce dörtte birine sahipken bu oran üçte bire yükselmiştir; dünya genelinde alınan-satılan her 3 mal ve ürününün 1 tanesi Asya ekonomik potası içinde dönüşmektedir. Yine bir başka açıdan bakılınca, Asya ülkeleri, şirketleri, iştirakleri ve bankaları açısından on yıl içinde sermaye akışı yüzde 13’ten yüzde 23’e yükselmiştir. Bu, “artan refah” demektir öyle ki, bir başka yansımasını, Asya ülkeleri pasaportlu yolcuların küresel düzeyde havayolu kullanımının yüzde 33’ten yüzde 40’lara ulaşmasında bulmaktadır. Bugün Asya ülkeleri dünyanın en büyük 30 şehrinin 21’ine sahiptirler. Dünyada en çok ziyaret edilen 10 şehirden 4’ü Asya ülkeleri şehirleridir. Bütün veriler Asya ülkelerinin yükselmekte olduğuna işaret etmektedir. Yeni bir dünya kurulmaktadır ve Türkiye de mutlaka burada yerini almalıdır. Bu “Yeni Dünya” yabancı yatırımcıların da dikkatini çekmektedir. Örneğin, Myanmar’in Başkenti Yangon’a 2007 itibarıyla hiç yabancı yatırımcı gelmemişken, on yıl sonra, 2017’de bu şehirde yeşil enerji alanında 2,6 trilyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım yapılmıştır. Endonezya’da, Jakarta’ya yakın Bekasi kentine her yıl gelen doğrudan yabancı yatırım % 30 dolaylarında artış göstermektedir. Öte yandan, Hindistan’ın Silikon Vadisi ise neredeyse bir efsane haline gelmiştir, yabancı yatırımcıların iştahını günden güne artırmaktadır.

Asya’nın kapısını rahatça çalabiliriz

Asya aynı zamanda kendisi için ve kendi içinde de ciddi bir yatırımcı ve tüketicidir. Asya’daki toplam ticaretin % 60’ı bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmekte, yeni girişim ve yatırımlar için gereken başlangıç sermayesinin % 70’i de Asya ülkeleri içinden halledilmektedir! Önümüzde duran daha doğrusu “durmaksızın gelişen” ve üretim ve tüketim potansiyeli olarak geri kalan her coğrafyaya “fark atan” Asya’ya bizim de söyleyeceklerimiz vardır; olmalıdır… Türkiye’miz kooperatifler, halk sektörü, kamu yatırımcılığı, devlet-özel sektör iş birliği ve karma ekonomi modellemesinden edindiği deneyimlerle Asya’nın “kazan-kazan” kapısını çok rahatlıkla çalabilir. Bu kapı da bize eşitlikçi, yenilikçi, üretken ilişkiler temelinde ardına kadar açılabilir. Esasen Asya’nın da Türkiye’mize ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Yakınlarda yürürlüğe giren İpek Yolu projesi bunun en somut ve yeni kanıtlarından biridir.

Asya hem yatırımcı hem üretimci

Dünya ekonomisini izleyenler gerçekte Asya’yı dört ana kategoride de inceleme eğilimdedir. “Birinci Asya”, Çin’dir! Bu ülke Asya ekonomisinin dinamosudur. Mihenk taşıdır. Asya genelinde 2013-17 yılları arasında gerçekleşen Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımlarının % 35’i Çin’de gerçekleşmiştir. Fakat Çin aynı zamanda “kazan-kazan” oyununun en başarılı oyuncusudur, zira kendi ülkesine gelen yabancı yatırımların dörtte birini yine Asya ülkelerine yönlendirmiştir. “İkinci Asya”, “Gelişmiş Asya” olarak da tanımlanan ve 2013-17 yılları arasında Asya geneline gelen doğrudan yabancı yatırımların % 54’ünü çeken, teknoloji ve sermaye üreten Asya’dır. İkinci Asya ülkelerinden Güney Kore, örneğin, Vietnnam’a yapılan yatırımların % 33’ünü sağlamakta, yine İkinci Asya ülkelerinden Japonya ise Filipinler’deki doğrudan yabancı yatırımların %17’sini karşılamaktadır. “Üçüncü Asya”, “Gelişen Asya”dır. Üretkenliğe ve tüketime de ağırlık veren bu Asya, daha çok küçük girişimcilerden oluşan ülkelerce temsil edilebilir. Ne var ki, bu küçük girişimcilerin ülkesi, genel toplamda ve Asya genelinde mallar, sermaye ve emek gücünün dolaşımına da büyük katkılar yapmaktadır. Nihayet “Dördüncü Asya”, “Ön Asya ve Hindistan” olarak da tanımlanabilmektedir. Tüm Asya’da oluşan nakit akışının en düşük oranı olan % 31’ine sahip bu Dördüncü Asya yani Ön Asya ve Hindistan, inovasyon ve bilgi işlem teknolojisi alanında neredeyse dünya liderliğine oynar haldedir. Hindistan genç nüfusuyla imrenilecek bir üretim potansiyeline ve orta direğin güçlenmesiyle de dikkate alınacak bir yatırım ortamına sahiptir.

İnsancıl Hakça Bir Dünya umudu artmaktadır

Asya Çağı bir gerçektir ve yalnız Asya ülkeleriyle de sınırlı değildir. İnsancıl Hakça bir Dünya arayışı ise Asya Çağını da kapsayan ya da belki en çok Asya Çağının yükselişiyle yükselme olanağı bulacak bir arayıştır, bir kavramsallaştırmadır… İnsancıl hakça bir Dünya yolunda ülkelerin kültürleri, tarihi birikimleri ve rejimleri farklı olabilir. Hatta o rejimler içinde iktidar olan görüşler de ayrışabilir. Ancak dünya ekonomik işleyişinin karşılıklı kazanç temelinde yenilenmesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm insanlara belli bir yaşam kalitesinin sağlanmasını esas almak gerekir. Öte yandan, doğal kaynakların öncelikle bulundukları ülkelerin hakları olduğu ama aynı zamanda insanlığın yararına da kullanımının benimsenmesi, doğanın yıkıma uğratılmaması, çevrenin tüm unsurlarıyla gözetilmesi gerekir… İşte bu Yeni Bir Dünya; “İnsancıl hakça bir Dünya” arayışıdır… Evet, Asya Çağı bu arayışa katkıda bulunabilecektir.

Asya Çağı ve ülkelerin değerleri

Bu anlayışın ve arayışın içinden yükselen veya yükselirken bu anlayışı da yükseltmeye katkı yapacak olan Asya Çağı bağlamındaysa tüm ülkelerin “evlerine” sesleniş şu esaslara dayanmalıdır:   Öncelikle ülkelerin kendi içlerinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, kadın emeğinin sömürülmesine, çocukların istismarına ve kayıt-dışı istihdama son verilmesi, vatandaşlara doğumdan ölüme insanca yaşayacakları çalışma ve emeklilik koşullarının sağlanması ve tabii eğitim, sağlık, alt yapı yatırımlarının çağdaş vasatta ve bütün bir halk için her zaman ve koşulda sağlanması esas alınmalıdır… 

Yeni ve İnsancıl (sosyal) hakça bir dünya belki her zamankinden fazla mümkündür ve yükselen Asya Çağı buna büyük katkı yapabilecek ve ufkunu açacak bir dinamizme karşılık gelmektedir.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EN ZOR YILI
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ EKONOMİ ÇABALARI
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
BAZI RAKAMLAR 2
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
ONLİNE HAYAT
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
TOPARLANMANIN V HALİ
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİLER-1
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
EMPERYALİZMİN TÜRK KORKUSU
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
PYGMALİON ETKİSİ
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
KORONA SÜRECİNDE YAPILAN MERKEZİ SINAVLARININ ÇOCUK VE GENÇLERİMİZE YAŞATTIKLARI
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
ÇAR PUTİN, LİBYA'YI SURİYELİLEŞTİRİRKEN
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
TARIMDA HOBİ MESELESİ
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
SÖZLEŞMELİ TARIM
Esra SARI
Esra SARI
BU SENE TATİL ZOR GİBİ
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
OTOMOTİV PİYASASI NEREYE KADAR BÖYLE GİDECEK?
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
MUTLULUK İLE İLGİLİ
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
TÜKETİM VE TATMİN
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
VAROLUŞSAL BİR ZORUNLULUK OLARAK ‘DOSTLUK’ ÜZERİNE
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
HİKMET ARAYIŞI
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva