ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
Yunanistan Kovid-19 tedbirlerini sertleştiriyor
Yunanistan Kovid-19 tedbirlerini sertleştiriyor
'Döner sermaye sistemi işlevini yitirdi'
'Döner sermaye sistemi işlevini yitirdi'
Barış Pınarı Bölgesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Barış Pınarı Bölgesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
HABERLER>ŞİRKETLER
17 Ocak 2019 Perşembe - 07:52

Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin önemi artıyor

Enerji tesislerinden, sağlık sistemlerine, savunma sanayiinden üretim tesislerine kadar birçok kritik altyapının omurgasını oluşturan Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin (EKS/SCADA) önemi, her geçen gün daha fazla artıyor.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin önemi artıyor

2000’den bu yana, BT, OT ve IoT bütünsel siber güvenlik yaklaşımıyla, projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunan, sektörünün lider siber güvenlik entegratörü Biznet Bilişim; 2015 yılında konunun önemine dikkat çekerek bu alandaki çalışmalarını başlattı. 2018 yılında Biznet Bilişim, Operasyonel Teknoloji güvenliği alanında yürüttüğü öncü çalışmaların sonucunu aldı ve ilk Türk hizmet firması olarak Gartner 2018 raporunda yer alan, bu alandaki ilk Türk hizmet firması oldu. Biznet Bilişim ayrıca, bu alandaki deneyimiyle, 2019 yılı EKS öngörülerini kamuoyu ile paylaştı.

3 yıl içinde, güvenli olmayan EKS altyapıları nedeniyle, çevre ve insanların zarar görmesi olasılığı çok yüksek

Gartner’ın yakın zamanda yayınlanan raporunda, “3 yıl içerisinde, güvenli olmayan endüstriyel kontrol sistemleri ve OT altyapıları nedeniyle, çevre ve/veya insanların zarar görmesinin” ön görüldüğünü anımsatan Biznet Bilişim EKS Siber Güvenlik Hizmetleri Yöneticisi Can Demirel “İşte bu ifade, yaptığımız işin ne kadar önemli ve gerçekten ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. EKS Siber Güvenlik Ekibimiz, insanlar evlerine girip, elektrik düğmesine bastıklarında, elektriğin gelmesi; musluğu açtıklarında suyun akması; hastaneye gittiklerinde, medikal cihazların çalışması; uçağın zamanında kalkması; trenin zamanında gelmesi gibi günlük hayatımızı ciddi derecede etkileyen kritik altyapılardan aldığımız servisin kesintiye uğramaması için çalışıyor. O yüzden bizim temel misyonumuz, sağladığımız çözümler ve danışmanlık hizmetleri ile başta ülkemiz olmak üzere, yakın bölgedeki kritik altyapıların siber dayanıklılığının artırılmasını sağlamaktır” dedi.

Biznet Bilişim olarak, bu hayati alanla ilgili stratejilerinden ve verdikleri hizmetten de bahseden Demirel; sözlerine şöyle devam etti: “Firma olarak, temel stratejimiz olan, BT, OT ve IoT alanlarındaki bütünsel siber güvenlik yaklaşımımız, belki de en çok kritik altyapılar için hayati öneme sahip. Biznet olarak bu alanda neler yaptığımızı ise, şöyle özetleyebilirim: Güvenlik Testleri başlığında, saldırgan bakış açısıyla, en az bilgi ile altyapı üzerindeki bileşenleri güvenlik testine tabi tutuyoruz. Ek olarak, EKS bileşenleri sızma testine tabi tutuluyor. Konfigürasyon Denetimleri başlığında ise, EKS altyapılarının güvenliği ve sürekliliğini ilgilendiren bileşenleri, sistem yöneticisi gözüyle denetime tabi tutuyoruz. Süreç Denetimleri başlığı ise, işletim süreçlerinin güvenlik bakış açısıyla denetlenmesidir. Fiziksel Denetimler de, altyapı bünyesinde kritik işlevlere hizmet eden kontrol odaları, veri merkezleri ve işletmenin genel güvenlik durumunun, en iyi uygulama örneklerine göre denetlenmesini kapsıyor. Son olarak, EPDK EKS Bilişim Güvenliği Yönetmeliği Uyumluluk Hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Yönetmeliğin öngördüğü envanter çıkarma, risk analizi yapma ve risk aksiyon planlarının hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sunarak; kurumların yönetmeliğe uyumlu hale gelmeleri sağlıyoruz. Ayrıca, özellikle bu alana ilişkin farkındalığı artırmak için, geçen sene Türkiye’nin ilk EKS Siber Güvenlik Konferansı’nı düzenledik. Ek olarak, bu alana dair yetişmiş insan kaynağı probleminin çözümüne destek olmak için,Türkiye’nin ilk EKS Siber Güvenlik Öğrenci Kampı’nı düzenledik.”

2019, çok daha sofistike ve çevresel zarar, can ve mal kaybı ile sonuçlanabilecek saldırılara şahit olacağımız bir yıl olabilir

Can Demirel, kritik altyapılar özelinde, bu saldırıların, doğrudan zarar vermeye odaklı olabileceği gibi; uzun vadeye yayılmış ve bilgi toplama amaçlı da olabileceğini vurgulayarak; şunları söyledi: . “Ayrıca, Endüstri 4.0 ile beraber tüm dünyayı etkisi altına alan dijitalleşme trendinin EKS alanında da etkisini göstermesi ve endüstriyel işletmelerin artan verimlilik talepleri; IoT cihaz ve teknolojilerinin (wirelessHART, akıllı sayaçlar ve smartgrid projeleri vb.) kritik altyapılarda ve OT ağlarında kullanım oranını artırdı. Elbette bu durum, çok sayıda siber güvenlik zafiyetini de beraberinde getiriyor. 2019 yılı, IoT ve uygulamalarının daha sık kullanılmaya başlanacağı ve bu yeni teknolojilerin de, yeni saldırı vektörü olarak karşımıza çıkacağı bir yıl olacak. İlk olarak 2017 Aralık ayında tespit edilen ve doğrudan Emergency Shut Down (Acil Kapama - ESD) / Safety Instrumented System (Güvenlik Enstrümanlı Sistem - SIS) unsurlarını hedefleyen bu alandaki ilk ve tek saldırı olan TRITON / TRISIS / HATMAN, kritik altyapılara yönelik saldırıların doğrudan çevresel zarar ya da can ve mal kaybına neden olabileceğini gözler önüne serdi.”

Ayrıca siber kara borsada EKS zafiyetlerine olan talebin arttığını vurgulayan Demirel; “2019 yılında saldırganların, EKS spesifik bilgilerini artırarak daha özelleşmiş ve hedef odaklı saldırılar düzenleyeceğini düşünüyorum.” dedi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, regülasyonların hem kapsamlarını hem de sayısını artıracak.

Avrupa’daki regülasyon kurulunun (Networking and Information Security - NIS) yayımladığı direktifler incelendiğinde, her endüstri için farklı standartlar belirlendiğinin altını çizen Demirel, şöyle devam etti:

“2019 yılında, ülkemizde enerji alanında regülasyon ve standartları belirleyen Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EDPK) sektöre yönelik siber güvenlik çalışmalarının sayısını artırarak, yeni regülasyonları hayata geçireceğini öngörüyoruz. Ayrıca, kritik altyapıların ve ulusal bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlayan yazılımlarda yerli teknolojiler kullanılması hassasiyeti ilk olarak 2017 yılında ortaya çıktı ve giderek artan bir grafik çizerek, dünya çapında hızla yükselen trendlerden birisi oldu. 2018 yılında da artarak devam eden bu hassasiyet sonucunda, ABD ve İngiltere’nin uygulamaya koyduğu üretici kara liste uygulamasından, çokuluslu teknoloji şirketleri etkilendi. Bu yaklaşım sadece, yeterli ve yerli teknolojiye sahip olan ülkelerin uygulayabileceği bir strateji olmakla beraber; kendi teknolojisini üretemeyen ülkelerin müttefik ülkelere yönelmesini ya da ihtiyaç duydukları teknolojileri üretebilir hale gelmesini gerektiriyor. Aksi halde ulusal kritik altyapıları, siber saldırıların odak noktası olacak. Kritik altyapıların ekonomi ve ulusal güvenlik açısından önemi düşünüldüğünde, Siber Milliyetçilik akımının en yoğun hissedileceği alanlardan birinin EKS Siber Güvenliği olacağını ön görüyoruz.”

Türkiye’de de kurumlar arası siber istihbarat paylaşımının ilk adımları atılacak.

2018 yılında Endüstriyel Kontrol Sistemleri’ne yönelik saldırıların sayısının da dramatik bir şekilde arttığını ifade eden Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünya’da, sadece 2018 yılı ilk çeyreğinde tespit edilen saldırıların sayısının, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 40 daha fazla olduğu görülmekte. Bu durum EKS ve Kritik Altyapılar için siber istihbarat konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2019 yılında, gerek kamu kuruluşları ve özel endüstriyel işletmeler, gerekse devletlerarasındaki siber istihbarat paylaşımının sınırlarının çizileceğini, siber istihbarat paylaşımının globalde artarak devam edeceğini ve Türkiye’de de kurumlar arası siber istihbarat paylaşımının ilk adımlarının atılacağını düşünüyoruz. Bu anlamda kurum ve kuruluşların daha fazla simülasyon, test ve tatbikat çalışması gerçekleştireceklerini de öngörüyoruz. Geçen yıl konuşmacı olarak katkı sunduğumuz, yılın en önemli EKS siber güvenlik etkinliklerinden biri olan “SANS ICS” etkinliğinin ana söylemi, “Defense is doable” idi. Bu söylemin önemine ve içeriğine inanıyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında savunmanın hala yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Savunmanın bir parçası olarak “Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nde Siber Güvenlik 2018 Yılı Tahminleri” raporunda özetlediğimiz gibi, uçtan uca güvenlik, fiziksel güvenlik, tedarikçi güvenliği, güvenli tasarım ve yetkin uzman ihtiyaçları kritik altyapılarda artarak devam edecek. Bunlara ek olarak, savunma için endüstriyel altyapılarda görünürlük ihtiyacı artacak. Ağ görünürlüğünü artırıp EKS-OT altyapılarının siber dayanıklılığını iyileştirmek için anomali tespit çözümleri daha popüler hale gelerek, işletmelerin ana gündem maddelerinden biri olacak. Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin güvenliğinin tek bir metot ya da yöntemle sağlanamayacağını, Siber Güvenlik 2018 Yılı Tahminleri raporumuzda önemle belirtmiştik. 2019 yılında şirketlerin, olası tüm siber risklerini minimize edeceklerini ve bilgi güvenliğinde büyük resmi tamamlayacak şekilde bir yapılandırmaya gideceklerini öngörüyoruz. Bu öngörünün bir yansıması olarak, kritik altyapılara sahip işletmelerin geleneksel hizmet ve ürünlerin yanı sıra, Olay Müdahale ve EKS’ye özel Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC) gibi derin teknik bilgi gerektiren hizmetlere olan taleplerinde de bir artış bekliyoruz.”

 
Son iki gün
 
Politika faizi değişmedi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Aynes'e yeniden kayyum atanıyor
Denizli'de faaliyet gösteren Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ'ne yeniden kayyum atanması ...
BMC POWER Motor AŞ Genel Müdürü Dur: Türkiye'de dizel motor problemi bitmiştir
BMC POWER Motor AŞ Genel Müdürü Dur, "Yerli, her şeyi bize ait motor tasarlayıp ...
MÜSİAD Hindistan'da temsilcilik açtı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep ...
 
Türk ve İspanyol şirketlerine İspanya’dan ödül
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, Türkiye’den Beko ve İspanya’dan ...
THY Afrika'da uçacağı ülke sayısını 37'ye çıkaracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Türk Hava Yolları, 30 Kasım'da Banjul'a, ...
Enerjisa Enerji'nin faaliyet gelirleri yüzde 57 arttı
Enerjisa Enerji'nin ocak-eylül dönemindeki konsolide faaliyet geliri geçen ...
 
Arzum, OKKA ailesiyle Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda
OKKA ailesiyle dünyanın dört bir köşesine Türk kahvesi kültürünü taşıyan ...
Türkiye Finans’tan 315 milyon 600 bin TL net kar
Türkiye Finans Katılım Bankası 2018 yılının ilk dokuz ayında 315 milyon ...
Garanti'den STAR Rafineri'ye finansman desteği
Banka, STAR Rafineri'ye sağladığı 450 milyon dolarlık finansman desteğiyle ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
TÜRKİYE’DE KİCK BOKS SPORU
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
BİLEREK ZİLLETİ YAŞAMAK
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
PAYLAŞILAMAYAN ADA KIBRIS
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
NEDEN SEL OLUYOR?
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
KORONAVİRÜS E-TİCARETE YARADI
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
SANAYİNİN EN BÜYÜKLERİ
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİLER-2
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
TÜRKİYE NEDEN YAPAMASIN?
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
ERDEMİN DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEĞİNE İNANIRIM BEN
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
HAYVANLARI DOĞADA SEVMEK
Esra SARI
Esra SARI
KORONA ESNAFI VURDU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
YAŞADIKLARIMIZ DOĞANIN İNTİKAMI MI?
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
NEREDEN, NEREYE: “LİBYA’DA İTALYA-TÜRKİYE MUTABAKATI”
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI...
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
BAĞIMSIZLIĞA YATIRIM YAPMAK
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
GARDIROBUMUZU DÜZENLEMEK
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
SALGIN DEVAM EDERKEN
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
BİR VAROLUŞ SORUNU OLARAK “HOŞGÖRÜ”
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva