ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Kralların yiyeceği 'trüf' Kahramanmaraş'ta üretilecek
Kralların yiyeceği "trüf" Kahramanmaraş'ta üretilecek
Memleket hasretini ahşaba işliyor
Memleket hasretini ahşaba işliyor
24 meyve ve sebze toptancısına soruşturma
24 meyve ve sebze toptancısına soruşturma
Mamak, Türkiye’ye model olacak
Mamak, Türkiye’ye model olacak
Çankaya’da ‘Halk Kart’ Ailesi büyüyor
Çankaya’da ‘Halk Kart’ Ailesi büyüyor
HABERLER>RÖPORTAJ
28 Haziran 2018 Perşembe - 07:21

Teknoloji üretimine taze kan

Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Ünal ile Teknopark Ankara ve Teknopark Ankara’nın Türkiye’nin sanayi üretimindeki yeri hakkında röportaj yaptık.

Teknoloji üretimine taze kan

CEREN TUĞÇE ÖZDEMİR- HALİL YATAR

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve faaliyetlerine zaman kaybetmeden başlayan Teknopark Ankara, Türkiye’nin ilk uygulamalı teknoparkı olma özelliğinin yanı sıra iki üniversitenin ekonomik birikimini sanayi bölgesine taşıma özelliğini de gösteriyor. Teknopark Ankara, bünyesinde bulundurduğu firmalarla da AR-GE çalışmalarını bir arada bulundurma imkanı sunuyor. Yeni kurulan ancak şimdiden önemli anlaşmalara imza atmış olan Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Ünal ile konuştuk.

Teknopark Ankara’nın kuruluşundan bahseder misiniz?
Teknopark Ankara, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde 10 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile TGB(Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ilan edilmiştir. Teknopark Ankara, İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (%95) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (%5) ortaklığı ile İvedik Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlandırılmıştır. Şubat 2015’te inşaat çalışmaları başlamıştır. İki etaptan oluşan Teknopark Ankara’nın birinci etabı Mayıs 2017’de faaliyete geçmiştir. İkinci etap şu an için faal değildir. 

Teknopark Ankara’nın kuruluş amacı ve hedeflerinden bahseder misiniz?
Teknopark Ankara, ülkenin ve bölgenin ulusal ve bölgesel hedeflerine katkıda bulunarak uluslararası ekosisteme entegre olmayı, AR-GE ve inovasyon kültürünün benimsetilmesini sağlayacak üniversite ve sanayi iş birliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmayı, akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik katma değere dönüştürülmesini sağlamayı, ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. 

Teknopark Ankara bünyesinde kaç şirket faaliyet göstermektedir?
10 Haziran 2018 itibariyle Teknopark Ankara’da 148 şirket faaliyet göstermektedir. 148 firmanın 25’i Teknopark Ankara’da bulunan küçük ölçekli genç girişimcilerin bulunduğu, üç yaşından küçük firmaların faaliyet gösterdiği Nar Kuluçka Merkezi’nde yer almaktadır.

Kuruluşundan itibaren Teknopark Ankara olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden bahseder misiniz?
Kuruluşumuzdan itibaren birçok faaliyet gerçekleştirdik. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ve firmalar ile çalışmalar yürüttük. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı ve Daire Başkanlarını davet edip savunma firmalarımızla bir araya getirerek Savunma Sanayi Günleri’nin birincisini gerçekleştirdik. Firmalarımız bu çalışmada, müsteşarlık yetkililerine kabiliyet ve yeteneklerinden bahsederek geleceğe yönelik savunma sanayi alanındaki proje çalışmalarından bahsettiler. TAİ, TÜRKSAT, ASELSAN yetkilileri ile firmalarımızı bir araya getirerek B2B çalışmaları gerçekleştirdik. Yakın zamanda FNSS, HAVELSAN ve STM ile de benzer çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ekonomi Bakanlığı destekli sivil ve savunma sanayisinde, insansız hava araçlarında rekabeti artırma ve ihracatı geliştirmeye yönelik UR-GE projesi çalışmamız devam etmektedir. “Makeathon” adında 3 günlük Türkiye’de ilk defa yapılan bir yarışma düzenledik. Genç girişimciler 3 gün boyunca hiç durmadan kampüsümüzde konakladılar ve ortaya bir fikir sunup prototip üreterek proje çalışması gerçekleştirdiler. İlk üçe giren girişimci gruba ödül verildi. KOSGEB ve TÜBİTAK yetkililerini belirli periyotlarla davet ederek devlet destek programları ve açılan çağrılar hakkında bilgi vermek adına firmalarımıza seminerler verdik. Yakın zamanda da Türk-İngiliz Hükümetleri arasında anlaşması imzalanmış olan Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili çalıştay Teknopark Ankara’da gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan çalıştayda yaklaşık 40 İngiliz firması ve 100 Türk firması bir araya gelerek proje ile ilgili görüşmeler sağlayacaktır. Şimdi bu çalıştay için TAI ile beraber ön hazırlıklar yapılmaktadır.

Teknopark Ankara olarak Türkiye’ye sağlayacağınız faydalar nelerdir?
Teknopark Ankara’nın ülkeye sağlayacağı faydalara değinirsek, üretim yapılabilir alanlar barındırmasıyla AR-GE faaliyeti ile beraber prototip çalışmalarını tamamlayan firmalar, yüksek katma değerli teknolojik ürünlerini bölgede üretebilecek ve bu sayede ülkeye bir Yüksek Teknoloji Üssü kazandırılmış olacaktır. Ayrıca gündemimizde olan bir test merkezi kurma çalışmamız var. Bunun için şu anda ön çalışma ve ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Yurt dışına bağımlı olduğumuz kritik öneme sahip olan testleri ülkeye kazandırma hedefimiz bulunmaktadır. Bu konunun stratejik ve ekonomik anlamda ülke için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Uzun vadede İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin Teknopark Ankara ile birlikte vizyonunu değiştirmesi ve AR-GE kültürünü benimsemesi planlanmaktadır. Böylece AR-GE çalışmalarının yoğunluklu olacağı bir sanayi bölgesi ülke için katma değerli ve ciddi faydalar getirecek çalışmalar sağlayacaktır.


Gelecek hedefleriniz nelerdir?
Ülkenin ve İvedik Organize Sanayi Bölgesinin teknolojik üretim üssü haline dönüştürülmesini sağlamak, gerçek sanayi – üniversite – teknoloji ekosisteminin bölgeye entegre edilmesini sağlayarak tüm bölgeyi AR-GE vadisi özelliğine kavuşturmak, teknolojik fikirlerin ürüne dönüşmesine katkı sağlamak, AR-GE ve inovasyon ile ekonomik katma değer için yeni modeller sunmak Teknopark Ankara’nın geleceğe yönelik koyduğu başlıca hedeflerdir.

Yurt dışı ile sağladığınız veya sağlamayı düşündüğünüz, Türkiye için avantajlı olduğunu düşündüğünüz anlaşmalar, iş birlikleri nelerdir? Bunun faydaları nelerdir?
Uluslararası bölgesel yönetimleri (Avrupa Birliği vb.) ve birlikleri önemsiyoruz ve iş birlikleri kuruyoruz. Özellikle Avrasya Ekonomik İşbirliği ile iletişim halindeyiz. Ülkelerin merkezi satın alma birimleri ile iş birliği yapıyoruz. Uluslararası ihale takibi ve yönlendirmesi yapıyoruz. Teknopark Ankara’nın firma yapısı itibari ile Savunma ve Havacılık sektöründe dünyadaki tüm devlet destekli yapılarla iletişim kurmaya çalışıyoruz.

Türkiye bilgi, sanayi ve teknoloji üretmede ve ihraç etmede dünya ülkeleri arasında hangi düzeydedir? Bu düzeyin gelişmesi için neler yapılmalıdır?
Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren 1990’lı yıllara kadar izlenen politikayla Türkiye’nin temel bilimler alanlarında yetkinleşmesi ve insanlığın ortak bilim mirasına katkıda bulunan ülkeler arasında saygın bir yer kazanması amaçlanmış ve bunun için çaba gösterilmiştir. Türkiye’nin bilim alanında yetkinleşmesinin, teknolojide yetkinleşmesi için de sağlam bir temel oluşturacağı çok açıktır. Çünkü, çağımız teknolojisinin kaynağı bilimsel bilgidir. Teknoloji ve onun kaynağını oluşturan bilimin doğrudan bir üretici güç haline gelmiş olması çağımızın ayırt edici özelliğidir. Artık, üretimde yetkinlik bilim ve teknolojide yetkinlik olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla da bilim ve teknoloji, ekonomik büyüme ve toplumsal refah açısından stratejik bir önem kazanmıştır. Bilim ve teknolojiyi, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi, inovasyon becerisi olarak anılmaktadır. Çağımızda bir ulus, bilim ve teknoloji alanında gösterdiği yetkinliği inovasyonda da gösterebiliyorsa ya da inovasyondaki yetkinliğini bilim ve teknolojideki yetkinliği ile besleyerek sürekli kılabiliyorsa, ancak o zaman, dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmekte ve ekonomisini güçlendirerek geliştirebilmektedir. Nitelikli eleman yetiştirilmesi diğer bir önemli husustur. Üniversitelerin sanayi ile daha iç içe olması ve gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğinin ortaya çıkması gerekmektedir.

Teknoloji üretmede, Türk gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
Dünya ticaretinde ileri teknolojiye dayalı ürünlerin payının son yıllarda hızla artması, uluslararası rekabetin, özellikle bilim ve teknoloji yarışı şeklinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yüzden teknolojik ilerleme ve yenilikçilik alanında atılacak adımlar, ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabeti için büyük öneme sahiptir. Ülkemiz sanayisinde son yıllarda orta ve yüksek teknolojili sektörlere doğru bir yönelme söz konusudur. Ancak bu sektörlerdeki ithal ara girdiler, ihraç edilen ürünlerin katma değerlerinde fark edilir bir artış olmasını engellemektedir. Dolayısıyla küresel ekonomiyle her geçen gün daha da bütünleşen Türk ekonomisi, ithal girdilere bağlı bir ihracat artışı gerçekleştirebilmektedir. Sanayimizin katma değerinin artırılması için de teknoloji yoğunluklu sektörlere odaklanmak kadar ithal ara girdilerin AR-GE faaliyetleriyle ileriye dönük üretimlerine hazırlık yapılabilir. Ayrıca, son yıllarda teknoloji yoğunluklu sektörlere dönük AR-GE faaliyetlerinin Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve teknoparkların etkinliğinin ve sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar söz konusudur. Bu tür teknolojinin gelişimine yönelik adımlar ülkemiz teknoloji üretimine güç sağlamada önemli pay sahibi olacaktır.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
“Teknopark Ankara, Türkiye’nin sanayi bölgesinde olması ve üretilebilir alanları barındırması nedeniyle diğer teknoparklardan farklı bir özellik göstermektedir. Bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüştürüleceği bölgede birçok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Bölgede, Teknopark, Üniversite, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meslek Koleji, Test ve Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Merkezi ile bir ekosistem kurulacak olup bu ekosistem ile teknoloji yoğun katma değeri yüksek ürünler üretilmesi sonucu bölgenin, Teknolojinin Başkenti ve Teknolojik Üretim Üssü olması planlanmaktadır.”
 

Etiketler:
 
Başkent gölleri ‘balık’ üretecek
 
İmar Barışı’nda başvuru sayısı 1,3 milyona ulaştı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
ANKARA’NIN PATRONLARI EBRU PÜTÜN
Bu hafta köşemizde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şube Müdürü Ebru Pütün’ü ...
Ankara’ya Cin Ali Müzesi
İlkokul çocuklarının ve hatta 7’den 70’e herkesin gönlünde yer edinen ...
Koçluk yapılmıyor, Koç olunuyor…
Koç Ceyda Ilgaz, Koçluğu, Koçluk eğitiminin amacını, Türkiye’deki kişisel ...
 
En estetik ve güzel gülüş doğal olandır
Ticari Hayat Gazetesi olarak genç diş hekimi Talha Karlı ile bu haftaki ...
Reklam yazarı kelimelerden yeni bir dünya yaratır
Reklam yazarı Tuğçe Karakurt ile mesleği ve reklam sektörü üzerine sohbet ...
Halkın içinde büyüyen Halkın Çocukları
Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) Başkanı Abdullah ...
 
Diş hekimi Karlı: Düzenli diş hekimine görünmek şart
Genç diş hekimi Talha Karlı ile bir araya gelerek ağız ve diş bakımı ve ...
Ürettiğiniz şeyin ne kadar satacağını düşünmezsiniz
Kafka Oteli kitabının Yazarı İlhan Deliktaş ile bir araya gelerek yazarlık ...
Kitaplarım kitap yazdıran türden!
Gazetemiz yazarlarından Dursun Erkılıç’ın 8. eseri olan “İçimiz Dışımız ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Esra SARI
Esra SARI
TÜRKLER'İN KURALLARA UYMAMA SORUNSALI
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
SİYASETTE KATILIMCILIK
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
SU KITLIĞI KAPIDA
Halil YATAR
Halil YATAR
21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
GÜZELLİK TİCARETİ
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
GEÇMİŞ KÜLTÜR DİN OLMUŞ (ORTA ÇAĞ DİNDARLIĞI)
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
SEÇİMLERDE SÖYLEMLER DEĞİŞSE DE ÇIKAN SONUÇLAR AYNI OLUYOR
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
YAŞLANIYORUZ
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
SEÇİMLER VE KADIN ADAYLAR
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
YENİ ZELANDA KATLİAMI VE TÜRK DÜŞMANLIĞI
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZI ÖĞRENMELİYİZ
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR MU?
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
NE OLACAK BU TURİSTLERİN HALİ!
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva