ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak
KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak
Çankaya'dan yeni yatırımlar
Çankaya'dan yeni yatırımlar
İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor
İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor
Peyami Sefa Anaokulu kapılarını aralıyor
Peyami Sefa Anaokulu kapılarını aralıyor
Öğrencilere 'düzenli uyku' uyarısı
Öğrencilere 'düzenli uyku' uyarısı
HABERLER>EKONOMİ
25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:14

Altıncı Varlık Barışı ile gerçek ve tüzel kişilere 'beyaz sayfa' açma fırsatı

Deloitte Türkiye Vergi Direktörü Yeşin, "2018'de toplam 756 bin lira tahsil edildiğini gözlemledik. Ülkemizin büyüklüğü ve yurt dışında var olan potansiyel göz önüne alındığında, bu rakamın çok az olduğu aşikar." dedi.

Altıncı Varlık Barışı ile gerçek ve tüzel kişilere  beyaz sayfa  açma fırsatı

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçirilirken, finansal hesapların otomatik paylaşımına başlanan bir dönemde uygulama ile birçok kişiye "beyaz sayfa" açma imkanı sunuluyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deloitte Türkiye Vergi Direktörü Barbaros Yeşin, söz konusu kanuna eklenen geçici madde ile yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların kapsam ve kayıt altına alınmasının amaçlandığını söyledi.

Aynı konunun geçmişte de yasalaştığını, son başvuru tarihinin 31 Aralık 2019 olarak belirlendiğini anlatan Yeşin, daha sonra bu tarihin 30 Haziran 2020'ye uzatıldığını anımsattı.

Yeşin, yaklaşık 4,5 ay sonra aynı konunun tekrar meclisin gündemine gelerek yasalaştığını aktararak, "Düzenleme kapsamında hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi bulunmuyor. Geçmişteki uygulamalarda bunun beyan edilen tutar üzerinden yüzde 1'lik ya da yüzde 2'lik vergi ödemeleriyle yapıldığı gözlemlenirken, hali hazırdaki kanunla herhangi bir vergi de tahakkuk ettirilmeden bu uygulamadan mükellefler rahatlıkla faydalanabiliyor." diye konuştu.

"Temel amaç; çekinmeden kayıt dışı varlıkların beyan edilmesini sağlamak"

Barbaros Yeşin, düzenlemeden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatının yapılmayacağına dikkati çeken Yeşin, şunları kaydetti:

"Mükelleflerce bu düzenleme kapsamında idareye beyan edilen varlıkların kaynağı da dahil olmak üzere hiçbir soru sorulmayacağını, buradaki temel amacın mükelleflerin özgür iradesiyle çekinmeden kayıt dışı varlıklarını beyan etmesini sağlamak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevcut düzenlemenin avantajlarından bir diğeri de; ilgili formların doldurulması ve beyanı konusunda mükellefi yalnız bırakmıyor olması. Bir önceki uygulamada da olduğu gibi mükellefler kayıt altında olmayan varlıklarının beyanını yaparken, bunları Türkiye'de bulunan banka veya finansal kurumlar aracılığıyla yapabilecek. Böylelikle mükellefin en büyük soru işaretlerinden biri olan beyanın idareye ulaşıp ulaşmadığı gibi konular da otomatik olarak ortadan kalkıyor."

Yeşin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2019 faaliyet raporu incelendiğinde, 2018'de toplam 756 bin liranın tahsil edildiğini gözlemlediklerini aktararak, "Ülkemizin büyüklüğü ve yurt dışında var olan potansiyel göz önüne alındığında, bu rakamın çok az olduğu aşikardır. Burada yurt dışı varlıklar beyan edilip vergi tahakkuk ettirilmiştir ama bu verginin sadece belirli bir kısmı ödenmiş olabilir. Dolayısıyla 756 bin liralık vergi sadece tahsil edilen kısmı, ancak tahakkuk eden kısım çok daha fazla olabilir. Keza aynı raporun 'başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler' bölümüne de baktığımızda 2018 için 2 milyar 37 milyon 744 bin lira ve 2019 için de 1 milyar 832 milyon 667 bin lira gibi yüklü miktarların da kaynağı belirtilmemiştir. Dolayısıyla da bu tutar içinde ne kadarının yurt dışı varlıkların getirilmesinden kaynaklı olduğu belli değildir." ifadelerini kullandı.

"Hem yurt dışı hem de yurt içi varlıklar için barış imkanı sunuyor"

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman da kanuna eklenen geçici maddenin hem yurt dışı hem de yurt içi varlıklar için barış imkanı sunduğunu dile getirdi.

Düzenleme ile yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilere, bu varlıkları serbestçe tasarruf etme imkanının doğacağını anlatan Kahraman, "Varlık barışından faydalanabilmek için yurtdışında olup bildirilen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, bildirimin yapıldığı tarihten sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart. Türkiye'ye getirmenin gerçekleştiğinin ispatı banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formu ile yapılabilecek. Gümrük İdaresi'nden alınan belgeler de varlıkların Türkiye'ye getirildiğinin belgelendirmesinde kullanılabilir." şeklinde konuştu.

Kahraman, Türkiye'ye getirilen bu varlıkların Türkiye'de tutulmasının gerekmediğini belirterek, bu varlıkların ülke dışına tekrar transfer edilebileceğini bildirdi.

Taşınmazların yurt dışı varlıkların kapsamında olmadığına işaret eden Kahraman, şunları söyledi:

"Buna karşın daha önceki Varlık Barışı uygulamalarıyla ilgili yayımlanan tebliğlerde açıklandığı gibi, yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dışındaki varlıkların, satılarak kapsama giren varlıklara dönüştürülmesi suretiyle varlık barışı kapsamına dahil edilmesi bekleniyor. Varlık barışının diğer önemli bir özelliği, bu varlıklar üzerinden hiçbir vergi ödenmemesi... Türkiye'de vergide şeffaflık düzenlemeleri kapsamında finansal hesap bilgilerinin otomatik paylaşımına bu yıl başlandı. Bu çerçevede Türkiye'de mukim kişilerin bilgileri Türkiye'ye gönderilecek. Vergide şeffaflık gereği yeni başlatılan finansal hesapların otomatik paylaşımı kapsamında bu varlıkların Türkiye'ye bildirilmesi halinde, geçmiş 5 yıl boyunca bu varlıklardan elde edilen gelirler için de bir vergi incelemesi yapılmayacak. Varlık Barışı bu durumda olanlara beyaz sayfa açma imkanı veriyor."

"Borca batmadan kurtulmak için iyi bir fırsat"

Abdulkadir Kahraman, yurt içi varlıklara sağlanan Varlık Barış'ının daha kapsamlı olduğuna, taşınmazların da uygulamaya dahil edildiğine dikkati çekti.

Yurt içi varlıkların bildiriminde, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar üzerinden hiçbir vergi ödenmeyeceğine değinen Kahraman, "Bildirilen varlıklar 30 Haziran 2021'e kadar gelir veya kurum kazançlarına dahil edilmemek üzere yasal defterlere kaydedilebilir. Bu varlıkların yasal defterlere kaydedilmesiyle bilanço esasında mükelleflerin öz kaynakları artacaktır. Borca batmadan kurtulma için iyi bir fırsat olarak görülebilir." değerlendirmelerini yaptı.

Kahraman, bilanço esasında defter tutanların, yasal defterlere kaydettikleri varlıkları özel fon hesabı altında izlediğinden bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel fona alınan tutarlar, serbestçe tasarruf edilebilir, sermayeye eklenebilir veya şirketlerin ortaklarına dağıtılabilir. Fondaki tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında sermaye şirketine dönüşme, kurumlar vergisi kanunu kapsamında birleşme, devir ve bölünme yapılması durumunda vergilendirilmez. Tasfiye halinde de vergileme yapılmaz. Bu varlıkların işletmeye dahil edilmesi vergiye tabi olmadığı gibi, kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden vergisiz çekilebilir. Ayrıca yurt dışındaki varlıklar yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu sayede şirketlerin yabancı para cinsinden borçları (krediler) azalacak ve Kovid-19 ortamında finansal yapıları olumlu etkilenebilecek." AA

 
'Tatlı patates' üretimi yaygınlaşacak
 
Zimbabve'de her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altın kaçırılıyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
'Tatlı patates' üretimi yaygınlaşacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Karan, ...
Türkiye'nin güneşi enerjisi yatırımları artıyor
Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü yılın 10 aylık döneminde 446 yeni ...
'Model üretim'le çiftçilerin verimi arttı
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Model Üretim Projemiz ile üreticilere ...
 
Karadeniz somonuna en çok rağbet Rusya'dan
Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere ...
Turunçgil ihracatını limon sırtlıyor
Eylül ve ekimde limon dış satımı 82 milyon 738 bin dolar oldu.
Takasbank'a yeni faaliyet izni
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize ...
 
Yerli ve yabancı sektör temsilcileri 'turizmi' tartışacak
Yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek ...
TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021 yılında kapsama alınacak ...
Yaş çay üreticilerine fark ödemesi yapılacak
Ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
SIKI PARA…
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
SUYU VERİMLİ KULLANMAK
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
ANADOLU’NUN A’SI
Murat BALCI
Murat BALCI
YENİ REFORM PAKETİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
SENİ BESLEMEYENDEN UZAKLAŞ
Esra SARI
Esra SARI
PANDEMİ SÜRECİNDE KAHVE TÜKETİMİ ARTTI
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İNSAN DİN İLİŞKİSİ XII (İYİNİN VE KÖTÜNÜN TESPİTİ)
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ-II: HOLLANDA SÖMÜRGECİLİĞİ
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
MUTLULUĞU İNŞA ETMEK GEREK
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE-2
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
ÇOK ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
ÇOK ÖNEMSİYORUM
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
MOBBİNG
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
GARA OPERASYONU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
BİZİ BİR PARÇA ÇİKOLATA MUTLU EDER Mİ?
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
KİMLER MUTLU?
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
SANATA VE SANATÇIYA YETERİNCE DEĞER VERİLMİYOR
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
İSLAM, AKLIN ÖNÜNDEKİ PERDELERİ KALDIRMAK İSTİYOR
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva