ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
MTV'nin ilk taksitinde son 9 gün
MTV'nin ilk taksitinde son 9 gün
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Belçika'da askerler sokaklardan çekiliyor
Belçika'da askerler sokaklardan çekiliyor
Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor
Libya Hükümeti'nden BM'ye çağrı
Libya Hükümeti'nden BM'ye çağrı
HABERLER>ÖZEL HABER
18 Haziran 2019 Salı - 07:14

Zoonotik hastalıklara karşı etkin mücadele başlıyor

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı Lansmanı Bilkent Sağlık Bakanlığı Yerleşkesinde gerçekleşti.

Zoonotik hastalıklara karşı etkin mücadele başlıyor

OĞUZHAN SARI

TÜRKİYE Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı Lansmanı Bilkent Sağlık Bakanlığı Yerleşkesinde gerçekleşti. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı tanıtım lansmanında konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Zoonotik özellik taşıyan hastalıkların insanlara bulaşması; enfekte hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, enfekte hayvanların ifrazatına, kanlarına veya diğer çıkartılarına, deri ve kürkleri gibi kontamine materyallerine doğrudan veya dolaylı temas sonucu olmaktadır. Zoonozlar, bir taraftan hayvan sağlığını etkileyerek hayvan ölümlerine ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da insanlarda hastalık oluşturarak önemli halk sağlığı sorunu oluşturmaktadırlar.” dedi.

Amacın risk analizi yaparak tehtidlerin önceden belirlenmesi olduğunu söyleyen Meşe, bu eylem planının dört hedefi olduğunu söyledi. Meşe son olarak şöyle konuştu; “Bu plan başta Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere akademisyenler, kamu ve özel kuruluşlar ile tüm bireyler üzerine düşen görevleri yerine getirdiğinde başarılı olacak ve ülkemizde zoonotik hastalıklarla mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.”

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesini kurdu
Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, açılış konuşmasına zoonozların tanımıyla başladı. Meşe, “Zoonozlar, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olarak tanımlanır. Zoonotik hastalıklar ülkemizde ve bütün dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık grubudur. Ayrıca yeni tanımlanan enfeksiyon hastalıklarının önemli bir kısmı da zoonoz karakterlidir.

Zoonotik özellik taşıyan hastalıkların insanlara bulaşması; enfekte hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, enfekte hayvanların ifrazatına, kanlarına veya diğer çıkartılarına, deri ve kürkleri gibi kontamine materyallerine doğrudan veya dolaylı temas sonucu olmaktadır. Zoonozlar, bir taraftan hayvan sağlığını etkileyerek hayvan ölümlerine ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da insanlarda hastalık oluşturarak önemli halk sağlığı sorunu oluşturmaktadırlar.

Açıklayacağımız Eylem Planı ile; halk sağlığı açısından önemli sorun oluşturan zoonozlarla mücadelede önemli bir adım atıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, farklı kurum ve sektörlerle iş birliği içinde Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesini kurduk. Milli Komitemiz tarafından hazırlanan ‘Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı, 2019-2023’ün nihai hedefi ‘Türkiye’de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmaktır. Bu eylem planı ile, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateş, Kuduz, Bruselloz, Şarbon, Tularemi, Kist Hidatik ve Toksoplazmoz ve diğer zoonotikenfeksiyonlarla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz.

Bu çerçevede, çalışmalarımızı ‘Tek Sağlık’ yaklaşımını merkeze alarak sürdüreceğimizin altını çizmek istiyoruz. İnsan sağlığının, hayvan ve çevre sağlığından bağımsız ele alınamayacağı ve insan sağlığının korunması için hayvan ve çevre sağlığının da korunması gerektiği prensibi, Tek Sağlık yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.” dedi. 

“Olası hastalık risklerinin de önüne geçecek”
“İnsan nüfusunun önemli bir kısmı meslekleri gereği, yaşadıkları yerlerin coğrafik konumu veya ülkelerin kültürüne göre değişik aralıklarla hayvanlarla veya hayvansal ürünlerle yakın temasta bulunur.” diyen Meşe sözlerine şöyle devam etti; “İnsanların,ister şehirde ister kırsal alanda yaşasın; çiftliklerde, evlerde, sportif veya eğlence amaçlı alanlarda (avcılık, binicilik, doğa yürüyüşü, kamping gibi) veya mesleki olarak (veteriner, hayvan bakıcısı, çiftçi gibi) evcil veya yabani hayvanlar ile bir şekilde teması olmaktadır. Kentsel yaşamda evde beslenen evcil hayvanlar ile, kırsal kesimde tarımsal alanda büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile insanlar iç içe yaşamaktadır.

Hayvansal gıdaların elde edilmesi, hazırlanması, paketlenmesi, depolanması ve dağıtımına kadar insan unsuru ön plandadır. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi gıdalar yaşamımızın vazgeçilmez kaynaklarıdır. Hayvanların insan nüfusu ve çevre üzerine olumsuz etkisi çok az olmasına rağmen, bazı durumlarda çeşitli enfeksiyon etkenlerini taşıyarak halk sağlığı bakımından önemli riskler oluşturabilmektedirler.

Artan nüfus, ülkeler veya kıtalar arası seyahatler, doğa turizmi, yabanıl hayat ile yakın temas, hayvan hareketliliği, iklim değişikliği gibi faktörler, zoonozların görülme sıklığının artışında ve hastalıkların yayılmasında önemli faktörler olarak değerlendirilmektedir.  Ayrıca global ticaretin ve turizmin de yeni zoonotik patojenlerin ortaya çıkması ve yayılmasında rolleri olduğu kabul edilmektedir.

Bilim dünyasında yaygın olarak kabul gören ortak anlayış, gelecekte zoonozların, insan ve hayvan sağlığında önemini korumaya devam edeceği ve yeni zoonozların ortaya çıkma potansiyeli olduğu yönündedir. Bu hastalıkların önlenmesi ve kontrolü konusunda ülke çapında; insan ve hayvan sağlık profesyonelleri, ilgili kuruluşları, çevre çalışanları ve bilim insanlarının daha çok çalışma yapmaları gerekmektedir. Bilim dünyası, toplumların gelecek sağlık tehditlerine karşı önceden hazırlıklı olmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Ülkelerin kendi coğrafi konumları, toplumsal özellikleri ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre zoonotik hastalık tehditlerini önceden belirleyip, korunma ve kontrol stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmalar hem mevcut hastalıkların kontrolünü sağlayacak, hem de olası hastalık risklerinin önüne geçecektir. Bizler, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Zoonozlar ile ilgili çalışmalarımızı bu görüş doğrultusunda ve ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı esasına göre planlamaktayız.” 

İki bakanlık ve birçok sektöründe içinde olacağı bir ekibin olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “İki Bakanlığımız başta olmak üzere pek çok sektörün güç birliği yaparak, koordineli olarak çalışması ile planlanan ve başlatılan çalışmaların başarılı olacağına inanmaktayız. Kurumlar arası etkili bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması, mevcut zoonozların önlenmesinde, gelecek tehditlerin tahmin edilmesinde ve önlem stratejilerinin geliştirilmesinde son derece önemli olacaktır.

Bu çerçevede kurulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi tarafından,insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan zoonotik hastalıklarla mücadele, korunma ve kontrol önlemlerinin alınabilmesi için etkin iş birliğinin sağlanabilmesi, çalışma şartları, plan, proje ve prensipleri belirlendi. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi öncülüğünde, konusunda uzman akademisyenler ile, ilgili tüm kurum ve kuruluşların uzman temsilcilerinden oluşan Zoonotik Hastalıklar Alt Kurulları oluşturuldu.

Bu kurulların oluşturulmasında Türkiye’nin öncelikli zoonotik hastalıkları göz önünde bulunduruldu. Bu ilk çalışmada sekiz alt kurul; Kırım Kongo Kanamalı Ateş, Kuduz, Bruselloz, Şarbon, Tularemi, Kist Hidatik ve Toksoplazmoz ve Diğer Zoonotik Enfeksiyonlar Alt Kurulları oluşturuldu. Bu alt kurullar çalışmalarını tamamladı ve ‘Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı, 2019-2023’ ortaya konuldu. Eylem planı, ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Gelen görüşler doğrultusunda Eylem Planına son şekli verildi.”

“Amacımız risk analizi yapmak ve tehditleri önceden belirlemek”
Amacın risk analizi yapmak ve tehditleri önceden belirlemek olduğunu belirten Meşe şöyle konuştu;
“Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planında, ülkemiz için halk sağlığı sorunu olan zoonotik hastalıklar ile yakın zamanda tehdit olabilecek zoonozlar için eylem planları hazırlandı. Eylem Planının hedeflerinden biri zoonotik hastalıklar ile ilgili risk analizi yapmak, tehditleri önceden belirlemektir.

Bu nedenle Eylem Planı, yeni ortaya çıkabilecek veya mevcut hastalıkların halk sağlığı tehdidi oluşturma boyutuna gelmeden önlenmesi ve kontrolüne yönelik aktivitelerin ilave edilebileceği dinamik bir yapıya sahiptir. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı; “Tek Sağlık” yaklaşımı çerçevesinde sektörlerin güçlerinin birleştirilmesini ve bütünsel bir yaklaşım ile Türkiye’de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. 

Eylem Planı bu hedefe ulaşmak için stratejilerin belirlenerek, uygulamaya konmasını ve izlenmesini sağlayacak politikaları ortaya koymaktadır. Planın ilk bölümünde nihai hedefe ulaşabilmek için genel hedef ve stratejiler tanımlanarak zoonotik hastalıkların kontrolüne yönelik 2019-2023 dönemini kapsayan hedef, strateji ve aktiviteler belirlendi. Eylem Planının zoonotik hastalıkların kontrolüne ve önlenmesine yönelik dört genel hedefi vardır: 

1.Toplumu, zoonotik hastalıklar ve hastalıkların önlenmesi konusunda bilinçlendirmek, 
2. Zoonotik hastalıklar ile ilgili risk analizi yapmak ve tehditleri önceden belirlemek, 
3. Ülke çapında zoonotik hastalıklar tanı laboratuvarlarını geliştirmek ve etkinliğini sağlamak, hastalıkların tedavisini güncel tutmak 
4. İzleme, değerlendirme, koordinasyon ve planlama yapmak.
Eylem Planının devamında genel hedef ve stratejilere ulaşmak için hastalıklara özgü hazırlanan mevcut durum değerlendirme raporları, bruselloz, şarbon, tularemi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuduz, kistikekinokokkozis, toksoplazmoz ile diğer zoonotik enfeksiyonlar başlığı altında Batı Nil virüsü enfeksiyonu, Zika virüs hastalığı, dengue virüs enfeksiyonu, chikungunya ateşi, sarı humma, kutanözleishmaniasis, visseralleishmaniasis, leptospiroz, hantavirüs enfeksiyonları, lyme hastalığı ve Q ateşinin kontrolüne yönelik geliştirilen hedef, strateji ve aktiviteler yer almaktadır.”

“Bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek”
Hedef, strateji ve aktiviteler ile bunların hayata geçirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, aktivitenin süresi, muhtemel güçlükler, izleme ve değerlendirme ile göstergeler tablolar ile detaylı olarak belirtildi. 

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı, 6 aylık İlerleme Raporları ve Yıllık Raporlar ile izlenecektir. Eylem Planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıkları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Eylem Planının uygulamaları yakından takip edilecek; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.

“Zoonotik hastalıklarla mücadele ulusal bir eylem planıdır”
Zoonotik hastalıklarla mücadele amacı ile oluşturulmuş olan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nın, ulusal bir plan olduğunu belirten Meşe son olarak şu ifadelere yer verdi;
”Bu plan başta Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere akademisyenler, kamu ve özel kuruluşlar ile tüm bireyler üzerine düşen görevleri yerine getirdiğinde başarılı olacak ve ülkemizde zoonotik hastalıklarla mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.”

Etiketler:
 
Yaz spor okullarına ilk günde yüzlerce başvuru
 
Başkan Altınok huzurevini ziyaret etti
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Ultrasonik köpek savara kadınlar ilgi gösteriyor
Başıboş sokak hayvanlarının saldırılarını önlemek amacıyla ultrasonik ...
Atatürk 'Giysi Koleksiyonu Defilesi” gerçekleşti
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla, ...
700 yıllık tahıl ambarı
Taşkale’de bulunan ve el emeğiyle oyularak yapılan tarihi tahıl ambarı ...
 
Pasajlar eskisi kadar satış yapamıyor
Terzilerin, ayakkabıcıların, fotoğraf makinesi tamiri yapan ustaların ...
Satranç herkese eşit imkanlar sağlıyor
SF Başkanı Gülkız Tülay, satrancın engelleri aşan, herkese eşit imkanlar ...
Enerjide yüzde yüz yerli üretime kavuşacağız
Çekya merkezli Energo-Pro bünyesindeki Litostroj türbin ve jeneratör fabrikasının ...
 
Çok fazla korsan anahtarcı var
Ankara Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ...
Doğalgaz sorunu bitmiyor...
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç, “ TL uygulamasında ...
Okul öncesi eğitim çocukları yaşama hazırlar
‘Minik Seğmenlerin Kardeşliği’ etkinliğine katılan Ankara İl Milli Eğitim ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
İZ BIRAKANLAR
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
E-TİCARET NEDİR? NASIL YAPILIR?
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
HAYATA UMUTLU VE MUTLU BAKABİLİRİZ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
KENDİNE VE TOPLUMA YABANCILAŞMA
Esra SARI
Esra SARI
GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ
Büşra Çinkaya
Büşra Çinkaya
‘‘CAM ADASI’’ MURANO
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
GELİR EŞİTSİZLİĞİ İÇİN YENİ BİR REÇETE GEREK
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
BERLİN KONFERANSI
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
ORTADOĞU’DA ESKİ PROBLEMLERE YENİ KARTLAR DAĞITILIYOR
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
KIRSAL KALKINMA
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
DOLAYLI VERGİLERDE SAPMA OLURSA!...
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
AYARSIZ HESAPLAR
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
ÇANKIRI'NIN TUZU
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
KADINLARIN BAŞARISI KARANLIK ZİHİNLERE EN GÜZEL CEVAP
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
LİBYA'DA BARIŞIN İNŞASI
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
İŞSİZLİK, KYK, GSS BORCU DERKEN...
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
SEVGİ VE PAYLAŞMAK ÜZERİNE...
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Hatice Karataş
Hatice Karataş
HAYAT KISA KUŞLAR UÇUYOR
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva