ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Sakarya'da ikinci patlama: 3 jandarma şehit
Sakarya'da ikinci patlama: 3 jandarma şehit
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum
ABD'de Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
ABD'de Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
İzmir'de ekmeğe zam
İzmir'de ekmeğe zam
Adalet Bakanlığı 186 yeni noterlik kurdu
Adalet Bakanlığı 186 yeni noterlik kurdu

Prof.Dr. Esat ARSLAN

AB(D)’NİN “SURİYE PeKaKa'sı” UYDU DEVLETÇİĞİ
28 Mayıs 2020 Perşembe

Beklenen oldu, Kamışlı’da yapılan güdümlü toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki 25 Kürt siyasi hareketi ve parti bir araya gelerek, ‘Kuzey Suriye-Batı Kürdistan Federal Kurucu Meclisi’ (Kürtçe: Meclisa Damezrener A Fedaraliye A Rojova-Bakûre Suriye) nin kurulduğunu tüm dünyaya ilan ettiler. Zaten hazırlıklıydılar, birilerinin düğmeye basılmasını bekliyorlardı. Ve de beklenen oldu, düğmeye basıldı. Bu genel bakış açısında bir şeyi önemle vurgulayalım. “Suriye PeKaKa’sı” Uydu Devletçiği konusunda Cenevre sürecinin ötanazi ile ortadan kalkmasına neden olan Astana sürecinin üç aktöründen biri olan RF’nin desteğini alınmış olduğunu bir yerlere not edelim. Efendim şu gerçeği de büyük harflerle ifade etmekte yarar var. Kimse kimseyi kandırmasın, eğri oturup doğru konuşalım.

Öncelikle ve önemle söylemek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti, RF’nın, bölgede kalıcılığını pekiştirmesi amacıyla, bölgeye geldiği ilk andan itibaren Suriye PeKaKa’sına sadece “dilediği gibi davranma hakkı” (carte blanche) verildiğine inanmıyor, sahada, alan araştırmalarıyla gördükleriyle açık verilerle bunun doğruluğunu teyit etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Rusya’nın bu düzenlerini, onun geleneksel politikasından, yakın geçmişte İdlib’de, Suriye’de, Libya’da oynamış olduğu rolden ve izlemiş olduğu tutumdan; yasadışı Kürt örgütleriyle ve hatta DAİŞ’le çevirdiği dolaplardan ve İran’la birlikte Türkiye’yi ablukaya alma girişimlerinden haberdardır, bilmektedir ve de durumu iyice kavramıştır. Çok öyle derinlemesine değil ama bazı bilinmesi gerekenler nedense Türk kamuoyunun gözlerinden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Örnek mi, istiyorsunuz? İşte örnek. İkinci Dünya Savaşı hemen sonrasında Rusya’nın Doğu Anadolu’daki toprak istemleri, Türk Boğazlarında ayrıcalık talepleri hep bilinir ve söylenilir de nedense Rusya marifetiyle dolaylı bir biçimde Türkiye’ye yönelik 1946 yılında İran’da kurdurulan ‘Mahamat Cumhuriyeti’ macerası ve bunun perde arkası nedense belirli mahfiler tarafından bilinir de, pek dillendirilmez. Bilinmelidir ki, girilmiş olunan ittifak ve paktlarda tüm vecibelerini eksiksiz yerine getirme devlet geleneğinde olan ve tarafları dost ve müttefik görülmesi anlayış sistematiğinde RF’nı aynı kategoride görülmemeli ve de mesafe hep korunmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, “Doğu Sorunu” kapsamında her zaman yapılageldiği biçimde yayılmacı güçlerin dolap ve düzenlerine hedef oluşturan başlıca ülke, Osmanlı Devletinin ardılı Türkiye Cumhuriyetidir. “Hastalıklı Adam” sistematiğinde olduğu gibi, hedef her türlü tehdide karşı duyarlı, hassas ve hatta zayıf bir Türkiye’dir. Aslında onlar, kapalı kapılar arkasında oluşturulan bu birliktelikle Türkiye Cumhuriyetini hazırlıksız yakalamak istiyorlardı, deyim yerindeyse bir punduna getirmek istiyorlardı ama olmadı. Dolar kurunu yukarı çekme çabası içerisine giren Londra merkezli küresel sermaye, BDDK ve Merkez Bankası’nın, TL’nin değerini korumak için almış olduğu bir dizi tedbirleri içine sindiremediğini,  adeta Türk piyasalarına meydan okuyarak rest çektiğini hep birlikte izledik. Ama görüldü ki, küresel salgın ve yaratılmaya çalışılan yapay finansal kriz, bütün bunlar kriz yönetiminde deneyimli Türkiye’ye vız gelip, tırıs gitti.

Yapılmaya çalışılan, doymak bilmeyen çıkarlarıyla, bu kapsamda büyük satranç tahtası üzerindeki yoğunlaştıkları jeostratejik hamleleri hep bu nedenledir. Şimdi bütün bunları bir an için bırakmış olduklarını düşünelim, kapalı kapılar arkasında Türkiye’ye karşı kumpas kuranlar, Suriye halkının önceliklerini düşünen bir akil vizyona sahip olmadıklarını,-onlar hiçbir zaman itiraf etmeyecekleri için- bizler büyük harflerle ifade edelim. Tabii bu arada Büyük Karıştıran ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve DAİŞ’le Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey’nin önemli roller üstlendiği bu “temsili oydaş zihniyet” tiyatrosundan da bundan fazlasını beklemek oldukça zordur.

Peki, şimdi sormak lazım değil mi? Nerede burada yaşayan, fakat güdülenen yasadışı örgütler vasıtasıyla zorla, zorbalıkla kaçırttığınız diğer halklar? Yoksa sizler, Suriye Anayasasında yazıldığı gibi, Suriye halkının istemleri öncelikle ele alınması gerekir denilmesi gereken, âkil düşünceden tamamen mi vaz geçtiniz? Ya da eser miktarda bile olması gereken bu düşünce iklimini hiç mi bırakmadınız? Efendim, onların varsa da yoksa da bütün düşünceleri yasadışı Kürt örgütlerini kullanarak Türkiye’nin önüne set çekme ve de Türkiye’ye yönelik terör üretme etkisini, tıpkı Kafkaslar ’da, Balkanlar’da yaptıkları gibi kullanmaktır. Şimdi sormak lazım değil mi? Hem Osmanlı Devletinin tarihsel mirasına konmaya çalışacaksın hem de o bölgeye Osmanlı Devletinin ardılı olan Türkiye Cumhuriyetini insani ölçülerle olsa bile girmesine müdahale edeceksin. Bunun akıl ve izanla açıklanması mümkün değil.

Irak’ın Kuzeyinden başlamak üzere Suriye’nin kuzeyi öyle bir hale sokulmuştur ki, burası yasadışı Kürt örgütlerinin kaderine terk edilmiştir. Hele ki, Suriye’nin kuzeyi. Bir Arap Şairin dediği gibi, “Ayn-ül Arap’a gittim. (Orada) ne pınar ne de Arap bulamadım.”(zehebtû ila Ayn-ul Arab; lem ecid âynen, la Arab’en) Su kaynaklarını yitirdiğiniz yetmez gibi, bölgede yaşayan bütün halkları da buharlaştırdınız? Arap şair sanki sanatçı kimliği ile geleceği alnında hissetmiş, onlarca yıl öncesinden olacakları bir “Nostradamus kâhinliği” ile bizlere bildirmektedir. Efendim, bölgede yaşayan halklar kuşkusuz buharlaşmadılar, yasadışı Kürt örgütlerinin zelilliğinden kaçtılar, kaçmak zorunda kaldılar, kaçırttırıldılar, kaçırıldılar, tüm yaşam koşulları ellerinden alındı, Türkiye kucak açmasıydı onlar da kıyıya vuran cansız Aylan bebeğin bedeniyle bütünleşeceklerdi. Türkiye Cumhuriyeti buna izin vermemiştir, vermeyecektir de. Böyle bir şey olsaydı, dünya kamuoyu derinden sarsılır mıydı? Hayır dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Her ne kadar Türkçe olarak kendilerini Türk halkına ters gelmeyecek bir biçimde “Kürt Ulusal Birliği Partileri” adlı bir oluşum olarak tanımlasalar da bu oluşumun en büyük özelliği, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan tüm halkları yok hükmünde saymaları, görmezden gelmeleridir. Oradaki halklar eski deyimle ifade edelim, onlara göre “butlan”dırlar. Yani demek istenilmektedir ki, onların indinde “kaç kaç”a tabi tutulan bölgedeki otantik halklar, o bölgede sanki hiç yaşamamışlardır. İşte bu yüzden, oradaki halklar butlandırlar, “keen lem yekûn” durlar,  o bölgede hiç yaşamamış kabul edilmişlerdir, yok hükmünde sayılmışlardır. Bölgedeki bu yasadışı Kürt örgütlerinin neden Nüfus İdarelerindeki kimlik belgelerini, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerindeki tapu belgelerini yaktıkları şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ne diyelim, bütün bu yapılanlar profesyonelce, doğrudan acımasız bir istihbarat servisi işidir.

Gözlerden kaçırılmaya çalışılan ikinci husus ise kör gözüne sokar gibi ‘Federal’ sözcüğü ile ‘Kurucu Meclis’ (Meclisa Damezrener) ifadesidir. Bu arada söyleyelim, Arapça çevirisi ile de bir o kadar oynanmış ve bir o kadar masumlaştırılmaya çalışılmıştır. Kürt ve Kürdistan sözcükleri Arap halkları üzerindeki olumsuz düşünceden adeta arındırılarak, ‘cızz’ denilerek hiçbir şekilde kullanılmamış, Araplara hoş gelecek bir üslup seçilmiştir: ‘Demokratik Birlik Düzeninin Kurucu Meclisi’(Arapça: El Meclis-i Tesisi Lil Nizam-ı El İttihad-ı El Dimokratiyye)

Dört parçada Kürdistan idealinin ikinci ayağı olan ABD-RF destekli AB’yi Fransa’nın temsil ettiği “Suriye PeKaKa’sı” Uydu Devletçiği kuruluş çalışmaları devam ederken, Osmanlı’dan devralınan bir biçimde İsveç’teki ayrılıkçı Kürt mirasına kulaklarımızı kabartmış, gözlerimizi de fiyortlar ülkesine dikmiştik.

Biliyorduk ki, 1898 yılından İkinci Meşrutiyetin ilanına kadar Stockholm ortaelçiliğinde on yıl görev yapan Fransızca “Beau Şerif” (güzel şerif) lakabını “boş herif”e çıkaran Şerif Paşa zamanında ayrılıkçı Kürt milliyetçiliğinin merkezi olmuştu, İsveç… Mutlaka oradan da Türkiye aleyhine bir çıkış bekliyorduk. Peki, beklenen orada da gerçekleşti mi? Hiç olmaz olur mu? ‘Dört Parçada Kürdistan’ ideali İsveç Parlamentosunun da bir şekilde gündemine sokuldu. Nasıl mı? Şöyle: TBMM Ana Muhalefet Partisi İstanbul İl Başkanının yakın arkadaşı ve de kendisinin davetiyle ülkemize gelen, bu arada Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ve İstanbul BB Başkanına da samimi ziyaretlerde bulunan ayrılıkçı Kürt kökenli İsveçli Parlamenter Sultan Kayhan’ın yaptığına birlikte bir bakalım mı? Başrolde olarak bu konuda kendisine verilen rolünü bihakkın yerine getirdiğini öncelikle söyleyelim. Kendisinin önderliğinde, ayrıca 13 İsveçli milletvekilinin de imzalarının bulunduğu ‘Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı’ başlığı ile Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de ‘Kürdistan’ devletinin kurulması istedikleri bir öneri İsveç Parlamentosuna sunulmuştur. Sizce de zamanlama manidar değil mi? Tabii bu arada Avrupa Birliğini bütünüyle, TSK’nin ‘Suriye PeKaKası’na yönelik operasyonlarına karşı çıkarken, AB kurumları ve üye ülkeler de terör örgütünü evrensel bir demokratik güç olarak hoşgörü göstermeye devam etmekte olduklarını da hiç ama hiç unutmayalım.

Bütün bunlardan sonra, demem o dur ki,  ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve DAİŞ’le Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey’i, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) ve DAİŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcilerinden şimdilerde Jeffrey’in yardımcısı 28 yıldır deneyimli Büyükelçi William Roebuck’u öncellikle kutlamak gerekir(?). Bu arada RF’nuna, Putin’e de ayrı bir parantez açmak lazım geldiğini unutmamak gerekir. Efendim sizleri de bütünüyle kutlarız, Türkiye’nin başına yeni bir çorap daha ördüğünüz ve bölgede kolaylıkla çözülebilecek sorunları ‘Arap Saçı’na çevirdiğiniz için, sizlere de şükranlarımızı arz ederiz (!!). İsrail’in âmâline, büyük hedefine  hizmet edecek yeni bir oluşum oluşturduğunuz ya da kısaca “Suriye PeKaKa’sı” Uydu Devletçiğini tekrardan gündeme soktuğunuz için.  Ancak unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti bu prematüre oluşumun neşv-i neva etmesine asla izin vermeyecektir, haberiniz olsun.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
WALDORF OYUNCAKLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
DENETİM ŞART!..
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
SİNE-İ MİLLETTE BİR FERD-İ MÜCAHİT
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
BİT ARTIK 2020
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
DALGA DALGA
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
YATIRIMLARIN HEYECANI
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
AFRİKA KITASINDA EMPERYALİST MÜCADELE
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
İNSAN HAYATININ UCUZ OLDUĞU YERDE TEK BİR SUÇLU YOKTUR
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
OKULLARIN AÇILMASI
Esra SARI
Esra SARI
ANKARA’DAKİ VAKA SAYISI ARTTI
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
SEFER TASINA TEKRAR MERHABA
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
NATO, FRANSA, TÜRKİYE VE LİBYA
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
GÜNEŞ PANELİ
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
GÖBEKLİTEPE VE NİCELERİ
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
İNEK ŞABAN
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
BİR VAROLUŞ SORUNU OLARAK “HOŞGÖRÜ”
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
MUTLULUK İLE İLGİLİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
HİKMET ARAYIŞI
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva