ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Görme engelliler için tekstil ürünü ürettiler
Görme engelliler için tekstil ürünü ürettiler
Şehit haberlerinden etkilendi, robot tasarladı 
Şehit haberlerinden etkilendi, robot tasarladı 
Yaz aylarında cilt lekelerine özellikle dikkat edin
Yaz aylarında cilt lekelerine özellikle dikkat edin
Sınav kaygısına nefes egzersizli çözüm
Sınav kaygısına nefes egzersizli çözüm
Tarihi kilimlerin motifleri 'pul' oldu
Tarihi kilimlerin motifleri "pul" oldu
HABERLER>ÖZEL HABER
7 Ocak 2019 Pazartesi - 07:01

Yaşlılar kent hayatının içinde olmalı

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı ve ‘Yaşlılık Hukuku’ kitabının yazarı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, “Kent güvenli olmalı, etkileşim alanları yaratılmalıdır. Yaşlı, kent hayatının içinde olmalı, tecrübelerini paylaşma olanağına kavuşmalıdır.” dedi.

Yaşlılar kent hayatının içinde olmalı

HALİL YATAR

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı ve Yaşlılık Hukuku kitabının yazarı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, “Yaklaşan 31 Mart yerel yönetim seçimleri için belediye başkan adayları ve muhtar adayları seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yerel seçimlerde azımsanmayacak kadar oy potansiyeline sahip olan emekliler ve yaşlı vatandaşlar mahalli idarelerden beklentilerini dile getiriyor. Yaşlı vatandaşlarımızın yöneticilerden beklentileri; hayatlarını kolaylaştıracak bir kent yapısı ve bir ömür boyunca hizmet verdikleri ülkelerinde saygınlık görmek” dedi.

“Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında ‘Yaşlı Dostu Kent Projesi’ başlattı”
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılında başlattığı ‘Yaşlı Dostu Kent Projesi’ hakkında bilgiler veren Yazıcıoğlu, “Mahalli idarelerin emekliye ve yaşlıya bakış açıları ve hizmetleri önemlidir. Emeklimizin ve yaşlımızın yanında her an mahalli idareler bulunur. Doğal ve kültürel mirası koruyup yaşatacak, ulaştırma ve alt yapı hizmetleri verecek olan onlardır. Kentsel tasarımı planlayacak olan da onlardır. Sosyo-kültürel yapılar oluşturarak yaşamı güzelleştirecek olan, insana ve insanın can dostlarına sahip çıkacak ilk kamu kurumu onlardır. Mahalli idarelerde; Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri seçilmiş üyelerdir. Bu seçilmiş üyelerin emekliye ve yaşlıya sahip çıkacak zihniyete sahip olması önem kazanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında ‘Yaşlı Dostu Kent Projesi’ başlatmıştır. Projeyle; yeşil alanlar, sosyal tesisler, ulaşılabilir kamu binaları, kolay kullanılabilir tuvaletler, yaşlının ulaşımına uygun kaldırımlar ve trafik geçitleri istenmiştir. Evin içinin de yaşlının yaşamına uygun olmasına vurgu yapılmıştır. Yaşlı vatandaşlar; spor aktivitelerinin, hobi bahçelerinin, ibadet yerlerinin, meydanların, sosyal aktivitelerin, komşuluk ilişkilerinin, sosyal yaşam alanlarının ve evde; bakım, onarım, ev temizliği, teknik hizmet, tele destek, erişilebilirlilik, bakıma ve sağlığa kolay erişim, evinde yaşlı bakan ailelere; desteğin, yaşlı bakım evlerinin ve mobil bakım hizmetinin önemini dile getirdiler.” ifadelerini kullandı.

“Yasalar belediyelere özel görevler vermiştir”
Yasaların belediyelere çok ciddi görev ve sorumluluklar yüklediğini ifade eden Yazıcıoğlu, “Mahalli idareler kriterleri uygulayarak, geliştirilip iyileştirecektir. Yapılanlar emeklilerimizle ve yaşlılarımızla birlikte değerlendirilecektir. Aktif yaşlanmaya olanak sağlayan bir çevre olmazsa olmazdır. Mahalli idareler emekliye hazırlık projeleri geliştirmelidirler. Boş zaman uğraşları; okuma, spor yapma, müzik dinleme, tatil yapma imkanına kavuşmayı kapsar. Hobi bahçeleri yaşlımızı aktif tutacaktır. Gezebilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri, torunlarını getirebilecekleri park ve bahçeler, sosyal tesisler yaşamaya ve yaşlanmaya uygun çevre koşullarıdır. Aktif Yaşlanma Endeksi, istihdam, topluma iştirak, bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşam, aktif yaşlanmaya uygun kapasite ve olanaklara sahip çevre kriterleri ile ülkeleri ve mahalli idareleri değerlendirmektedir. Ayrıca global yaşlılığa bakış endeksi; gelir güvenliği, sağlıklı yaşama, yaşlıların eğitim ve istihdam kapasiteleri, uygun yaşanabilir çevre koşulları kriterleri ile toplumu değerlendirmektedir. Kalkınma planları ilk defa onuncu kalkınma planı çalışması sırasında ‘Yaşlılık’ alt komisyonu ile oluşturulmuştur. Anayasamızın 10.maddesi yaşlılarımız için pozitif ayrımcılık getirmiştir. Bu düzenleme mahalli idare yöneticilerimizin yaşlılarımız için hizmet yapmasını sağlamıştır. Birleşmiş Milletlerce ‘Yaşlı Hakları’ tespit çalışmaları yürütülmektedir. Mahalli İdareler bu çalışmalara destek vermeli, yaşlı ve emeklilerin örgütlenmelerine imkân yaratmalıdırlar. İhtiyaç, sorun ve beklentiler tespit edilecek ve çözüm üretilecektir. Sağlık, eğitim ve istihdama erişimde fırsat eşitliği yaşlılar için yaratılacaktır. Kamu binalarına, sağlık yapılarına, sosyal tesislere, üniversitelere, toplu taşıma araçlarına erişilebilirlik önemlidir. Yaşlı ve emekli meclisleri oluşturulmalı, onların tecrübelerinden yeni nesillerin yararlanmasının önü açılmalıdır. Ayrıca yasalar belediyelere özel görevler vermiştir. Belediye Kanununa göre belediyenin görev ve sorumlulukları da şu şekildedir; Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.” ifadesini kullandı.

“Hayat boyu öğrenimde mahalli idarelerin rolü önemli”
Hayat boyu öğrenimde mahalli idarelerin rolünün önemli olduğunu belirten Yazıcıoğlu, “Mahalli idareler yaşlının bakımını sağlamakla görevlidirler. Bu görevin önümüzdeki dönemde daha da artırılacağı Cumhurbaşkanlığı programları ile açıklanmıştır. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, gündüzlü bakım merkezleri, yatılı bakım merkezleri oluşturulacak, evde bakım hizmeti verebilecek hizmet üniteleri oluşturulacaktır. Sağlığa erişimde ambulans hizmeti çok önemlidir. Hizmetler verilirken onlara erişilebilmeli ve hizmetler daima çeşitlendirilmelidir. Sosyal hizmet desteği verilirken, yaşlılarımız için toplumsal farkındalığın artması sağlanmalıdır. Yaşlımızın ve emeklimiz toplumsal ve kamusal yaşamın içinde aktif olarak yer alacak, kendi sorunlarını ortaya koyarken onlara çözüm üretmek için karar alma mekanizmalarına her düzeyde etkin katılacaktır. Kaliteli topluma temelli hizmeti ilk verecek mahalli idarelerdir. Yaşlılığa dayalı ayrımcılık ile mücadele edecek onlardır. Hayat boyu öğrenimde mahalli idarelerin rolü önemlidir. Hayat boyu öğrenmek için yaşlılık enstitüleri veya ikinci bahar üniversiteleri oluşturulabilir.
Yaşlıların deneyimlerinden genç nesillerin istifade etmesini sağlayacak etkinlikler planlanırken, nesiller arası dayanışma sağlanacaktır. Evde çalışma, kısa süreli çalışma gibi yaşlı istihdamına imkan verecek istihdam şekilleri planlanacaktır. Yaşlı yoksulluğunu ortadan kaldıracak sosyal koruma modellerini yaratacak mahalli idarelerdir. Halen yaşlımızı ücretsiz ulaşım imkanından yararlandırmayan mevcut yöneticiler suç işlemektedirler. Tüm ülkede geçerli tek kart sistemi acilen hayata geçirilmelidir. Yasa ücretsiz ulaşım hakkının 60-65 yaş arasına uygulanmasına imkan vermekte, 65 yaşına giren herkese bu hakkın kullandırılmasını emretmektedir. Mal ve hizmetlere erişim kadar, aktif yaşam için evden çıkmayı sağlayan ücretsiz ulaşım hakkı yaşlının en önemli haklarındandır. Toplumsal yaşama eşit erişim onların da hakkıdır. Mahalli idarelerin iyi uygulamalarının tanıtılması, paylaşılması ve takdir edilmesi gerekir. Kamusal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak, katılımcı olmak, yardımcı aletlere erişilebilirliği sağlamak, yaşlı kulüpleri ve sosyal mekanları yaratmak mahalli idarelerin yükümlülüğündedir. Sağlanacak sosyal hizmetlere ve bakım hizmetlerine ulaşım kolay olmalıdır. Millet bahçeleri her yerleşim birimine yapılmalı, şehir meydanları yaratılmalıdır. Güvenli yol geçişleri ve kaldırımlar, yaşlıların mekanlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınacak tedbirlerdendir. Kurulacak kooperatiflerle onlara sağlıklı ve ucuz yiyecek ve giyecek sağlanabilir. Yeni teknolojileri öğrenmeleri için fırsat yaratılmalıdır. Sağlık hizmetlerine ulaşımları kolaylaştırılmalı, hastane kapılarında sıra beklemeleri önlenmelidir. Yaşlı dostu havaalanları, şehir terminalleri, tuvaletler önemlidir. Yaşlılarımız için tele destek gibi imkanlar, yaşam destek merkezleri, psikososyal hizmetler, yaşlı lokalleri, yaşlıların eserlerini sergileyebilecekleri sergi salonları hazırlanmalı, çok kuşaklı toplum merkezleri açılmalıdır.” şeklinde konuştu.

“Ekonomik büyümenin sosyal yönü önem kazanmıştır”
Artık ekonomik büyümenin sosyal yanının daha çok önem kazandığını ifade eden Yazıcıoğlu şöyle devam etti; “Ekonomik büyümenin sosyal yönü önem kazanmıştır. Artık ülkeler sadece kişi başı milli gelir endeksleri ile değil, sosyal gelişme endeksleri ile karşılaştırılmaktadır. Aynı şekilde şehir, kasaba ve köylerde sosyal gelişme yönleri değerlendirilmeye başlanmıştır. Temel insani ihtiyaçlar ve vatandaşlara sağlanan fırsatlar değerlendirilmeye alınmaktadır. Çevresel konularda; biyolojik koruma, kaliteli eğitim ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim endeksi önemli bileşenlerindendir. Yaşlılık alanında yapılacak yatırımlarla daha yüksek sosyal gelişmişlik seviyesine ulaşmak mümkündür. Mahalli idarelerimizin yaptıkları hizmetler ile ilgili veri tabanı oluşturmaları, etkinlik ve harcamalarında sosyal gelişmeyi merkeze almaları şarttır. Hedef çok yüksek sosyal gelişme, insani gelişmedir.”

“Yaşlı, kent hayatının içinde olmalı”
Yaşlının kent hayatının içinde olması gerektiğini ifade eden Yazıcıoğlu son olarak şu cümleleri kullandı; “Sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, temiz ve sağlıklı çevre oluşturulmalıdır. Ağaç ve çiçeklerle donatılmış bağ-bahçe kültürünün yaşatıldığı düzenlemeler yaşlının aktif hayatı açısından önemlidir. Engelsiz oyun alanları, spor, kültür ve sanat faaliyetine imkan verecek kapalı ve açık mekanlar, koku ve renk bahçeleri, temiz yenilenebilir enerji yaratılması, dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Şehirlerimizin ruhları yaşatılmalı, gönüllerimizi zenginleştirecek faaliyetler yapılmalıdır.
Yaşlılarımız için sosyal konutlar mahalle kültürünü yaşatacak şekilde düzenlenmeli, yaşlının ulaşımını sağlayan, rampalar, asansörler, korkuluklar düzenlenmelidir. Geleneksel yaşam biçiminin dikkate alındığı iç mekânlar çağdaş yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmalıdır. Kentte yaşlıların sosyalleşebildiği sosyal donatılar inşa edilmelidir. Temiz ve güvenli yaşam alanları sıcak komşuluk ilişkileri için gerekli ortak alanlar sakin ve stresten uzak, aktif bir yaşam için olmazsa olmazdır. Hastaneye ulaşım kolay olmalıdır. Binalar depreme dayanıklı yapılmalı, temizlik ve bakım hizmetleri düzenli olmalıdır. Sistem devamlılık arz etmektedir. Kent güvenli olmalı, etkileşim alanları yaratılmalıdır. Yaşlı kent hayatının içinde olmalı, tecrübelerini paylaşma olanağına kavuşmalıdır. Mimari yapılanmada doğa hâkim olmalıdır.”

Etiketler:
 
Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru
 
KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Lezzetin adresi artık Hamadan
Esat Caddesi yeni bir mekâna ev sahipliği yapıyor. Künefe çeşitleri ile ...
Taksicilerin derdi bitmek bilmiyor
Giderlerinin her geçen gün arttığını ve taksiciliğin artık ek iş olarak ...
Bu oda esnaf için çalışacak
Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf ...
 
Kumdakcı; Yapısal reformlara devam
Ankara’da faaliyet gösteren CSK Mali Müşavirlik ve Denetim firmasının ...
Mehmet Özhaseki projelerini anlattı
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, düzenlediği ...
Sanat, yaşam biçimine dönüşecek
“Yeni Ufuklar, Yeni Umutlarla Yüzleşme” isimli resim sergisiyle sanatseverleri ...
 
Ağaç dalları sanata dönüştü
Denizin dibine dalarak çıkarttığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştüren ...
Dünya, uzlaşmaya ihtiyaç duymakta
Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, “Türkiye ve dünya, yüz yüze ...
Akıllı kanban stok maliyetini düşürüyor
Endüstri mühendisi Mustafa Yalçın, geliştirdikleri akıllı kanban sisteminin ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KAYIKÇI DEĞİL "MEKTUP KAVGASI"
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
DURGUNLUK NASIL AŞILACAK
Halil YATAR
Halil YATAR
TEKNOLOJİ Mİ YOKSA BEĞENMEMEZLİK Mİ?
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
YAZ DEPRESYONU
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
BİR İSTANBUL MASALI
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
G-20’DE KORUMACILIK UYARISI
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
ADALETSİZ DÜNYA!
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
YOL AYRIMINDAKİ TÜRKİYE NE YAPACAK?
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
PETROL VE DOĞALGAZ
Esra SARI
Esra SARI
SAHTE FOTOĞRAFLAR
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
BAKIŞ AÇISI
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
BU BAYRAM NEREDEYDİNİZ?
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
CEHENNEME KAPI AÇAN GIYBET(DEDİKODU) ÜZERİNE
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
GEZİ İZLENİMLERİ III SLOVENYA'DAN SONRA 2. DİNİSİZ ÜLKE OLAN ÇEK CUMHURİYETİ(ÇEKYA), ESKİ ÇEKOSLOVAKYA-2
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
NE OLACAK BU TURİSTLERİN HALİ!
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva