ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
'Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi de göndereceğiz'
"Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi de göndereceğiz"
işsizlik oranları arttı
işsizlik oranları arttı
TÜBİTAK 16 personel alacak
TÜBİTAK 16 personel alacak
TBMM Başkanı Şentop'dan Parlamanter sistem açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'dan Parlamanter sistem açıklaması
HABERLER>ÖZEL HABER
10 Eylül 2018 Pazartesi - 07:49

Çocuklarınızı Montessori ile hayata hazırlayın

Happy Montessori Kids Anaokulu ve Eğitim Kurumları kurucusu Serap Çağlar Alkan ve Eğitim Koordinatörü Emrah Aydoğan ile 0-6 yaş grubu eğitimin önemi üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Çocuklarınızı Montessori ile hayata hazırlayın

HALİL YATAR


Happy Montessori Kids Anaokulu ve Eğitim Kurumları kurucusu Serap Çağlar Alkan ve Eğitim Koordinatörü Emrah Aydoğan ile 0-6 yaş arası eğitimin nasıl olması gerektiği, yöntemleri ve sonuçları hakkında bilgiler aldık. Klasik eğitim metotları ile Montessori eğitim metotlarını karşılaştırdık. Genç yaşta kadın girişimci olan Serap Çağlar Alkan, böyle bir yatırımı neden yaptığına değindi. Montessorie Centre İnternational mezunu olan Emrah Aydoğan ise çocukların dünyaya 20 yıllık eğitimcilik tecrübesi ile ‘hazırlanıyormuş’ gibi değil gerçekten hazırlanmaları için geliştirilen Montessori eğitiminin faydalarına değindi. 

Neden böyle bir eğitim kurumu açtınız?
Bir anne olarak çocuklarım büyümeye sorgulamaya, sosyalleşmeye ve arkadaşlarıyla oynamaktan mutlu olmaya başladığında kendime sorular sormaya başladım. Acaba çocuklarım okula başlamalı mı, okul nedir, ne için gereklidir, küçük bir çocuğun ailesi veya bakıcısıyla güvenli bildiği bir ortamda olması mı daha doğru yoksa profesyonel eğitimciler gözetiminde yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşmesi mi? Anneleri olarak onlara güvenli, mutlu bir ortam sağlayabilirim ama öğrenmelerinin en güçlü olduğu, gelecekteki yıllarının temelini oluşturacak bu altın çağlarında onları eğitimden uzak tutmamalıydım. Kararımı verdikten sonra ben de her anne gibi başladım sormaya. Hangi okul çocuklarım için en iyisi? Uzun bir süre araştırma yaptım. Neredeyse her kurumun kapısını çaldım. Herhalde görüşmeye gittiğim yerlerde en tuhaf soruları soran ben olmuşumdur. Okulunuzda ödül ve ceza var mı? Çocuklar sizin dediğiniz zamanda, dediğiniz aktiviteleri yapmak zorunda mı? Yemekleriniz organik mi? Çocuğum yemek seçerse ve çıkan yemeği yemezse akşama kadar aç mı kalacak? Çocuğum beni özlerse görebilecek mi? Yeterli materyaliniz var mı? Bahçeniz geniş mi? Kış da olsa her zaman çocuğu açık havaya çıkarıyor musunuz? Uyku odaları düzenli havalandırılıyor mu? Okulunuzda kaç öğrenci var sorusu ise benim için en önemli soru haline geldi. Çünkü bir okulun mevcudu ne kadar fazla olursa ilgi oranı o kadar düşüp hastalık oranı ise bir o kadar artacaktı. Sonra tek tek eğitim sistemlerini araştırmaya başladım. Aradığım eğitim sisteminin Montessori olduğuna karar verdim. Sistemime karar verdikten sonra geriye kalan profesyonel bir ekip oluşturmak oldu. Ankara’da Montessori alanında en iyisi diyebileceğimiz bir eğitim koordinatörümüz ve onun verdiği eğitim ile onayından geçirdiğimiz önceliği çocuklar olan ekibimizi kurduk.

0-6 yaş grubu eğitimin öneminden bahseder misiniz?
Bebekler dünyaya geldiklerinde beyin gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Beyin gelişiminin çok büyük bir kısmı ilk 6 yılda tamamlanır. Hayatları boyunca edindikleri tüm davranış biçimlerinin %70’ini 0-6 yaş döneminde kazanırlar. Bu sebepten bu yaş aralığı çok önemlidir. 0-3 yaş arası dönem çocukların bilinç dışı olarak çevresindeki her şeyi sünger gibi emdiği emici zihin dönemidir. Çocuklar neye maruz kalırlarsa onu emerler. 3-6 yaş arası dönemde bilinç dışı olarak öğrendiklerini bilinçli hale getirirler. 0-6 yaş arası dönemde çocukların beynindeki nöronlar çok hızlı hareket ederler. Çok uyarana maruz kalmaları ve farklı deneyimler yaşamaları beyin gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Doğuştan gelen kalıtımsal özelliklere, deneyimsel yaşantılar da eklendiğinde beynin gelişimleri olumlu yönde ilerler. Bu dönemde çocukların nörofizyolojik mekanizması açıktır, algıları güçlüdür, hafıza kaydı yoğundur ve öğrenme gücü en yüksek seviyededir. 
Çocuğun çevresi ile iletişimini sağlayan dil gelişimi, konuşma becerisi ve kelime hazinesi bu yıllarda zenginleşir. Bu dönem çocuklarımızın kendilerini ve çevreyi keşfettikleri ve öz güvenlerini kazandıkları dönemdir. Doğru uyarı ve yönlendirmeler, dikkat eksikliğinin giderilmesine, farkındalık duygusunun artmasına, daha güvenli, paylaşmayı seven ve sosyal bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar. 
Bu dönemde doğru ve zamanlı uyarılarla gerekli temeller atılmazsa, ileriki yaşlarda bu becerileri geliştirmek zorlaşır, hatta kimi zaman imkânsız hale gelir. Bu gelişime katkı sağlayıcı en temel şey 0-6 yaş sürecinde, ilgi ve sevginin gösterilmesi, ten teması kurmak ve ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bunlarla birlikte göz teması kurmak, dokunmak, sevgi sözcükleri kullanmak, kitap okumak ve oyun oynamak gelişmekte olan beynin gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaya yardımcı olur. 0-6 yaş döneminde yapılan çalışmalarla, çocukların gelişimlerine katkıda bulunulmalıdır. Potansiyelleri keşfedilip en üst seviyeye taşınmalıdır.

Montessori eğitimi nedir?
Yapılan araştırmalar, Montessori eğitimi alan öğrencilerin akademik başarılarının ve sosyal ilişkilerinin, bu eğitimi almayan öğrencilere göre pozitif yönde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Uluslar arası Montessori Derneği – AMI tarafından yapılan bir çalışmada, geçmişte Montessori eğitimi alan lise öğrencilerinin matematik ve fen performanslarının, diğer öğrencilere göre daha iyi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Böylelikle Montessori eğitiminin uzun dönemli etkisi olduğu görüşünü ispatlamıştır. 
Koçyiğit ve Kayılı (2008) tarafından yapılan bir çalışmada ise, Montessori yöntemiyle eğitim alan anaokulu öğrencilerinin, normal müfredata göre eğitim alan anaokulu öğrencilerinden sosyal işbirliği, sosyal bağımsızlık ve sosyal etkileşim alanlarında anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkarılmıştır. 
Rathunde (2003) tarafından yapılan çalışmada, ortaokul seviyesindeki Montessori öğrencilerinin, diğerlerine göre daha yüksek içsel motivasyona sahip oldukları görülmüştür.
Else-Quest ve Lilliard (2006), tarafından yapılan çalışmada ise, matematik ve okumayla ilişkili akademik yeteneklerde, geleneksel eğitim alan öğrencilere göre, Montessori eğitimi alan 5 yaş öğrencilerinde pozitif yönde fark bulunurken, 12 yaş seviyesindeki öğrencilerde bir farka rastlanmamıştır. Ve Montessori öğrencilerinin sosyal becerilerinin daha yaratıcı ve daha gelişmiş oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Görüldüğü üzere bu çalışmalar, Montessori eğitiminin geleneksel eğitime göre üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Montessori Eğitimi ile geleneksel eğitimin Farkı nedir?
Montessori sınıfları öğrenci merkezlidir. Öğretmen sınıfta rehber rolündedir ve geri plandadır. Öğrenci ihtiyaç duyduğunda devreye girer. Geleneksel eğitim verilen sınıflar öğretmen merkezlidir. Öğretmen kontrolör görevi görür. Sınıf içi etkinlikler, düzenlemeler öğretmen tarafından belirlenip uygulamaya koyulur. Çocukların gelişim özellikleri gözlemlenerek her çocuğa tek tek bireysel eğitim uygulanır. Her çocukta doğuştan var olan potansiyelin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanır. Grup eğitimi uygulanır. Her çocuk aynı anda ve aynı zamanda öğrenmek durumunda kalır. Gelişiminin yaşının gerisinde ya da ilerisinde olup olmadığı dikkate alınmaz. Karma yaş grubu eğitimi vardır. 3 yıllık periyottaki yaş gruplarına göre sınıflar ayrılır. (3-6, 6-9, 9-12, 12-15,15-18). Karma yaş grubuyla birlikte çocuklarda işbirlikçilik, yardımseverlik, liderlik becerileri gelişir. Çocuklar birbirinden daha iyi öğrenirler. Doğal ev ortamında kardeşler birbirinden nasıl öğreniyorsa, montessori sınıflarında da aynı şekildedir. Sınıfta aynı yaşta çocuklar bir araya getirilir. Çocuk hazırlanmış ortam sayesinde sınıfta bağımsız olarak istediği çalışmayı seçer, diğer arkadaşlarını rahatsız etmeden istediği yerde ve istediği kadar çalışabilir. İsterse grup çalışmalarına katılabilir. Çocuğun hangi çalışmaları yapacağı öğretmeni tarafından önceden belirlenir. Kendine ayrılan yerde, grupla beraber eğilmek durumundadır. Hazırlanmış ortam ve eğitim sistemi çocuğun kişisel disiplinini geliştirir. Disiplin öğretmenin zorlamasıyla sağlanır. Özel geliştirilmiş materyallerle kavramları öğrenir ve kendini geliştirir. Başarıyla tamamlamış olduğu bir materyali, farklı çözüm yolları keşfederek geliştirebilir. Materyallerin hata kontrolü sayesinde öz denetimini yapar, bağımsız bir şekilde kendi hatasını düzeltir. Kavramlar çocuğa öğretmen tarafından öğretilir. Hata yaptıysa öğretmen tarafından söylenir. Ödül ceza sistemi uygulanmaz. Çocuk kendi içsel başarma duygusuyla motive olur. Çocuklar ödül ve ceza sistemiyle motive edilir. Materyaller ve çalışmalarla çocukların öz bakım becerileri geliştirilir. Kişisel ve çevre bakımını öğrenir. Öz bakım becerileri ile ilgili bir program yoktur. Duyu gelişimine önem verilir. Çocuklar dış dünyayı duyularıyla algılarlar ve anlamlandırırlar. Duyu gelişimi için az materyal bulunur. Deneyimleyerek, duyu organlarıyla hissederek somut bir şekilde öğrenirler. Ezber yoluyla öğrenirler. Gerçek materyaller çocukların deneyimleyerek hayatı öğrenmesi sağlanır. ‘Mış’ gibi yapılmaz. Örneğin gerçek bir mutfak tezgâhında çocuk kendi yemeğini hazırlayabilir. Daha çok oyuncak bulunur. Çocuklar ‘mış’ gibi yaparlar. Veliler için sınıfta program düzenlenir. Anne babalarında öğrenme sürecine katılmaları sağlanır. Velilerin işe karışması isteğe bağlıdır.


Sizin diğer kurumlardan farkınız neler?
Her şeye saygı, sevgi var. Evimizin sağladığı huzurlu, sağlıklı, güvenli ortamla okulun sağladığı eğitim, sosyalleşme arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamalıyız. Bu düşünceyle her ikisini harmanlayıp çocuklarımız için mutlu bir ortam oluşturdum. Çocuklarınızın değerli arkadaşlığı için okulumuza tanışmaya bekliyoruz.

Etiketler:
 
Aloe vera, doğal bir antibakteriyel
 
Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Aloe vera, doğal bir antibakteriyel
Son dönemlerde ‘Aloe Vera’ bitkisi birçok kişi tarafından merak edilen ...
Şarbon hastalığı; süt ve süt ürünlerinden geçmez
Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Prof. Dr. ...
Marmaris’te ünlü ‘Antıokhela Döner’
Ticari Hayat Gazetesi olarak bir araya geldiğimiz ‘ANTIOKHELA DÖNER’ işletmecisi ...
 
Yaşadıklarım beni daha da güçlendirdi
Henüz 13 yaşında evlendirilen Kezban Eldemir, hayata sıkı sıkı tutunuyor. ...
Fırsatçılara izin verilmesin
Son günlerde dolar arttı diyerek birçok ürüne zam yapan toptancılardan ...
Bin Derde Şifa ‘Kudret Narı'
Ticari Hayat Gazetesi olarak okuyucularımız için ‘Kudret Narı’ meyvesinin ...
 
Mogan Ankaralıların uğrak mekânı oldu
Sonbahara girdiğimiz şu günlerde eski bataklık halinden eser kalmayan ...
Kadem: Dijital ortam, fotoğrafta baskıyı azalttı
Teknolojinin gelişmesiyle fotoğrafların dijital ortama taşındığını ifade ...
Dolar ikinci el telefon fiyatlarını etkilemedi
Doların artmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarının da ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
TÜRK DERİCİLİK SEKTÖRÜ HIZLA İLERLİYOR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
15 TEMMUZ'UN ARDINDAN...
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
DOĞAYA DÖNÜŞ
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
YOLA DEVAM ETMEK
Esra SARI
Esra SARI
“NE EKERSEN, ONU BİÇERSİN ”
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
DELİRDİK Mİ BİZ?
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
DOĞRUSUYLA YANLIŞIYLA SOSYAL MEDYA
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
GÜNÜMÜZDE OLUŞAN SEÇMEN PROFİLLERİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
MERKÜR RETROSU
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
NÜFUSUMUZ YAŞLANIYOR
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
YOLSUZLUK BELASI
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS ÜZERİNDEN BÜYÜK İSRAİL'E GİDEN YOL
Halil YATAR
Halil YATAR
YAZ SONUNDA GELDİ
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
DÜNYAYI ATEŞE VEREN, CEHENNEME KAPI AÇAN TAMAH (AÇGÖZLÜLÜK) ÜZERİNE
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KAYIKÇI DEĞİL "MEKTUP KAVGASI"
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva