ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
Karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası
Karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası
'COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesi yer alıyor'
'COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesi yer alıyor'
Doğu’da 5 ilde sağanak bekleniyor
Doğu’da 5 ilde sağanak bekleniyor
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
HABERLER>ÖZEL HABER
7 Mart 2019 Perşembe - 07:22

Şiddetsiz toplum için bir araya geldiler

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, “Şiddetsiz Toplum Derneği, silah veya başka araçlar kullanarak şiddet üretenlere, silahsız ve şiddetsiz tepki göstermeyi ve korunmayı savunmaktadır. ” dedi.

Şiddetsiz toplum için bir araya geldiler

BURCU ŞEN

Şiddetsiz Toplum Derneği birçok sivil toplum kuruluşuyla ve konusunda etkin isimle bir araya gelerek şiddetsiz bir toplum için neler yapabileceklerini tartıştı. Toplantıda öne çıkan başlıklar ise kadınlara yönelik şiddet olmak üzere tüm şiddet türlerinin önlenmesi için yapılacak bir çalıştay oldu. Katılımcıların büyük kısmının desteğiyle yakın bir zamanda çalıştay hazırlıklarının başlamasına karar verildi.

İnsanlık tarihinin yazılmasının başarılacağına inanıyoruz
Açılış konuşmasını yapan Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının altını çizerek şu şekilde konuştu: 
“Adalet ve Demokrasi Haftasına katılan veya katılmayan ayrımı yapmadan, kişilerin ve kuruluşların bu metni geliştirmeye, eksiklerini veya yanlışlarını düzeltmeye katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ayrıca, aynı haftada, hedeflerle ilgili etkinlik düzenleyen kuruluşların, gönüllü olarak önder kuruluş olmalarını bekliyoruz. Adalet ve Demokrasi Haftasında olumsuzluk yaklaşımı ile işlenen konuların sonuçları ve etkileri, kesinlikle günümüzde şiddet tanımına girmektedir. Bu bakımdan, geliştirilen ve geliştirilmeye açık olan hedefler ve olası etkinlikler kapsamında iletişim kuracak ve işbirliği yapacak olan yasal ve demokratik örgütler, sadece ülkemizde değil, dünyada da demokrasinin, adaletin, sevginin ve barışın sağlanmasına ölçülebilir katkılar yapmış olacaklardır. Kendimize kesinlikle güvenmeliyiz, birbirimizin değerini bilmeliyiz, varlıklarımızla onur duymalıyız ve umutlu olmalıyız. Şiddetsiz Toplum Derneği, şiddetin her türlüsüne, silahlı kalkışmalara, mücadelelere, fetihlere ve işgallere karşıdır.
Bugün burada görüşleri ve hedefleri birlikte değerlendirmek istiyoruz. Biz, insan soyunun, bir gün, insana, hayvana ve çevreye yönelik her çeşit şiddeti sonlandıracağına ve yepyeni bir ‘İnsanlık tarihinin’ yazılmasının başarılacağına inanıyoruz.
Demokrasinin, adaletin ve sevginin egemen olduğu bir ülkede ve dünyada yaşamak için yapacağımız çalışmalarda, siyasi partilere ve inançlara saygı duyacak, ancak evrensel insan haklarını ve uluslararası sözleşmeleri, içimizdeki güç ve ışık olarak algılayacağız. Şiddete şiddetle, adaletsizliğe adaletsizlikle değil, sevgi dolu yüreklerimizle ve güç kullanmadan karşılık vereceğiz.
Şiddetsiz Toplum Derneği, silah veya başka araçlar kullanarak şiddet üretenlere, silahsız ve şiddetsiz tepki göstermeyi ve korunmayı savunmaktadır. Haklar, şiddetsiz aranmalı, şiddetsiz savunulmalı ve şiddetsiz korunmalıdır. 26. Adalet ve Demokrasi Haftasına katılmamış olsanız bile, bugün sizlerin de katkısı ile şiddetsiz, sevginin ve barışın egemen olduğu bir Türkiye ve dünya hedefine ulaşmaya çalışalım.
Sümer, “Birbirimizi önemsemeli, birbirimizden kopmamalı, dışa açık etkinliklerimizde olabildiğince birlikte olmalıyız” 
Toplantının genel amaçlarını sıralayan Sümer, “Türkiye’de ve dünyada, tüm canlıların özgürce, mutlu, üretken, sağlıklı ve birlikte yaşayabilmesi için; örgütlü olarak iletişim kurulması, işbirliği ve güç birliği yapılması, gerekli, sürdürülebilir koşulların ve ortamların oluşturulması gereklidir. 
Bu amaçlar doğrultusunda hedeflerimiz ise tüm canlıların haklarını güvence altına almaya yönelik olarak; demokrasi, hukuk, parlamenter demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı, adalet, yaşama hakkı-can güvenliği, çocuk, öğrenci, genç, kadın, erkek ayırımı yapmaksızın yasal ve tüzel kişilikli örgütlenmek, inanç ve ifade hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler, laiklik, eğitim, cinsiyet, ırk, köken, kültür, dil, iş ve sosyal güvenlik, hayvan hakları, çevre hakları ve bu alanları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen alanlardaki sorunların, toplum güçlerinin işbirliğinde belirlenmesi, çözümlenmesi, ülkede ve dünyada hiçbir şiddet türünün yaşanmaması, hakların silahsız ve şiddetsiz aranması, sağlanması, savunulması ve korunması, sevgi ve barış içinde birlikte, yan yana veya yakın yaşanmasına gönüllü olarak katkıda bulunmaktır” ifadesini kullandı.
18 Mart’ta tekrar toplanma kararı alınan toplantıda amaç ve hedefler doğrultusunda masaya yatırılan bazı konular ise şu şekilde;

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa, kuvvetler ayrılığı, kanun hükmünde kararnameler, torba yasalar, yasal düzenlemeler ve bütçe hazırlanması, TBMM’de, her türlü şiddetin ortadan kaldırılması, TBMM, siyasi partiler ve toplum içinde dil şiddetinin kullanılmaması.
Olası etkinlikler: TBMM, siyasal partiler, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşlar arasında Ankara ve yereldeki görüşmeler, durumun saptanması, amaç, hedef ve çalışma takviminin hazırlanması, kentlerden ilçelere, mahallelere ve köylere dek, konferans, açık oturum, söyleşi, forum ve eğitim seminerleri düzenlenmesi; yüz yüze ve göz göze konuşma, tartışma, uzlaşı, barış ve sevgi kültürünün geliştirilmesi, insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddet çeşitlerinin nedenlerinin belirlenmesi ve önlenmesi için, TBMM içindeki veya dışındaki tüm partilerin katılımı ile araştırmalar yapılması, partiler arasındaki tüm ilişkilerde aile ve doğal farklılık anlayışı ile hareket edilmesi, TBMM ‘deki tüm çalışmaların ve toplantıların, şiddetsiz ve örnek olacak bir düzeyde yürütülmesi ve bilimsel araştırmalar yapılması.

Öğrencilerin yönetime katılması
İlkokulda, ortaokulda ve üniversitelerde, yasal ve tüzel kişilikli öğrenci örgütlenmelerinin sağlanması ve öğrencilerin söz ve oy hakkı ile yönetime katılması.
Olası etkinlikler: TBMM, siyasal partiler, hükümet, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler, meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşlar arasında Ankara’daki ve yereldeki görüşmeler, durumun saptanması, amaç, hedef ve çalışma takviminin hazırlanması, konferans, açık oturum, söyleşi, forum ve eğitim seminerleri düzenlenmesi; yüz yüze ve göz göze konuşma, tartışma, uzlaşı, barış ve sevgi kültürünün geliştirilmesi, bilimsel araştırmalar, medya ile ilişkiler.

Yurttaşlık Görev ve Sorumlulukları
Çalışmayan kadınlar dahil herkesin, kendisini, aile bireylerini ve çevresini şiddetten koruyacak, tuzağa düşmeyecek bilgi ve uygulama deneyimlerine sahip olabilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi.
Olası etkinlikler: TBMM, siyasal partiler, hükümet, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşlar arasında Ankara’daki ve yereldeki görüşmeler, durumun saptanması, amaç, hedef ve çalışma takviminin hazırlanması, kentlerden ilçelere, mahallelere ve köylere dek; ilgili kamu kuruluşları, her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, meslek örgütleri, dernek, spor kulübü, kooperatif, vakıf, federasyon, konfederasyon ve benzeri gönüllü kuruluşlarda veya onlarla işbirliği içinde; konferans, açık oturum, söyleşi, forum ve eğitim seminerleri düzenlenmesi; ekonomik, siyasal, kültürel, dinsel veya diğer farklılıklara yönelik güncel veya geçmişe dayalı sorunların, anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümü için tartışma, uzlaşı, barış ve sevgi kültürünün geliştirilmesi, köylerden mahallere kadar kurulması gereken veya var olan derneklerde bir araya gelinmesi, bu dernek ve üst birlikler, kamu ve yerel yönetimler, yargı, meslek örgütleri, üniversiteler ve medya ile işbirliği yapılması.

Kadınlar ve Çocuklar
Kadınların ve çocukların, şiddetten korunmaları için yöntemler geliştirilmesi, bulundukları alanlarda yönetim, yürütme, izleme ve değerlendirme süreçlerine katılması, anne-baba öncelikli olarak ailelerin bilgilendirilmesi, güçlendirilmesi, erken evliliklerin engellenmesi.
Olası etkinlikler: TBMM, siyasal partiler, hükümet, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşlar arasında Ankara’daki ve yereldeki görüşmeler, durumun saptanması, amaç, hedef ve çalışma takviminin hazırlanması, kentlerden ilçelere, mahallelere ve köylere dek; ilgili kamu kuruluşları, her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, meslek örgütleri, dernek, spor kulübü, kooperatif, vakıf, federasyon, konfederasyon ve benzeri gönüllü kuruluşlarda veya onlarla işbirliği içinde; konferans, açık oturum, söyleşi, forum ve eğitim seminerleri düzenlenmesi; ekonomik, siyasal, kültürel, dinsel veya diğer farklılıklara yönelik güncel veya geçmişe dayalı sorunların, anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümü için tartışma, uzlaşı, barış ve sevgi kültürünün geliştirilmesi, bilimsel araştırmalar, medya ile ilişkiler.

Kurultaylar (Şura) Düzenlenmesi
Hükümetin, demokratik kitle örgütleriyle birlikte, bu yapıtta yer alan canlılara yönelik tüm hakları ve konuları da kapsayacak şekilde (insan, hayvan, çevre, doğa,…) yerel ve ulusal düzeyde, 4 yılda bir  Kurultaylar ve her yıl da değerlendirme ve geliştirme amaçlı küçük kurultaylar” (Şura) düzenlemesi.
Olası etkinlikler: TBMM, siyasal partiler, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşlar arasında Ankara’daki ve yereldeki görüşmeler, durumun saptanması, amaç, hedef ve çalışma takviminin hazırlanması, kurultayın esaslarının belirlenmesi için önce Ankara’da ulusal düzeyde ön toplantılar, daha sonra illerde yerel toplantılar ve kurultaylar düzenlenmesi, görüşlerin ve önerilerin, tüm illerin ve kesimlerin temsil edileceği ulusal kurultayda değerlendirilmesi, değerlendirme amaçlı küçük kurultayların her yıl,  büyük kurultayların da üç yılda bir düzenlenmesi, bilimsel araştırmalar, medya ile ilişkiler.

Etiketler:
 
Hazır ürünler yün kullanımını azalttı
 
KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek miktar yükseltildi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Hazır ürünler yün kullanımını azalttı
Uzun yıllardır yün ve post alım-satımı yapan Mustafa Gülen, yün kullanımının ...
Av. Erdem Akyüz, “Yüzüncü yılında 19 Mayıs”ı anlattı
İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 19 Mayıs’ın yüzüncü yılına yaklaşık ...
Yazarımız kitabı ile ilgili bilgiler verdi
Yazarımız İsmail Cingöz ile ‘Türkiye Suriye İlişkilerinin Dönüşümü: Arap ...
 
Oyuncak müzesi keşfedilmeyi bekliyor
Ankara, Türkiye’nin en önemli müzelerinden birine ev sahipliği yapıyor. ...
“Ucuz ve hızlı internete erişim temel insan hakkıdır”
Geçtiğimiz günlerde EMO ve BMO tarafından ortak gerçekleştirilen basın ...
UZDER ‘Kamu yararına dernek’ statüsü talep ediyor
Uzmanlar Derneği (UZDER), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye ...
 
İnternette son iki yılda 1 dakika içerisinde neler oldu?
Ticari Hayat Gazetesi olarak, 2017 ve 2018 yıllarını içeren ve Cumulus ...
Tam daire alma zamanı
“Piyasanın durgunluğundan yararlanmalıyız. Tam daire sahibi olunacak zaman” ...
Koleksiyonerler antika kilim tercih etti
Ankara’da antika halı ve kilim müzayedesi düzenleyen halı eksperi Mehmet ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
SOSYAL SIKINTI
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME GEREĞİ III
Hüseyin Alpaslan
Hüseyin Alpaslan
RUH SAĞLIĞI
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
İTALYANLAR MAZİYE BAKIP AH EDİYOR
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
EKONOMİNİN SAĞLIĞI
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
SOYKIRIM YALANLARINA CEVAPLAR (1) ERMENİLERİN BULGARİSTAN’DAKİ OSMANLI ALEYHİNE ÇALIŞMALARI
Hatice Karataş
Hatice Karataş
RUH SAĞLIĞINA DİKKAT!
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
ROTA
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
EVDE KALALIM, AMA…
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
EKONOMİK ÖNLEM KARARLARI
Esra SARI
Esra SARI
AMAN D VİTAMİNİNE DİKKAT
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
HERKES COVID-19'A KİTLENMİŞKEN...
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE ULUSAL KORUMA
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
KORONAYLA İYİLEŞMEK
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
HAYAT EVE SIĞAR MI?
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
İNSANLIĞI TEHDİT EDEN EN BÜYÜK TEHLİKE ‘ENTEGRİZM’ VE ROGER GARAUDY.
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
SALGIN TÜM SEKTÖRLERİ ALT ÜST ETTİ
Büşra Çinkaya
Büşra Çinkaya
KORONAYA KARŞI KOLONYA
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva