ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Anne sütü ömür boyu koruyor
Anne sütü ömür boyu koruyor
Çocuklar için dijital ekran uyarısı
Çocuklar için dijital ekran uyarısı
Keçiören’de aqua parklar açıldı
Keçiören’de aqua parklar açıldı
Ego anketi sonuçlandı
Ego anketi sonuçlandı
Ulus’a yoğun bakım
Ulus’a yoğun bakım
HABERLER>GÜNDEM
22 Temmuz 2019 Pazartesi - 07:27

İş dünyası yeni kanundan memnun

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TBMM'de geçen günlerde yasalaşan, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan kanundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İş dünyası yeni  kanundan memnun

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 
Kanunla şirketlere "İstanbul Yaklaşımı" benzeri sistemle borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre, finansal güçlük içinde bulunan firmalara geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla yapılacak Çerçeve Anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek ve borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak.
Kanun, Varlık Barışı süresini de yıl sonuna kadar uzatıyor. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.
Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve BDDK'ca çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecek.

"Planın reel sektörün yeniden ayağa kalkmasına zemin hazırlayacak"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirket borçlarının yapılandırılması planının pürüzleri temizleyecek yeni bir sayfa açacağını söyledi.
En önemli ve hızlı etkinin, kredi kanallarının yeniden sağlıklı biçimde işlemesi, şirketlerin ve bankaların bilançolarının iyileşmesi şeklinde olacağını belirten Avdagiç, "Bu da üretim ve refah artışını sağlar. Ancak bunun için ekonominin tüm aktörlerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Meclis'ten geçen yeniden yapılandırma kanunu bu anlamda çok önemli. Biz buna bir 'finansal restorasyon planı' diyoruz. Çünkü daha önceki borç yapılandırma programlarından çok daha köklü düzenlemelerin devreye gireceğini görüyoruz. Bu plan, kesinlikle bir 'şirket kurtarma' operasyonu değildir, olmamalıdır. Meclis'ten geçen yasa da içerdiği maddelerle bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buradaki en önemli husus ise bir borç ötelemeden ziyade, finans kesimi ve reel kesimin bilançolarının güçlendirilmesi yaklaşımının söz konusu olmasıdır." şeklinde konuştu.
Avdagiç, planın reel sektörün üretim ve hizmet süreçlerinden kopmadan, istihdam ve katma değer oluşturacak şekilde yeniden ayağa kalkmasına zemin hazırlayacağını, aynı zamanda finans sektörünün aktif kalitesinin de iyileştirilmiş olacağını ifade etti.
Doğal olarak söz konusu iyileşmelerin bir yandan da kamunun vergi toplama potansiyelinin artmasına olumlu katkı yapacağını vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Planda oldukça kritik düzenlemeler var. Mesela, firmaların borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda 'borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi' şartı aranacak. Bu noktada değerlendirmeyi bağımsız kuruluşlar yapabilecek. Burada şirket varlıklarının değerlemesinin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması da son derece önemli. Ayrıca, hazırlanacak Çerçeve Anlaşması'nın borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini adil olarak belirleyeceğine inanıyoruz.
Ayrıca, bu yapılandırma sırasında tüm finansal araç ve yöntemler masada olacak. Yani teminat azaltmak, hisse devri, bankalarla firmalar arasında bir ortaklık ilişkisi kurmak gibi farklı yollara da başvurulacak. Bunun borçlarını çevirmekte sıkıntı yaşayan firmalar için önemli bir çıkış yolu olduğuna inanıyoruz. Çünkü her firma için ayrı bir reçete yazılacak. Bu noktada, yapılandırma kapsamına alınan şirketin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi için gerekmesi halinde ek finansman ile desteklenmesine fırsat tanınması çok önemli."

"Bilançolarımız güçlenerek yola devam edeceğiz"
Şekib Avdagiç, süre olarak ilk etapta 2 yıllık bir takvim ortaya konulmuş olsa da bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıla uzatılabileceğini, bunun planın zamana yayılarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunacağını söyledi.
Kredilerin tüm bu yöntemlerle yeniden yapılandırılması sırasında bankacıların Bankacılık Kanunu nedeni ile çekimser kalmasını sağlayan bazı hassasiyetlerin de giderildiğine dikkati çeken Avdagiç, bunun da planın daha büyük bir kararlılık ve cesaretle uygulanmasına katkı sunacağına inandıklarını belirtti.
Avdagiç, daha önce de "İstanbul Yaklaşımı" ile bankalar ve reel kesim arasında benzer bir Çerçeve Anlaşması'nın uygulamaya alındığını anımsatarak, söz konusu programdan 300’ü aşkın şirketin yararlandığını ve gayet de iyi sonuçlar elde edildiğini aktardı.
Bugün hem finans kesiminin hem de reel sektörün çok daha güçlü ve tecrübeli durumda olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İTO olarak bu adımın; üretimin, istihdamın ve ihracatın damarlarını açma konusunda önemli bir işlev üstleneceğine inanıyoruz. Zamanında alınan bu tedbirlerle bilançolarımız güçlenerek yola devam edeceğiz ve piyasa çarklarındaki hızlandırıcı etkisini de büyüme için bir kaldıraç olarak kullanabileceğiz. Bundan sonra atılacak adımların da bu anlayış çerçevesinde yürütüleceğine, oluşturulacak uygulamaya esas Çerçeve Anlaşması'nın da finansal restorasyonun ruhuna uygun olacağına inancımız tam." diye konuştu.

"Yeniden yapılandırma, bir ara müdahale olarak algılanmalı"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da TBMM'den geçen Torba Yasa ile finansal güçlük çeken firmalara bir kez daha yapılandırma fırsatı tanındığını, bu durumun gittikçe eriyen sermaye yapısının yeniden canlandırılması ve istihdam düzeylerinin korunması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Firma kayıplarının özellikle üretim ve sanayileşmenin önünde ciddi bir engel olduğunu belirten Kaan, ölçek büyüklüğüyle paralel olarak batık her firmanın maliyetinin aslında tüm sanayi kesimi üzerinde bir yük olduğunu söyledi.
Kaan, yeniden yapılandırmanın nihai bir çözüm olarak değil, bir ara müdahale olarak algılanması gerektiğini ifade ederek, "Finansal açıdan zorlanan firmalar için köklü bir önlem ancak onların üretim ve yatırım ortamlarında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve yatırım ortamını iyileştirmekle mümkün olacaktır. Varlık Barışı'nda sürenin uzatılması, yurt dışında kazanılmış altın, döviz, para, menkul kıymetler, sermaye piyasası araçları, varlık kanaat verici bir belgeyle ispatlanan taşınmazların milli kaynak olarak muhasebeleşmesi, yurt dışında biriken milli sermayenin yurt içine aktarılması adına önemlidir. Buradan gerçekleşecek tasarrufların iyi değerlendirilmesi ve sisteme verimli bir şekilde aktarılması ekonomide canlanmayı teşvik edebilir. Ayrıca verginin gider olarak yazılmaması ve başka vergilerden mahsup edilemeyecek olması, Türkiye'ye getirilen varlıkların elden çıkmasından doğan zararların gelir ve kurumlar vergisi açısından gider ve indirim kapsamına giremeyecek olması da kaynak aktarımını teşvik edecek bir önlem olacaktır." şeklinde konuştu.
Merkez Bankası ile ilgili maddelere de değinen Kaan, şunları kaydetti:
"Merkez Bankası'nın, zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak olması zorunlu karşılık mekanizmasının piyasa düzenleme fonksiyonunu daha etkin kılacak bir önlem olarak görünmektedir. Böylece değişen piyasa dalgalanmaları karşısında banka taleplerini anlık karşılayarak nakit akışına doğrudan ve etkin müdahale edecektir. Hisse dağıtımından sonra kalan kısmın yüzde 10’unun fevkalade ihtiyat akçesi yerine doğrudan ihtiyat akçesine aktarılması ve ihtiyat akçelerinin genel kurul kararı olmadan Hazine'ye aktarılmasının önünü açan madde ise Merkez Bankası işleyişinde yapısal bir değişim şeklinde ele alınmalıdır.
Neticede Merkez Bankası, kamu adına faaliyet içinde olsa bile aslında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanması gereken bir anonim şirkettir. Para basma yetkisine sahip bir kurum için yedek akçe uygulaması bu açıdan gereksiz olsa da Hazine'ye aktarılan bu kısmın sistemin sürekliliği açısından iyi korunması gerekir. Yedek akçelerin Hazine'ye, yani bütçeye aktarılması, sisteme likidite aktarmak adına kısa vadeli bir çözüm olarak ele alınmamalıdır. Ancak Merkez Bankası'nın hem işleyiş hem de konumlanmasında meydana gelen bu değişimin enflasyonist baskı üretmemesi adına iyi takip edilmesi gerekir. Para arzı mekanizmasının bu aşamada daha titiz uygulanması esastır." 

"Şirketlerimiz ciddi nefes alacak"
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise finansal yeniden yapılandırma kapsamına şirketlerin alınacak olmasının iş dünyası adına müjdeli bir haber olduğunu belirterek, iş dünyasının bu fırsatları kaçırmaması gerektiğini söyledi.
Bu fırsatlar sayesinde şirketlerin ciddi nefes alacağını ifade eden Aydın, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirmenin, bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi halinde alacaklı kuruluşlara yaptırılacak olmasının da gayet yerinde olduğunu vurguladı.
Aydın, "Sonuç itibarıyla gerek vergi barışının uzatılması gerekse finansal yeniden yapılandırmanın da yer aldığı kararlar, 4 yıllık kesintisiz icraat döneminin lokomotifi olacak, şirketlerimizin canlanması ile arzulanan hedeflerin gerçekleştirilmesi de mümkün olacaktır." dedi.

 
Oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
 
ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık yol haritası kabul edildi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Siyah incir ihracatı 29 Temmuz'da başlıyor
Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, siyah incir ...
Otobüs firmalarına ek sefer izni
Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ...
Denizli'den 650 milyon dolarlık tekstil ihracatı
Türkiye'nin ev tekstilinde öncü kentlerinden olan Denizli'den yılın ilk ...
 
Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da bu yıl gelen turist ...
İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab Rus saldırısında öldü
Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest ...
Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma bitti
Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı, ...
 
Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak yeniden hakim karşısına çıkacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" ...
İBB iştiraklerinin yöneticileri ortak açıklama yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 iştirakinin genel müdürleri, kendi ...
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Esra SARI
Esra SARI
ALTININ YÜKSELİŞİ DURMUYOR
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
TURİZMİN LEZZETLİ HALİ
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
MELEK YATIRIMCIYA VERGİ AVANTAJI
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
VAROLUŞ VE BENLİK
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
ERZURUM KONGRESİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
HER ŞEYİMİZ DAHA BÜYÜK OLSUN..
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
YENİ MEDYA
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İNSAN DİN İLİŞKİSİ III
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
TURİZMDE SON DURUM
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
ÜÇ SORU ÜÇ CEVAP
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
HİBRİT SAVAŞ VE TÜRKİYE
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
YAŞAMAK BAYRAMDIR
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
GENÇLER UMUDU NEDEN YURT DIŞINDA ARIYOR?
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
SOSYAL MEDYAYA NELER OLACAK?
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
VARLIK VE VAROLUŞ KARŞISINDA DOĞRU DÜŞÜNEMEME SORUNLARI
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
“BÜYÜK EKONOMİ”
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
MISIR SİLAHLI KUVVETLERİ: ESNAFAT-I ASKERİYE
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva